نور

نور شهر ساحلی و جنگلی استان مازندران که دارای ریشه‌ای دیرینه است. حدفاصل کم بین دریا و جنگل باعث شده تا شهر نور به محبوبیت بسیاری در میان خریداران ویلا دست پیدا کند. ارزش ریالی ملک در شهر نور در مقایسه با شهر نوشهر کمتر بوده و گزینه مناسب تری برای سرمایه گذاری بلند مدت است.