خرید ویلا جنگلی

 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا نوشهر. ویلا جنگلی در نوشهر . ویلا نوساز و دوبلکس با بنای شیک و لوکس در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1989 مساحت زیربنا 273 خواب 4
 • ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و کوه در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی چمستان . خرید ویلا در چمستان . فروش ویلا مستقل در شمال مازندران در چمستان با بنای نوساز . خرید ویلا دید به جنگل و کوه در چمستان

  کد ملک v1979 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا نوشهر . خرید ویلا در نوشهر . ویلا جنگلی سنددار در نوشهر مازندران . فروش ویلا در نوشهر شمال . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1978 مساحت زیربنا 240 خواب 4
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  ویلا فروشی در محمودآباد . خرید ویلا نوساز سمت جنگل و دشت در محمودآباد مازندران در شمال با سند تک برگ . خرید ویلا جنگلی مستقل در محمودآباد

  کد ملک v1977 مساحت زیربنا 220 خواب 4
 • ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و کوه در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا چمستان . ویلا جنگلی با ویوی کوه و جنگل در چمستان . ویلا نوساز مستقل در چمستان مازندران . خرید ویلا دید به جنگل و کوه در چمستان

  کد ملک v1973 مساحت زیربنا 80 خواب 2
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا نوشهر . ویلا جنگلی نوشهر . ویلا با ویوی دریا و جنگل و بنای لوکس در نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1972 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله سمت جنگل در رویان

  ویلا جنگلی

  ویلا مبله در رویان . خرید ویلا در ماندران رویان . ویلا جنگلی مبله و بسیار شیک در رویان مازندران شمال . خرید ویلا مبله سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1971 مساحت زیربنا 270 خواب 5
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی د سرخرود . خرید ویلا سرخرود . ویلا دوبلکس در سرخرود . ویلا سمت دشت و شالیزار در سرخرود . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  کد ملک v1970 مساحت زیربنا 185 خواب 2
 • ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  استخردار مبله در بابلسر

  ویلا جنگلی

  ویلا در بابلسر . خرید ویلا جنگلی سمت دشت با استخر و سند تکبرگ و شاه نشین در بابلسر مازندران در شمال . خرید ویلا استخردار مبله در بابلسر

  کد ملک v1969 مساحت زیربنا 400 خواب 3
 • ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا در چمستان . ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساخت در چمستان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1967 مساحت زیربنا 220 خواب 4
 • ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا جنگلی سنددار با بنای دوبلکس و نوساز و حیاط بزرگ سمت چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1966 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی سرخرود . ویلا سمت دشت و چمنزارهای سرخرود مازندران با بنای دوبلکس و ند مالکیت تکبرگ . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  کد ملک v1962 مساحت زیربنا 185 خواب 2
 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی در نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا دوبلکس نوساز مستقل سمت جنگلهای شمال در نوشهر مازندران . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1961 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی نوشهر . ویلا جنگلی با دید به دریا و جنگل . خرید ویلا در شمال با بنای دوبلکس نوساز . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1960 مساحت زیربنا 266 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی چمستان . ویلا جنگلی حیاطدار داخل شهرکی و سمت جنگل در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v1959 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  استخردار سمت دشت و شالیزار در سرخرود

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا سرخرود . ویلا استخردار سمت دشت و شالیززار در سرخرود مازندران شمال با سند و مجوز ساخت . خرید ویلا استخردار سمت دشت و شالیزار در سرخرود

  کد ملک v1956 مساحت زیربنا 285 خواب 3
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و کوه در رویان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی در رویان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس نوساز و سند و پروانه ساخت . خرید ویلا دید به جنگل و کوه در رویان

  کد ملک v1953 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا در چمستان . ویلا جنگلی دوبلکس . فروش ویلا با ویوی جنگلی و سند تکبرگ در چمستان مازندران . خرید ویلا سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1952 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و کوه در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی در چمستان . ویلا مستقل نوساز در چمستان . خرید ویلا شمال در مازندران چمستان . خرید ویلا دید به جنگل و کوه در چمستان

  کد ملک v1951 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا شمال . ویلا جنگلی در چمستان . ویلا نوساز با سند ، سمت جنگلهای شمال در مازندران چمستان . خرید ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  کد ملک v1950 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی نوشهر . فروش ویلا دوبلکس و نوساز سمت جنگل ، بصورت مستقل در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1949 مساحت زیربنا 211 خواب 3
 • ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی شهرکی نوشهر . ویلا سنددار نوشهر .خرید ویلا دوبلکس استخردار و حیاط بزرگ در نوشهر مازندران . خرید ویلا جنگلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1948 مساحت زیربنا 500 خواب 4
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مبله مستقل در رویان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی رویان . خرید ویلا در رویان . ویلا سنددار سمت جنگلهای ونوش در رویان مازندران با حیاط بزرگ . خرید ویلا جنگلی مبله مستقل در رویان

  کد ملک v1946 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی نوشهر . فروش ویلا دوبلکس و نوساز سمت جنگل ، بصورت مستقل در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1945 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله شهرکی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی در چمستان . خرید ویلا نوساز مبله نیم دوبلکس داخل شهرک جنگلی در چمستان مازندران در شمال . خرید ویلا مبله شهرکی در چمستان

  کد ملک v1940 مساحت زیربنا 125 خواب 2
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی چمستان . خرید ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرک سمت جنگلهای شمال در چمستان مازندران با سندتکبرگ . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1939 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی سمت نوشهر . خرید ویلا در نوشهر . ویلا دوبلکس نوساز بصورت مستقل در نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1937 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سنددار در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی نوشهر . خرید ویلا شیک در نوشهر . ویلا دوبلکس سمت جنگل با سند در نوشهر مازندران . خرید ویلا جنگلی سنددار در نوشهر

  کد ملک v1936 مساحت زیربنا 310 خواب 3
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مبله مستقل در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی در چمستان . خرید ویلا چمستان . ویلا مستقل نوساز حیاط دار مبله در چمستان مازندران در شمال . خرید ویلا جنگلی مبله مستقل در چمستان

  کد ملک v1935 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی رویان . خرید ویلا شهرکی در رویان . ویلا شهرکی مدرن و لوکس در رویان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1933 مساحت زیربنا 480 خواب 4