خرید ویلا شهرکی

 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک ساحلی در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا داخل شهرک ساحلی در بابلسر . خرید ویلا بابلسر . فروش ویلا سنددار نوساز سمت دریا شمال در بابلسر . خرید ویلا شهرک ساحلی در بابلسر

  کد ملک v1994 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی در چمستان.ویلا در چمستان. ویلا با دید به جنگل و بنای تریبلکس در شمال مازندران چمستان . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در چمستان

  کد ملک v1991 مساحت زیربنا 330 خواب 3
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  استخردار سمت دشت و شالیزار در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی محمودآباد . ویلا استخردار لوکس . خرید و فروش ویلا مدرن شهرکی در محمودآباد مازندران . خرید ویلا استخردار سمت دشت و شالیزار در محمودآباد

  کد ملک v1988 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر . خرید و فروش ویلا داخل شهرک جنگلی با سند و دید به دریا و جنگل در نوشهر مازندران . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1987 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا سنددار شهرکی سمت جنگل شمال در چمستان مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1986 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  خرید و فروش ویلا بابلسر . ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت دشت و شالیزارهای بابلسر استان مازندران با سند . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1983 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر . ویلا فروشی در نوشهر . خرید ویلا جنگلی دوبلکس با ویوی جنگل و دریا در نوشهر مازندران شمال . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1981 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا سرخرود . ویلا شهرکی در سرخرود . خرید ویلا شمال در سرخرود . ویلا سنددار نوساز در سرخرود . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1976 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی چمستان . ویلا داخل شهرک جنگلی سمت شمال چمستان . ویلا با ویوی جنگل در مازندران چمستان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1974 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی بابلسر . ویلا داخل شهرک صفائیه سمت دشت بابنای دوبلکس شیک در بابلسر مازندران در شمال . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1965 مساحت زیربنا 230 خواب 4
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در بابلسر . خرید ویلا بابلسر .ویلا دوبلکس سنددار داخل شهرک صفائیه در بابلسر مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1955 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی در بابلسر . ویلا تریبلکس داخل شهرک صفائیه بابلسر سمت دشت وچمنزار با سند مالیکت شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1954 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا شهرکی جنگلی با ویوی دریا و جنگل در نوشهر مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1947 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی کلوده . ویلا داخل شهرک سمت دشت و جنگل با سند تکبرگ در کلوده مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در کلوده

  کد ملک v1944 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرمی در محمودآباد . خرید و فروش ویلا داخل شهرک دوبلکس و نوساز با حیاط و سند در محمودآباد شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1943 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سرخرود . خرید ویلا در سرخرود . ویلا سنددار سمت دشت و چمنزار سرخرود در مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1941 مساحت زیربنا 115 خواب 2
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید و فروش ویلا در بابلسر . ویلا شهرکی سنددار ، دوبلکس و نوساز ، بابلسرمازندران . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1938 مساحت زیربنا 255 خواب 4
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان . خرید ویلا داخل شهرک سمت جنگل با سند مالکیت ، در چمستان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1934 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی رویان . فروش ویلا سنددار داخل شهرک جنگلی با ویوی جنگل و دریا در رویان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1931 مساحت زیربنا 400 خواب 4
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سرخ رود . خرید ویلا داخل شهرک سمت دشت با سند و حیاط و بنای دوبلکس در سرخرود مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1926 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی کلوده شمال . خرید ویلا در کلوده . ویلا سنددار نوساز در کلوده . فروش ویلا کلوده مازندران . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در کلوده

  کد ملک v1924 مساحت زیربنا 95 خواب 2
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک با سند تکبرگ و بنای دوبلکس در محموداباد مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1920 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان . خرید ویلا چمستان . خرید و فروش ویلا سنددار نوساز داخل شهرک جنگلی چمستان شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1919 مساحت زیربنا 280 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک سمت دشت و چمنزار با سند تکبرگ در سرخرود مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1918 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا استخردار با بنای مدرن نوساز و سند مالکیت داخل شهرک دریابیشه نوشهر شمال . خرید ویلا شهرکی دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1917 مساحت زیربنا 500 خواب 5
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در بابلسر . ویلا داخل شهرک سمت دشت و چمنزار با بنای دوبلکس در بابلسر مازندران در شمال . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1915 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا شهرکی دوبلکس سمت چمنزار و دشت با سند در بابلسر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1914 مساحت زیربنا 255 خواب 4
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سرخرود . خرید و فروش ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار سرخرود مازندران در شمال دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1913 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی ساحلی سرخرود . ویلا فروشی در سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی سرخرود مازندران شمال . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1911 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۴۵۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد . خرید و فروش ویلا نوساز داخل شهرک با سند ششدانگ در استان مازندران شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1899 مساحت زیربنا 135 خواب 2