خرید ویلا جنگلی

 • ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در رویان

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا سمت جنگل در رویان مازندران در شمال کشور با بنای فلت و سنددار . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1851 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی سنددار در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا در شمال . خرید ویلا جنگلی با سند ششدانگ و بنای فلت نوساز در نوشهر مازندران شمال . خرید ویلا مستقل جنگلی سنددار در نوشهر

  کد ملک v1850 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال فروشی در نوشهر مازندران . با بنای دوبلکس و نوساز و سند مالکیت بصورت مستقل سمت جنگل شمال . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1849 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی سنددار در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال در مازندران . ویلا جنگلی مبله با بنای تریبلکس و سونا و جکوزی و شاه نشین در نوشهر مازندران . خرید ویلا مستقل جنگلی سنددار در نوشهر

  کد ملک v1848 مساحت زیربنا 330 خواب 3
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سنددار در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا فروشی شمال . ویلا جنگلی ،دوبلکس ، استخردار و فول مبله با سند تکبرگ در نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا جنگلی سنددار در نوشهر

  کد ملک v1846 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سنددار در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا شمال . ویلا جنگلی با بنای دوبلکس ،نوساز و سند تکبرگ در چمستان مازندران با حیاط زیبا . خرید ویلا جنگلی سنددار در چمستان

  کد ملک v1841 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سنددار در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال . خرید و فروش ویلا سمت جنگل های چمستان مازندران با بنای نیم پیلوت و سند تکبرگ . خرید ویلا جنگلی سنددار در چمستان

  کد ملک v1839 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مبله در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی فروشی در شمال، استان مازندران ، شهرستان چمستان با بنای نیم پیلوت و کامل مبله و قیمت مناسب . خرید ویلا جنگلی مبله در چمستان

  کد ملک v1837 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با سند و استخر و بنای دوبلکس در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1835 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا در شمال ، مازندران ، شهرستان چمستان ، با بنای نیم دوبلکس و نوساز داخل شهرک جنگلی . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v1818 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سند . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1810 مساحت زیربنا 240 خواب 4
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1809 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی نوساز در شمال کشور استان مازندران در نوشهر با بنای ترببلکس سنددار . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1808 مساحت زیربنا 300 خواب 5
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا با بنای دوبلکس و نوساز سمت جنگل در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  کد ملک v1805 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل مجتمع ویلایی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا سمت جنگل در چمستان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سند مالکیت . خرید ویلا داخل مجتمع ویلایی در چمستان

  کد ملک v1804 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی لوکس ،داخل شهرک با سند مالکیت ، در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1803 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا شمال . ویلا جنگلی با دید به جنگل و دریا و بنای تریبلکس در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1798 مساحت زیربنا 500 خواب 7
 • ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی مستقل در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1797 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی نوساز در شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور ، دوبلکس و سه خوابه . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1796 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی لوکس ، بصورت مستقل و سند مالکیت ، در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1787 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال . ویلا فروشی در سمت جنگلی منطقه ونوش نوشهر در مازندران ، داخل شهرک با سند مالکیت و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1786 مساحت زیربنا 450 خواب 4
 • ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران در نوشهر با بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1785 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران شهرستان چمستان بنا نیم پیلوت . خرید ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  کد ملک v1782 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی لوکس و مدرن ، داخل شهرکی جنگلی ، در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1781 مساحت زیربنا 530 خواب 4
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  ویلا فروشی شمال . فروش ویلا جنگلی در منطقه کلوده بین آمل و محمودآباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1776 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی بصورت مستقل در محمودآباد مازندران شمال کشور با بنای فلت و نوساز . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1775 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای تریبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1771 مساحت زیربنا 260 خواب 2
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران درنوشهر با بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1770 مساحت زیربنا 215 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی دوبلکس در شمال کشور در چمستان استان مازندران بصورت مستقل با بنای نوساز و دوبلکس . خرید ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  کد ملک v1769 مساحت زیربنا 220 خواب 4
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای نیم دوبلکس نوساز در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1768 مساحت زیربنا 120 خواب 2