خرید ویلا ساحلی

 • ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سند ششدانگ در سرخرود بنای تریبلکس دید دریا ویوی ساحل در بافت کاملا ویلایی شرایط نقد اقساط . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک V1015 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر با سند شش دانگ در مجموعه کاملا ویلایی در قواره اول دریا لب ساحل نوشهر . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1005 مساحت زیربنا 800 خواب 5
 • ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی استخر دار در نوشهر با سند شش دانگ و بنای نوساخت لوکس شیک در حیاط بزرگ و زمین ساحلی ویلایی . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1004 مساحت زیربنا 500 خواب 5
 • ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلای ساحلی شهرکی با سند شش دانگ در نوشهر با حیاط بزرگ و زمین زیاد ویلایی و ساحلی در نوار ساحلی شمال . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1003 مساحت زیربنا 350 خواب 4
 • ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگک در شهرکی برند و قوی با مشاعات زیاد شهرکی و حیاط دار . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v998 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر بین ملکار و سیسنگان با نگهبانی و سند تک برگ شش دانگ نزددیک کوه و جنگل دریا . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v997 مساحت زیربنا 195 خواب 3
 • ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلای ساحلی شهرکی با سند شش دانگ در نوشهر در شهرکی برند و ساحلی در بافت کاملا ویلایی امن دنج در شمال . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v996 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی در نوشهر داخل شهرکی ساحلی با سند تک برگ شش دانگ در نوار ساحلی و نزدیک دریا بانگهبانی دایم . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v995 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی استخر دار در سرخرود با سند تک برگ شش دانگ در نوار ساحلی و 50متری دریا بنای شیک نوساز مبله . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v994 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سند دار در شمال سرخرود با قیمت مناسب و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی نزدیک به دریا نوار ساحل . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v982 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ در شهرکی ساحلی پلاک اول دریا و لب ساحل با ویوی ساحلی . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v979 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی مستقل و مجزا با سند شش دانگ در سرخرود شمال با قیمت مناسب و ارزان ساحلی و بافت ویلایی نشین . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v977 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند شش دانگ در مجموعه ویلایی نشین امن و دنج نزدیک به جاده ی اصلی و دریا . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v973 مساحت 280 زیربنا 300 خواب 4
 • ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در بابلسر

  ویلا ساحلی

  ویلای ساحلی شهرکی در بابلسر در شهرک برند و قدیمی خزرشهر شمالی با سند تک برگ و حیاط بزرگ و فضای زیاد . خرید ویلا ساحلی در بابلسر

  کد ملک v968 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی حیاط دار با سند شش دانگ در سرخرود بصورت چهار دیواری مستقل و مجزا در منطه ویلایی نشین امن . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v967 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی سند دار در محمودآباد نزدیک به ساحل و دریا در بافتی ویلایی بصورت مستقل و چهار دیواری . خرید ویلا ساحلی در محمودآباد

  کد ملک v966 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود با سند شش دانگ و قیمت مناسب و شرایط نقد و اقساطی نزدیک دریا در نوار ساحلی . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک V942 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر با سند شش دانگ و بنای شیک نوساز در منطقه ساحلی ویلایی ملکار نزدیک سیسنگان . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v929 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی داخل شهرکی ویلایی در محمودآباد با سند شش دانگ در فاصله کم از ساحل و نزدیک به دریا و جاده . خرید ویلا شهرکی ساحلی در محمودآباد

  کد ملک V925 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود با بنای شیک دوبلکس ساحلی و مجوز و مدارک قانونی در بافت ویلایی نشین شهرکی . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v922 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا داخل شهرکی ساحلی با حیاط بزرگ و زمین زیاد در سرخرود با نگهبانی و سند شش دانگ در نوار ساحلی . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v921 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی شهرکی در خط دریای سرخرود با سند شش دانگ در نوار ساحلی و نزدیک دریا داخل شهرکی ویلایی . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v920 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلای ساحلی نوساز سرخرود با سند شش دانگ در کوچه بن بست ویلایی نشین با قیمت ارزان سمت ساحل نزدیک دریا . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v919 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی سرخرود با سند شش دانگ در شمال سمت نوار ساحلی و نزدیک دریای شمال بنای نوساز شیک ساحلی . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v918 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی شهرکی محمودآباد شمال با سند تک برگ شش دانگ بافت ویلایی نشین ساحلی پرداخت نقد و اقساط . خرید ویلا ساحلی شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v913 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی در نوشهر شمال داخل شهرکی ساحلی چسبیده به ساحل نزدیک دریا با سند تک برگ شش دانگ شیک و لوکس . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک V912 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی نوشهر با سند تکبرگ شش دانگ و ساحل اختصاصی بزرگ با حیاط بزرگ و زمین زیاد منطقه ملکار نوشهر . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v896 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی در نوشهر با سند تکبرگ شش دانگ در شهرکی ساحلی دارای ساحل اختصاصی و خصوصی چبسیده ساحل . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v895 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی نوشهر داخل شهرکی ساحلی در شمال نوشهر باسند تکبرگ شش دانگ و نگهبانی چسبیده ساحل دریا نوشهر . خرید ویلا ساحلی در نوشهر

  کد ملک v894 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود با سند تکبرگ شش دانگ در بهترین منطقه ساحلی در خط دریای سرخرود با حیاط بزرگ . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v886 مساحت زیربنا 190 خواب 3