خرید ویلا شهرکی

 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا در بابلسر . ویلا فروشی در بابلسر مازندران داخل شهرک، دوبلکس و سند دار . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1896 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت و جنگل در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در کلوده . خرید و فروش ویلا دوبلکس شهرکی سمت دشت با حیاط در کلوده مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل در کلوده

  کد ملک v1894 مساحت زیربنا 200 خواب 2
 • ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت دشت کلوده. ویلا در شمال کلوده . خرید ویلا شهرکی حیاط دار قیمت ارزان کلوده مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در کلوده

  کد ملک v1893 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ارزان قیمت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محموداباد . خرید ویلا در محموداباد مازندران . ویلا محموداباد . ویلا شهرکی شمال محموداباد . خرید ویلا شهرکی ارزان قیمت در محمودآباد

  کد ملک v1888 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی بابلسر . ویلا در بابلسر . خرید ویلا بابلسر . خرید ویلا شهرکی در شمال مازندران بابلسر . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1887 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا در بابلسر شمال . ویلا بابلسر . خرید ویلا مازندران بابلسر . ویلا شهرکی . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1886 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت دشت سرخرود . خرید و فروش ویلا در شمال . ویلا سرخرود . خرید ویلا در مازندران سرخرود . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1885 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۵تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت چمنزار و دشت در محموداباد . شمال. در استان مازندران با نای دوبلکس نوساز و سند تکبرگ . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1873 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت دشت و شالیزار در محموداباد مازندران در شمال کشور با بنای همکف و سند تکبرگ و جواز ساخت . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1872 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت دشت بابلسر . وویلا شهرکی فروشی با سند ششدانگ و شاه نشین در بابلسر مازندران در شمال . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1871 مساحت زیربنا 235 خواب 3
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار محمودآباد . خرید ویلا شهرکی دوبلکس در محمودآباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1868 مساحت زیربنا 180 خواب 2
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی نوساز در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1866 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شمال . خرید و فروش ویلا شهرکی دوبلکس نوساز سمت جنگلهای نوشهر در استان مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1862 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . خرید و فروش ویلا در شمال مازندران داخل شهرک سمت دشت با سند مالکیت در سرخرود . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1861 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا شهرکی لوکس و شیک در محموداباد مازندران در شمال با بنای دوبلکس نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1858 مساحت زیربنا 350 خواب 3
 • ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا شهرکی سنددار سمت جنگل اطراف کلوده محموداباد در مازندران شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1857 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت دشت با بنای نوساز و نیم دوبلکس در محموداباد استان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1856 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال در محمودآباد . ویلا سمت دشت ، داخل شهرکی در محمودآباد مازندران شمال ایران بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1855 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت در منطقه کلوده محموداباد استان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1854 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید و فروش ویلا شمال. ویلا شهرکی سمت جنگلهای چمستان در استان مازندران شمال بنای دوبلکس، نوساز، سند . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1852 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا در شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال با بنای دوبلکس، کامل مبله، 3 خواب . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1847 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل با بنای نوساز و دوبلکس در چمستان استان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1845 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل با بنای نوساز و نیم دوبلکس در چمستان استان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1840 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل با بنای نوساز و نیم دوبلکس در چمستان استان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1838 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال .ویلا دوبلکس و نوساز فروشی داخل شهرک با سند ششدانگ و مبله در بابلسر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1834 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در کلوده

  ویلا شهرکی

  خرید و فروش ویلا شمال . ویلا شهرکی با بنای نیم پیلوت و نوساز در کلوده محمودآباد در استان مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در کلوده

  کد ملک v1831 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت در منطقه کلوده استان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در کلوده

  کد ملک v1830 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . ویلا لوکس داخل شهرکی جنگلی در نوشهر مازندران با بنای دوبلکس و نوساز و سند تکبرگ . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1829 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی مدرن با بنای دوبلکس و روف گاردن و فول مبله در نوشهر مازندران با سند . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1828 مساحت زیربنا 450 خواب 3
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال فروشی در رویان مازندران ، بابنای فلت و نوساز و سنددار و حیاط محوطه سازی شده در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1827 مساحت زیربنا 130 خواب 2