خرید ویلا شهرکی

 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا در شمال. ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در محمودآباد در استان مازندران در شمال کشور 2 خوابه . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1707 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا جنگلی داخل شهرک نوساز و دوبلکس با استخر سرپوشیده در شمال کشور مازندران سرخرود . خرید ویلا شهرکی جنگلی در سرخرود

  کد ملک v1706 مساحت زیربنا 260 خواب 3
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با استخر و آلاچیق و بنای دوبلکس و نوساز در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1704 مساحت زیربنا 340 خواب 3
 • ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1702 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس واستخر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1700 مساحت زیربنا 500 خواب 4
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی سمت جنگل نوشهر در استان مازندران در شمال کشور با بنا تریبلکس دارای 5 خواب مستر و شاه نشین . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1699 مساحت زیربنا 400 خواب 5
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال. فروش ویلا جنگلی در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سند مالکیت و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1698 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی در محمودآباد مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1688 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در چمستان

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی نیم پیلوت در شهرستان چمستان در استان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در چمستان

  کد ملک v1687 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران در چمستان با بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1686 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . میلا شهرکی جنگلی در شمال کشور در استان مازندران و شهرستان چمستان با سند تک برگ . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1685 مساحت زیربنا 135 خواب 3
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک در محموداباد استان مازندران در شمال کشور با بنای فلت و سنددار . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1680 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا در شمال. ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در محمود آباد در استان مازندران در شمال کشور 2 خوابه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1679 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک در محموداباد استان مازندران در شمال کشور با بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1678 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . فروش ویلا در شمال . ویلا جنگلی شهرکی در شمال کشور در استان مازندران شهر محمودآباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1676 مساحت زیربنا 180 خواب 2
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران درمحمودآباد بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1675 مساحت زیربنا 120 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی در محمودآباد مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1674 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1670 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی بصورت مستقل در شمال کشور استان مازندران در نوشهر با بنای دوبلکس . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1669 مساحت زیربنا 185 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا ساحلی در شمال کشور استان مازندران و شهرستان سرخرود داخل شهرک با دید سمت دریا سنددار مبله . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1664 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی فروشی در شمال کشور استان مازندران نوشهر سند تک برگ ، دوبلکس ، نوساز ، 5 خوابه . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1652 مساحت زیربنا 380 خواب 5
 • ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران شهرستان نوشهر . بنای دوبلکس . سمت جنگل و 3 خوابه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1651 مساحت زیربنا 290 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی فروشی در شمال کشور استان مازندران نوشهر منطقه فراشکلا دوبلکس ، نوساز ، سه خوابه . خرید ویلا دید به جنگل در نوشهر

  کد ملک v1650 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلای جنگلی داخل شهرک و نوساز در شمال کشور ، استان مازندران ، نوشهر ، 2 خوابه و 2 مستر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1648 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرک در نوشهر استان مازندران در شمال کشور ، دوبلکس ، 4 خوابه ، نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1647 مساحت زیربنا 370 خواب 4
 • ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی جنگلی دوبلکس سه خوابه نوساز در نوشهر استان مازندران در شمال ایران با دید جنگل . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1646 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی دوبلکس با سند تک برگ 4 خوابه در نوشهر استان مازندران در شمال ایران . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1644 مساحت زیربنا 380 خواب 4
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  استخردار جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا جنگلی نوساز در شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور ، دوبلکس و استخردار ، سه خوابه . خرید ویلا استخردار جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1642 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای فلت دارای دو خواب و مبله . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1636 مساحت زیربنا 95 خواب 2
 • ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی استخردار در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس 4 خوابه و 3 مستر و استخر . خرید ویلا شهرکی استخردار در سرخرود

  کد ملک v1634 مساحت زیربنا 250 خواب 4