خرید ویلا ساحلی

 • ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلای ساحلی نوساز سرخرود با سند شش دانگ در کوچه بن بست ویلایی نشین با قیمت ارزان سمت ساحل نزدیک دریا . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v919 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی سرخرود با سند شش دانگ در شمال سمت نوار ساحلی و نزدیک دریای شمال بنای نوساز شیک ساحلی . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v918 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی شهرکی محمودآباد شمال با سند تک برگ شش دانگ بافت ویلایی نشین ساحلی پرداخت نقد و اقساط . خرید ویلا ساحلی شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v913 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی در نوشهر شمال داخل شهرکی ساحلی چسبیده به ساحل نزدیک دریا با سند تک برگ شش دانگ شیک و لوکس . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک V912 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی نوشهر با سند تکبرگ شش دانگ و ساحل اختصاصی بزرگ با حیاط بزرگ و زمین زیاد منطقه ملکار نوشهر . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v896 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی در نوشهر با سند تکبرگ شش دانگ در شهرکی ساحلی دارای ساحل اختصاصی و خصوصی چبسیده ساحل . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v895 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی نوشهر داخل شهرکی ساحلی در شمال نوشهر باسند تکبرگ شش دانگ و نگهبانی چسبیده ساحل دریا نوشهر . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v894 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود با سند تکبرگ شش دانگ در بهترین منطقه ساحلی در خط دریای سرخرود با حیاط بزرگ . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v886 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی در سرخرود داخل شهرکی ساحلی با نگهبانی دایمی و سند تک برگ شش دانگ و بنای شیک نوساز دوبلکس . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v885 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سرخرود با سند تک برگ و حیاط بزرگ و زمین زیاد ساحلی داخل شهرکی ساحلی با قیمت مناسب اقساطی . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v881 مساحت زیربنا 300 خواب 5
 • ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود شمال با قیمت ارزان و مناسب و بنای نوساز کلید نخورده در ساحلی جنگلی سرخرود . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v879 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نور

  ویلا ساحلی

  خرید فروش ویلا ساحلی در نور شمال داخل شهرکی ساحلی با نگهبانی در محیط ویلایی با امنیت بالا و دنج آرام . خرید ویلا ساحلی در نور

  کد ملک v875 مساحت زیربنا 450 خواب 4
 • ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نور

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی در نور شمال با سند تک برگ شش دانگ در کنار دریا و چسبیده به ساحل در محیطی ویلایی نشین . خرید ویلا ساحلی در نور

  کد ملک v874 مساحت زیربنا 520 خواب 4
 • ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی در نوشهر شمال داخل شهرکی با نگهبانی دایمی و سند تک برگ با ویوی جنگلی بنجکول با حیاطی بزرگ . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v872 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر شمال سند دار با حیاط بزرگ و زمین زیاد در شهرکی ساحلی با ویوی جنگلی بنجکول . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v871 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی در نوشهر شمال داخل شهرکی ساحلی با نگهبانی دایمی و لب دریا و کنار دریا وسند تک برگ شش دانگ . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v870 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی نوشهر در شمال با سند در شهرکی ساحلی با نگهبانی و ویوی جنگلی سیسنگان و پرداخت نقد و اقساط . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v845 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید و فروش ویلا ساحلی در سرخرود بصورت مستقل چهار دیواری در کوچه بن بست ویلایی با سند تک برگ شش دانگ . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک V832 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی در سرخرود شمال با سند تک برگ و بنای نوساز شیک کلیدنخورده با استخر بزرگ شیک مبله کامل . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک V831 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سرخرود مستقل چهار دیواری با سند تک برگ و قیمت ارزان و مناسب پرداخت نقد و اقساطی نوساز شیک . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک V830 مساحت زیربنا 118 خواب 2
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی نوشهر شمال در شهرکی ساحلی با نگهبانی و ساخت شیک و لوکس با سند تک برگ با شرایط نقد و اقساط . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v823 مساحت زیربنا 400 خواب 4
 • ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی محمودآباد با سند تک برگ و حیاط بزرگ و زمین زیاد با بنای شیک دوبلکس پرداخت نقد اقساطی شمال . خرید ویلا ساحلی در محمودآباد

  کد ملک v822 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سرخرود در شهرکی با نگهبانی دایمی در منطقه خط دریای سرخرود با ساخت شیک و نوساز کلید نخورده . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v815 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سرخرود در شهرکی ویلایی نشین با نگهبانی و قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساط سمت ساحلی سرخرود . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v814 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی شمال در نوشهر در شهرکی ساحلی با سند تک برگ مالکیت و ویوی جنگلی سیسنگان در نوشهر شمال . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v792 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی در شمال نوشهر داخل شهرکی ساحلی با سند تک برگ در ساحل چلندر نوشهر پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v791 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  فروش ویلای ساحلی در شمال نوشهر داخل شهرکی ساحلی با ویوی ساحلی و جنگل نوشهر سند دار و درپلاک اول دریا . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v790 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  فروش ویلای ساحلی در شمال نوشهر در شهرکی ساحلی با نگهبانی دارای استخری بزرگ با زمین زیاد و حیاط بزرگ . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v789 مساحت زیربنا 500 خواب 4
 • ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی در شمال نوشهر در شهرکی ساحلی با نگهبانی و سند مالکیت تک برگ با شرایط پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v788 مساحت زیربنا 450 خواب 4
 • ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی در نوشهر شمال با سند تک برگ و ویوی ساحلی بصورت چهاردیواری و مستقل شرایط پرداخت نقدواقساطی . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v787 مساحت زیربنا 450 خواب 4