خرید ویلا شهرکی

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا شهرکی

  ویلای نما انگلیسی خاص برای افراد خاص پسند کسانی که خاص میخوان حتما ببینن400متر بنا 450زمین . خرید ویلا تریپلکس جنگلی در نور

  کد ملک v3042 مساحت 450 زیربنا 400 خواب 4
 • ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا شهرکی

  ویلای دوبلکس در نور زیبا 250متر زمین 200متر بنا خوش ساخت و عالی شهرکی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک v3040 مساحت 250 زیربنا 200 خواب 3
 • ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا مدرن در منطقه جاده آمل چمستان ویو جنگلی خوش ساخت منطقه برند 300متری . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک v3039 مساحت 300 زیربنا 200 خواب 3
 • ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شمال منطقه سرسبز جنگلی نور 270متر زمین 200متر بنا شهرکی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک v3038 مساحت 270 زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا شهرکی

  ویلای زیبا در منطقه جنگلی نور با ویو عالی و سرسبز 200متر زمین 180 متر بنا . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک v3036 مساحت 200 زیربنا 180 خواب 3
 • ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلای پیلوت در منطقه محمودآباد یک ویلای نما سنگ عالی با ۲۳۰زمین ۱۴۰بنا . خرید ویلا پیلوت جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v3031 مساحت 230 زیربنا 140 خواب 3
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا با قیمت کم در چمستان داخل شهرک با ویو عالی . خرید ویلا فلت جنگلی در چمستان

  کد ملک v3029 مساحت 150 زیربنا 80 خواب 2
 • ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا شهرکی

  فروش‌ ویلا در منطقه سر سبز آمل داخل شهرک ۱۸۰متر بنای مبله با ۲۱۰متر زمین . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در آمل

  کد ملک V3027 مساحت 210 زیربنا 180 خواب 3
 • ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا شهرکی

  ویلای در جاده کلوده آمل محمودآباد با نمای رومی همراه با 300زمین 200بنا . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در آمل

  کد ملک v3026 مساحت 300 زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا شهرکی

  ویلای در منطقه آمل با بنای پیلوت زیبا همراه با ویو عالی جنگلی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در آمل

  کد ملک v3021 مساحت 220 زیربنا 160 خواب 3
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در منطقه محمودآباد 160متر بنا به صورت مبله و زمین 250 متری . خرید ویلا پیلوت جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v3020 مساحت 250 زیربنا 160 خواب 2
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلای فلت پشت پارک جنگلی نور با 300متر زمین و 120متر بنای 2خوابه . خرید ویلا فلت جنگلی در چمستان

  کد ملک v3012 مساحت 300 زیربنا 120 خواب 2
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا شهرکی

  ویلای فلت پشت پارک جنگلی نور منطقه توریستی داخل شهرک 250متری . خرید ویلا فلت جنگلی در نور

  کد ملک v3011 مساحت 250 زیربنا 120 خواب 2
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلای پیلوت با قیمت منطقی و لوکیشن عالی بنای170متری زمین 250متری . خرید ویلا پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک v3010 مساحت 250 زیربنا 170 خواب 3
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا در منطقه جاده نور پشت پارک جنگلی نور همراه با 300متر زمین داخل شهرک . خرید ویلا فلت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3006 مساحت 300 زیربنا 120 خواب 3
 • ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سرخرود . خرید ویلا جنگلی در سرخرود

  کد ملک v2025 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در رویان . خرید ویلا در منطقه جنگلی وازیوار با بنای دوبلکس و مبله داخل شهرک در رویان شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک v2022 مساحت زیربنا 330 خواب 3
 • ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی در بابلسر . ویلا داخل شهرک با سند ششدانگ و نگهبانی شهرکی در بابلسر مازندران . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v2021 مساحت زیربنا 235 خواب 3
 • ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا سنددار در بابلسر . ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرک سمت چمنزار بابلسر شمال . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v2020 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  استخردار مبله سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر. خرید ویلا استخردار و مبله داخل شهرک جنگلی با بنای دوبلکس در نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا استخردار مبله سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v2017 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در رویان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا در رویان . ویلا شهرکی در رویان . ویلا با ویوی دریا و جنگل در منطقه ونوش مازندران در رویان . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در رویان

  کد ملک v2015 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در کلوده

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا کلوده مازندران . ویلا شهرکی در کلوده . خرید ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار تریبلکس در کلوده . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در کلوده

  کد ملک v2012 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی در چمستان . ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان . خرید ویلا نوساز در مازندران چمستان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v2011 مساحت زیربنا 190 خواب 4
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل در آمل

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی در آمل . خرید ویلا شهرکی نوساز سمت جنگل با ویوی دشت و جنگلهای شمال در آمل . خرید ویلا دید به جنگل در آمل

  کد ملک v2010 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا در محموداباد . ویلا شهرکی در محموداباد . ویلا سنددار با بنای دوبلکس در مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v2009 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک صلاح الدین کلا در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا لوکس و مدرن در نوشهر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در صلاح الدین کلا نوشهر در مازندران با سند تکبرگ . خرید ویلا شهرک صلاح الدین کلا در نوشهر

  کد ملک V2007 مساحت زیربنا 450 خواب 6
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی محموداباد . ویلا سمت دشت و شالیزار در مازندران محمود اباد بابنای نیم پیلوت نوساز . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک V2005 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت چمنزار و دشت در محمودآباد . خرید ویلا نوساز داخل شهرک 2 خوابه در مازندران محموداباد . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک V2004 مساحت زیربنا 135 خواب 2
 • ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  استخردار و دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا در نوشهر . فروش ویلا استخردار شهرکی جنگلی با ویوی دریا و جنگل نوشهر . خرید ویلا استخردار و دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v2000 مساحت زیربنا 350 خواب 3
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا داخل شهرک جنگلی با دید عالی به جنگل و بنای نیم دوبلکس نوساز در چمستان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1995 مساحت زیربنا 150 خواب 3