خرید ویلا جنگلی

 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دید به جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی در ونوش نوشهر. خرید ویلا ونوش جنگلی در شهر نوشهر استان مازندران.خرید ویلا نوشهر داخل ونوش . خرید ویلا جنگلی دید به جنگل در نوشهر

  کد ملک v1452 lshpj زیربنا 191 خواب 3
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا نزدیک سیسنگان در شمال. خرید و فروش ویلا سیسنگان نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا سیسنگان مستقل در نوشهر

  کد ملک v1449 lshpj زیربنا 120 خواب 3
 • $۵۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا ونوش جنگلی در نوشهر.ویلا جنگلی در ونوش نوشهر.خرید و فروش ویلا جنگلی در ونوش نوشهر در مازندران . خرید ویلا ونوش جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1448 lshpj زیربنا 220 خواب 3
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی در نخ شمال نوشهر. ویلا جنگلی در نخ شمال نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1444 lshpj زیربنا 350 خواب 4
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی ارزان قیمت با دید به جنگل به همراه پروانه ساخت در شمال کشور منطقه توریستی ونوش نوشهر . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1433 lshpj زیربنا 100 خواب 2
 • $۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی مستقل در منطقه ونوش نوشهر با دید همزمان به جنگل و دریا با پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1432 lshpj زیربنا 160 خواب 3
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا جنگلی نیم پیلوت در استان مازندران بین شهرهای آمل و چمستان، با پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1425 lshpj زیربنا 140 خواب 2
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا جنگلی ارزان قیمت مبله شده با سند مالکیت در بین دو شهر آمل و چمستان در استان مازندران . خرید ویلا جنگلی مستقل در چمستان

  کد ملک v1418 lshpj زیربنا 110 خواب 2
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش ویلا جنگلی ارزان قیمت در شمال کشور شهر چمستان،به همراه سند مالکیت، پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی مستقل در چمستان

  کد ملک v1417 lshpj زیربنا 140 خواب 3
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سمت کوه های جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی ارزان قیمت فروشی، نوع بنا فلت و حیاط گل کاری شده ،ویلا سنددار مازندران در سیسنگان نوشهر . خرید ویلا جنگلی سمت کوه های جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1414 lshpj زیربنا 100 خواب 2
 • $۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سمت کوه و جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی مستقل در مازندران منطقه لتینگان نوشهر، همراه با مستندات رسمی سند مالکیت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی سمت کوه و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1413 lshpj زیربنا 280 خواب 3
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی ویلایی نشین در رویان

  ویلا رویان

  خرید ویلا جنگلی مستقل در داخل کوچه ای ویلایی نشین نزدیک به جنگل های ونوش در شهر رویان با سند مالکیت . خرید ویلا جنگلی ویلایی نشین در رویان

  کد ملک v1412 lshpj زیربنا 191 خواب 3
 • $۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا جنگلی مستقل واقع شده به سمت دشت و چمنزار شهر محمودآباد مازندران،با سند مالکیت، پروانه ساخت . خرید ویلا جنگلی مستقل در محمودآباد

  کد ملک v1410 lshpj زیربنا 130 خواب 2
 • $۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا جنگلی تریبلکس لوکس در بابلسر،به همراه روف گاردن و آلاچیق، با سند مالکیت،مجوز ساخت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی مستقل در بابلسر

  کد ملک v1409 lshpj زیربنا 380 خواب 4
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا مستقل جنگلی در نزدیکی پارک جنگلی سیسنگان نوشهر در استان مازندران، به همراه جواز ساخت . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1408 lshpj زیربنا 200 خواب 3
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا جنگلی در مازندران شهر محمودآباد، با نوع بنا دوبلکس، نما و طراحی داخلی زیبا،با سند مالکیت . خرید ویلا جنگلی مستقل در محمودآباد

  کد ملک v1404 lshpj زیربنا 190 خواب 3
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا جنگلی فروشی در شمال کشور،سمت دشت و شالیزار با بنای دوبلکس و سه خوابه در محمودآباد . خرید ویلا سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1399 lshpj زیربنا 250 خواب 3
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا جنگلی فروشی با بنای دوبلکس نوساز در نزدیکی سیسنگان در شمال کشور استان مازندران در رویان . خرید ویلا سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1398 lshpj زیربنا 200 خواب 3
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی فروشی در چمستان با قیمت ارزان به صورت مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در استان مازندران . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1392 lshpj زیربنا 140 خواب 2
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  خرید ویلا جنگلی ارزان در محمودآباد،فروش ویلا در شمال کشور استان مازندران بین دو شهر آمل و محمودآباد . خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1391 lshpj زیربنا 130 خواب 2
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی مبله فروشی در نوشهر به صورت مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در منطقه ونوش استان مازندران . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1389 lshpj زیربنا 207 خواب 3
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شهرکی سنددار فروشی به صورت مبله و زیر قیمت در شمال کشور در شهر سرخرود استان مازندران . خرید ویلا سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1388 lshpj زیربنا 100 خواب 2
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا جنگلی در سرخرود. ویلا ارزان قیمت سمت جنگل در کوچه ای ویلایی نشین در شمال کشور . خرید ویلا سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1386 lshpj زیربنا 150 خواب 3
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا جنگلی ارزان قیمت با موقعیت جغرافیایی نزدیک به جنگل، دریا در منطقه علی عسگر آباد نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1369 lshpj زیربنا 150 خواب 3
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی دوبلکس در شمال با موقعیت جغرافیایی عالی و دید هم زمان به جنگل و دریا در نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1367 lshpj زیربنا 240 خواب 3
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی داخل شهرک در یک موقعیت جغرافیایی عالی واقع شده به سمت جنگل در منطقه ملکار نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1366 lshpj زیربنا 240 خواب 4
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال با دید به جنگل و فاصله کم از دریا و جنگل در منطقه توریستی ملکار نوشهر . خرید ویلا داخل شهرک در نوشهر

  کد ملک v1364 lshpj زیربنا 256 خواب 3
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی دوبلکس شمال با دید همزمان به دریا و جنگل به همراه سند،جواز ساخت و پایان کار در شهر نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1361 lshpj زیربنا 270 خواب 4
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل،باطراحی داخلی لوکس،استخردار به همراه سند مالکیت در منطقه زیبای نخ شمال نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1358 lshpj زیربنا 280 خواب 3
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا جنگلی در مازندران با موقعیت جغرافیایی عالی به همراه دید به جنگل در منطقه ونوش نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1353 lshpj زیربنا 150 خواب 2