خرید ویلا شهرکی

 • ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی رویان . فروش ویلا سنددار داخل شهرک جنگلی با ویوی جنگل و دریا در رویان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1931 مساحت زیربنا 400 خواب 4
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سرخ رود . خرید ویلا داخل شهرک سمت دشت با سند و حیاط و بنای دوبلکس در سرخرود مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1926 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی کلوده شمال . خرید ویلا در کلوده . ویلا سنددار نوساز در کلوده . فروش ویلا کلوده مازندران . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در کلوده

  کد ملک v1924 مساحت زیربنا 95 خواب 2
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک با سند تکبرگ و بنای دوبلکس در محموداباد مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1920 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان . خرید ویلا چمستان . خرید و فروش ویلا سنددار نوساز داخل شهرک جنگلی چمستان شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1919 مساحت زیربنا 280 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک سمت دشت و چمنزار با سند تکبرگ در سرخرود مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1918 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا استخردار با بنای مدرن نوساز و سند مالکیت داخل شهرک دریابیشه نوشهر شمال . خرید ویلا شهرکی دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1917 مساحت زیربنا 500 خواب 5
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در بابلسر . ویلا داخل شهرک سمت دشت و چمنزار با بنای دوبلکس در بابلسر مازندران در شمال . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1915 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا شهرکی دوبلکس سمت چمنزار و دشت با سند در بابلسر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1914 مساحت زیربنا 255 خواب 4
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سرخرود . خرید و فروش ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار سرخرود مازندران در شمال دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1913 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی ساحلی سرخرود . ویلا فروشی در سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی سرخرود مازندران شمال . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1911 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۴۵۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد . خرید و فروش ویلا نوساز داخل شهرک با سند ششدانگ در استان مازندران شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1899 مساحت زیربنا 135 خواب 2
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا در بابلسر . ویلا فروشی در بابلسر مازندران داخل شهرک، دوبلکس و سند دار . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1896 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت و جنگل در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در کلوده . خرید و فروش ویلا دوبلکس شهرکی سمت دشت با حیاط در کلوده مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل در کلوده

  کد ملک v1894 مساحت زیربنا 200 خواب 2
 • ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت دشت کلوده. ویلا در شمال کلوده . خرید ویلا شهرکی حیاط دار قیمت ارزان کلوده مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در کلوده

  کد ملک v1893 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ارزان قیمت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محموداباد . خرید ویلا در محموداباد مازندران . ویلا محموداباد . ویلا شهرکی شمال محموداباد . خرید ویلا شهرکی ارزان قیمت در محمودآباد

  کد ملک v1888 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی بابلسر . ویلا در بابلسر . خرید ویلا بابلسر . خرید ویلا شهرکی در شمال مازندران بابلسر . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1887 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا در بابلسر شمال . ویلا بابلسر . خرید ویلا مازندران بابلسر . ویلا شهرکی . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1886 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت دشت سرخرود . خرید و فروش ویلا در شمال . ویلا سرخرود . خرید ویلا در مازندران سرخرود . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1885 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۵تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت چمنزار و دشت در محموداباد . شمال. در استان مازندران با نای دوبلکس نوساز و سند تکبرگ . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1873 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت دشت و شالیزار در محموداباد مازندران در شمال کشور با بنای همکف و سند تکبرگ و جواز ساخت . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1872 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت دشت بابلسر . وویلا شهرکی فروشی با سند ششدانگ و شاه نشین در بابلسر مازندران در شمال . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1871 مساحت زیربنا 235 خواب 3
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار محمودآباد . خرید ویلا شهرکی دوبلکس در محمودآباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1868 مساحت زیربنا 180 خواب 2
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی نوساز در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1866 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شمال . خرید و فروش ویلا شهرکی دوبلکس نوساز سمت جنگلهای نوشهر در استان مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1862 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . خرید و فروش ویلا در شمال مازندران داخل شهرک سمت دشت با سند مالکیت در سرخرود . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1861 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا شهرکی لوکس و شیک در محموداباد مازندران در شمال با بنای دوبلکس نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1858 مساحت زیربنا 350 خواب 3
 • ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا شهرکی سنددار سمت جنگل اطراف کلوده محموداباد در مازندران شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1857 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت دشت با بنای نوساز و نیم دوبلکس در محموداباد استان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1856 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال در محمودآباد . ویلا سمت دشت ، داخل شهرکی در محمودآباد مازندران شمال ایران بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1855 مساحت زیربنا 130 خواب 2