خرید ویلا شهرکی

 • ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیاهرود شهرک جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرک جنگلی در منطقه سیاهرود شهر رویان در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی لوکس در نوشهر . خرید ویلا سیاهرود شهرک جنگلی در رویان

  کد ملک v1537 مساحت زیربنا 400 خواب 3
 • ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید و فروش ویلا شهرکی در منطقه ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل نوشهر . خرید ویلا ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1536 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنگل نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی سمت جنگلی نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1529 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه ی نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی در نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1528 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در علی آباد عسگرخان نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال . خرید ویلا علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1527 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنوبی جاده سرخرود به آمل داخل شهرک در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا داخل شهرک سمت جنوبی سرخرود در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی در سمت جنوبی ابتدای جاده سرخرود . خرید ویلا سمت جنوبی جاده سرخرود به آمل داخل شهرک در سرخرود

  کد ملک v1524 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  فراشکلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در منطقه فراشکلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی فراشکلا نوشهر . خرید ویلا فراشکلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1522 مساحت زیربنا 185 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علمده شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در علمده محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی خانه دریا محمودآباد . خرید ویلا علمده شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1517 مساحت زیربنا 185 خواب 3
 • ۴۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی نخ شمال . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1514 مساحت زیربنا 165 خواب 2
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی بنجکول در رویان در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل بین رویان و نوشهر . خرید ویلا بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک v1507 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چاکسر شهرکی نزدیک ساحل در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی منطقه ساحلی چاکسر سرخرود در استان مازندران. ویلا شهرکی نزدیک ساحل چاکسر در استان مازندران . خرید ویلا چاکسر شهرکی نزدیک ساحل در سرخرود

  کد ملک v1501 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه علی آباد عسگرخان نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی در علی آباد عسگرخان . خرید ویلا علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1500 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنگل سیسنگان در نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر. ویلا نوشهر . خرید ویلا سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1499 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چهارمحل در شهر محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگلی در محمودآباد. ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1498 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در منطقه صفائیه بابلسر در استان مازندران.فروش ویلا شهرکی در بابلسر. ویلا شهرکی جنگلی شمال . خرید ویلا صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  کد ملک v1497 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صلاح الدین کلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا داخل شهرکی جنگلی در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا صلاح الدین کلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1493 مساحت زیربنا 240 خواب 4
 • ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آویدر شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه آویدر نوشهر. خرید و فروش ویلا شهرکی در آویدر نوشهر. ویلا شهرکی جنگلی نوشهر . خرید ویلا آویدر شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1491 مساحت زیربنا 260 خواب 3
 • ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت در نزدیکی محموداباد . خرید ویلا چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1489 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چهارمحل جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت در محموداباد . خرید ویلا چهارمحل جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1488 مساحت زیربنا 115 خواب 2
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریاسر شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی دریاسر در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی شهرک قصر دریا محمودآباد . خرید ویلا دریاسر شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1476 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا استخردار شهرکی سیسنگان در نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر. ویلا سیسنگان . خرید ویلا سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1471 مساحت زیربنا 600 خواب 4
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  انارور شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی منطقه انارور در نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی انارور نوشهر شمال . خرید ویلا انارور شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1470 مساحت زیربنا 480 خواب 4
 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در صفائیه بابلسر. ویلا صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر. ویلا داخل شهرک بابلسر . خرید ویلا صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  کد ملک v1466 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنگلی ونوش نوشهر. ویلا داخل شهرکی سمت جنگل در ونوش نوشهر. ویلا شهرکی جنگلی نوشهر. . خرید ویلا ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1465 مساحت زیربنا 225 خواب 4
 • ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  وازیوار شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنگل وازیوار در شهر رویان. فروش ویلا جنگلی در شهر رویان. ویلا شهرکی وازیوار در رویان . خرید ویلا وازیوار شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1464 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  لتینگان شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی لتینگان جنگلی در نوشهر. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی لتینگان نوشهر در استان مازندران . خرید ویلا لتینگان شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1463 مساحت زیربنا 175 خواب 3
 • ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا جنگلی بنجکول شهرکی در رویان. ویلا شهرکی بنجکول سمت جنگل در شهر رویان.خرید ویلا شهرکی شمال رویان . خرید ویلا بنجکول جنگلی در رویان

  کد ملک v1462 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  روبروی چاکسر سمت جنگل در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا روبروی چاکسر سمت جنگل در سرخرود در استان مازندران | ویلا شهرکی نزدیک ساحل چاکسر در سرخرود . خرید ویلا روبروی چاکسر سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1460 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چلک شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا چلک جنگلی در نوشهر. ویلا شهرکی جنگلی در چلک نوشهر. ویلا شهرکی در چلک نوشهر در استان مازندران. . خرید ویلا چلک شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1455 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا ونوش جنگلی شهرکی در رویان. فروش ویلا جنگلی در ونوش رویان. خرید و فروش ویلا شهرکی سیسنگان رویان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1451 مساحت زیربنا 265 خواب 3