خرید ویلا جنگلی

 • ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی لوکس و مدرن ، داخل شهرکی جنگلی ، در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1781 مساحت زیربنا 530 خواب 4
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  ویلا فروشی شمال . فروش ویلا جنگلی در منطقه کلوده بین آمل و محمودآباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1776 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی بصورت مستقل در محمودآباد مازندران شمال کشور با بنای فلت و نوساز . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1775 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای تریبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1771 مساحت زیربنا 260 خواب 2
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران درنوشهر با بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1770 مساحت زیربنا 215 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی دوبلکس در شمال کشور در چمستان استان مازندران بصورت مستقل با بنای نوساز و دوبلکس . خرید ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  کد ملک v1769 مساحت زیربنا 220 خواب 4
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای نیم دوبلکس نوساز در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1768 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران شهرستان چمستان بنا نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1767 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در شمال . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس نوساز . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1766 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا جنگلی با بنای دوبلکس و نوساز نزدیک جنگل سیسنگان نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1765 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  ویلا نوساز فروشی سمت جنگل منطقه کلوده با بنای فلت در محمودآباد استان مازندران در شمال کشور و 3 خوابه . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1748 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی فروشی در شمال کشور . استان مازندران شهرستان نوشهر با ویوی جنگلی . دوبلکس . نوساز . سنددار . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1737 مساحت زیربنا 256 خواب 4
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی مستقل در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1736 مساحت زیربنا 312 خواب 4
 • ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی در چمستان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز و مستقل . خرید ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  کد ملک v1731 مساحت زیربنا 200 خواب 2
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی دوبلکس در شمال کشور در نوشهر استان مازندران بصورت مستقل در منطقه ونوش با بنای نوساز . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1724 مساحت زیربنا 270 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۴تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی مستقل در شمال کشور استان مازندران نوشهر . بنا دوبلکس و نوساز و 3 خواب . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1723 مساحت زیربنا 200 خواب 2
 • ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در کلوده

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی در کلوده مازندران بین آمل و محمودآباد در شمال کشور با بنای نیم پیلوت و نوساز مستقل . خرید ویلا مستقل جنگلی در کلوده

  کد ملک v1721 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرکی در نوشهر مازندان در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز و 3 خواب . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1697 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال کشور استان مازندران نوشهر با بنای دوبلکس و فول مبله . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1696 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1695 مساحت زیربنا 225 خواب 4
 • ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فوش ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال کشور در نوشهر مازندران با بنای نوساز و دوبلکس و سند تکبرگ و حیاط . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1694 مساحت زیربنا 225 خواب 4
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی با ینای دوبلکس داخل شهرک در چمستان استان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1684 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرکی در چمستان مازندان در شمال کشور با سند و بنای دوبلکس . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در چمستان

  کد ملک v1683 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران در چمستان با بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1682 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور در استان مازندران چمستان با سند تکبرگ . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در چمستان

  کد ملک v1681 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا فروشی در شمال. ویلا جنگلی در شمال کشور استان مازندران شهرستان نوشهر بابنای دوبلکس و بصورت مستقل . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1673 مساحت زیربنا 210 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی در نوشهر مازندران در شمال کشور داخل شهرک با بنای دوبلکس و مبله و چسبیده به جنگل . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1668 مساحت زیربنا 180 خواب 2
 • ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا در شمال. ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در نوشهر استان مازندران در شمال کشور 2 خوابه و دوبلکس . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1665 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی فروشی داخل شهرک در استان مازندران در شمال کشور منطقه ونوش و صلاح الدین کلا نوشهر . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1655 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلای جنگلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران و در منطقه توریستی صلاح الدین کلا و ونوش نوشهر . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1654 مساحت زیربنا 240 خواب 3