خرید ویلا شمال

 • ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا شمال

  ویلا شمال محمودآباد . فروش ویلا با ویوی دشت و کنار روستا و داخل کوچه ویلایی نشین در محمودآباد ، شمال . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک v433 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا شمال

  ویلا محمودآباد شمال . فروش ویلا سمت جنگل و دشت و 1000 متری دریا و ساحل و حیاط دار در شمال ،محمودآباد . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک v432 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در آمل

  ویلا شمال

  ویلا شمال ، آمل ، مازندران . فروش ویلا نیم دوبلکس نوساز حیاط دار در شمال ، ابتذای جاده آمل به چمستان . خرید ویلا شمال در آمل

  کد ملک v431 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در سرخرود

  ویلا شمال

  ویلاباغ شمال ، سرخرود . فروش ویلا داخل باغ با سند مالکیت و با زمین زیاد چسبیده به شهر سرخرود در شمال . خرید ویلا شمال در سرخرود

  کد ملک v429 مساحت زیربنا 170 خواب 4
 • ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا دوبلکس سمت جنگل داخل کوچه ویلایی به فاصله 2 کیلومتری ساحل در شمال ، بین محمودآباد و سرخرود . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک v425 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنوبی در محمودآباد

  ویلا شمال

  ویلای فروشی همکف نوساز داخل کوچه ویلایی و حیاط بزرگ با درخت و گل و با 230 متر زمین در محمودآباد،شمال . خرید ویلا جنوبی در محمودآباد

  کد ملک v412 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنوبی در بابلسر

  ویلا شمال

  ویلا با سند در بابلسر . فروش ویلا دوبلکس نوساز روبروی شهرک دریاکنار و کنار شهرک صفاییه بابلسر شمال . خرید ویلا جنوبی در بابلسر

  کد ملک v408 مساحت زیربنا 312 خواب 4
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنوبی در بابلسر

  ویلا شمال

  ویلا بابلسر . فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت با 200 متر زمین روبروی شهرک ساحلی دریا کنار بابلسر شمال . خرید ویلا جنوبی در بابلسر

  کد ملک v407 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  ویلا فروشی در نوشهر شمال. ویلای نیم دوبلکس با 270 متر زمین و جنگلی و داخل کوچه ویلایی در شمال نوشهر. . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v406 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنوبی در نوشهر

  ویلا شمال

  ویلا نوشهر .فروش ویلا داخل شهرک سمت جنگل و بسیار شیک و با سونا و جکوزی و با سند مالکیت در شمال،نوشهر . خرید ویلا جنوبی در نوشهر

  کد ملک v402 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  ویلا شمال

  ویلا سرخ رود شمال .فروش ویلا در سرخرود جاده خانه دریا با پروانه ساخت و نوساز و با دید به دشت در شمال . خرید ویلا جنگلی در سرخرود

  کد ملک v399 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا فروشی دوبلکس در چمستان.ویلا نوساز دوبلکس داخل شهرک و با ویوی دشت در چمستان(سمت جاده کلوده)،شمال . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v397 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در سرخرود

  ویلا شمال

  فروش ویلا شمال،سرخرود . فروش ویلا نیم دوبلکس با پروانه ساختمانی و نوساز و داخل شهرک در سرخرود ، شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در سرخرود

  کد ملک v396 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شمالی در چمستان

  ویلا شمال

  فروش ویلای شرایطی نقد و اقساط و قسطی و داخل کوچه ویلایی با دید به دشت، نوساز در چمستان مازندران شمال . خرید ویلا جنگلی شمالی در چمستان

  کد ملک v392 مساحت زیربنا 85 خواب 2
 • ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی با سند در نوشهر

  ویلا شمال

  فروش ویلا نوشهر . فروش ویلا دوبلکس کنار جنگل و کوه و با 450 متر زمین و 4 تراس در نوشهر مازندران شمال . خرید ویلا جنگلی با سند در نوشهر

  کد ملک v387 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی داخل کوچه ویلایی با 530 متر زمین و 230 متر بنا در نوشهر چلندر ، شمال مازندران . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v386 مساحت زیربنا 230 خواب 4
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلای دوبلکس با سند ششدانگ و با سونا خشک و سیستم صوتی در حیاط و با درخت در محمودآباد شمال کشور . خرید ویلا دوبلکس با سند در محمودآباد

  کد ملک v377 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا ساحلی شهرکی با سند مالکیت و داخل شهرک 100 متری لب دریا و با 400 متر زمین در محمودآباد شمال . خرید ویلا ساحلی شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v368 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک با سند در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا با سند مالکیت و داخل شهرک ویلایی و با 200 متر زمین و نوساز و دوبلکس در محمودآباد شمال کشور . خرید ویلا داخل شهرک با سند در محمودآباد

  کد ملک v367 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  همکف با سند در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا در محمودآباد شمال.فروش ویلای هکف با سند مالکیت و نوساز و 1000 متری دریا در محمودآباد شمال . خرید ویلا همکف با سند در محمودآباد

  کد ملک v366 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا باغ دوبلکس در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا باغ در شمال محمودآباد.فروش باغ ویلای دوبلکس داخل باغ 600 متری در شمال کشور محمودآباد کلوده . خرید ویلا ویلا باغ دوبلکس در محمودآباد

  کد ملک v365 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا باغ با سند در آمل

  ویلا شمال

  فروش باغ ویلا در آمل شمال . فروش ویلا باغ با سند و درخت و استخر و با 6000 متر زمین در آمل شمال کشور . خرید ویلا ویلا باغ با سند در آمل

  کد ملک v364 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در سرخرود

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال سرخرود. فروش ویلا دوبلکس با جکوزی و به فاصله 200 متر با دریا و ساحل در سرخرود شمال . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در سرخرود

  کد ملک v362 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک با سند در سرخرود

  ویلا شمال

  فروش ویلا داخل شهرک در شمال سرخرود.فروش ویلا شهرکی با سند و نوساز با200متر زمین در سرخرود شمال ایران . خرید ویلا داخل شهرک با سند در سرخرود

  کد ملک v361 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک و با نگهبانی دایمی و سمت جنگل و 1000 متری ساحل در محموداباد در شمال کشور . خرید ویلا داخل شهرک در محمودآباد

  کد ملک v357 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس سنددار در بابلسر

  ویلا شمال

  فروش ویلا نوساز دوبلکس با سند مالکیت و پروانه ساخت و روبروی شهرک ساحلی دریا کنار بابلسر در شمال کشور . خرید ویلا دوبلکس سنددار در بابلسر

  کد ملک v356 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک دریا کنار در بابلسر

  ویلا شمال

  فروش ویلا با سیستم هوشمند داخل شهرک ساحلی دوبلکس با سند مالکیت و نگهبانی شهرک دریا کنار بابلسر، شمال . خرید ویلا شهرک دریا کنار در بابلسر

  کد ملک v355 مساحت زیربنا 260 خواب 4
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  همکف نوساز در سرخرود

  ویلا شمال

  فروش ویلای فلت نوساز با جواز ساخت و پایان کار و داخل کوچه ویلایی و حیاط دار و گازدار در شمال سرخرود . خرید ویلا همکف نوساز در سرخرود

  کد ملک v354 مساحت زیربنا 105 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک ساحلی در سرخرود

  ویلا شمال

  فروش ویلای دوبلکس فول با سند مالکیت و داخل شهرک ساحلی و نوساز و با نگهبانی در شمال ایران در سرخرود . خرید ویلا شهرک ساحلی در سرخرود

  کد ملک v353 مساحت زیربنا 240 خواب 4
 • ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خزر شهر شمالی در بابلسر

  ویلا شمال

  فروش ویلای مدرن و با سند و با 1100 متر زمین و نگهبانی در شمال داخل شهرک ساحلی خزرشهر شمالی در بابلسر . خرید ویلا خزر شهر شمالی در بابلسر

  کد ملک v352 مساحت زیربنا 280 خواب 4