خرید ویلا شهرکی

 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگل در چمستان

  کد ملک 3427 مساحت 130 زیربنا 80 خواب 2
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید نیم پیلوت جنگل در چمستان

  کد ملک 3425 مساحت 225 زیربنا 160 خواب 2
 • ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگل در چمستان

  کد ملک 3424 مساحت 200 زیربنا 100 خواب 2
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  دربهترین منطقه با یک لوکشین عالی قرار گرفته هست . خرید نیم پیلوت جنگل در چمستان

  کد ملک 3423 مساحت 230 زیربنا 150 خواب 2
 • ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید نیم پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک 3422 مساحت 430 زیربنا 185 خواب 3
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک 3421 مساحت 250 زیربنا 170 خواب 3
 • ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک 3420 مساحت 230 زیربنا 223 خواب 3
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگلی در چمستان

  کد ملک 3419 مساحت 220 زیربنا 140 خواب 2
 • ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در آمل

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در آمل

  کد ملک 3418 مساحت 210 زیربنا 180 خواب 3
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک 3417 مساحت 220 زیربنا 180 خواب 3
 • ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک 3416 مساحت 380 زیربنا 230 خواب 3
 • ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  لوکیشن فوق العاده عالی . خرید دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک 3415 مساحت 180 زیربنا 250 خواب 4
 • ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک 3414 مساحت 200 زیربنا 160 خواب 3
 • ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  با لوکیشن فوق العاده عالی . خرید دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک 3412 مساحت 234 زیربنا 140 خواب 3
 • ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک 3411 مساحت 274 زیربنا 230 خواب 3
 • ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  دربهترین منطقه با یک لوکشین عالی قرار گرفته هست . خرید دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک 3410 مساحت 260 زیربنا 250 خواب 3
 • ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگلی در آمل

  کد ملک 3408 مساحت 250 زیربنا 200 خواب 3
 • ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا شهرکی

  ویلا درشهرک با نگهبانی 24ساعته....نزدیک به جاده با لوکیشن بسیار عالی . خرید دوبلکس جنگلی در آمل

  کد ملک 3407 مساحت 310 زیربنا 360 خواب 3
 • ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا شهرکی

  ویلا استخردار در شهرک دنج و آرام قرار دارد . خرید تریبلکس جنگلی در آمل

  کد ملک 3406 مساحت 320 زیربنا 450 خواب 4
 • ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا شهرکی

  ویلا استخردار در شهرک دنج و آرام قرار دارد . خرید دوبلکس جنگلی در آمل

  کد ملک 3405 مساحت 165 زیربنا 240 خواب 3
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگلی در آمل

  کد ملک 3402 مساحت 170 زیربنا 95 خواب 2
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا پیلوت نما سنگ سه خواب . خرید ویلا پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3216 مساحت 200 زیربنا 170 خواب 3
 • تومان

  شهرکی در نور

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا دوبلکس نما سنگ دو خواب . خرید ویلا شهرکی در نور

  کد ملک V3207 مساحت ۱۵۰ زیربنا ۲۲۰ خواب ۲
 • ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا دوبلکس نما سنگ سه خواب شهرکی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک V3206 مساحت 300 زیربنا 250 خواب 3
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا دوبلکس مدرن نما سنگ . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3196 مساحت 210 زیربنا 190 خواب 3
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در امل

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا پیلوت سه خواب نما سنگ شهرکی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در امل

  کد ملک V3184 مساحت 260 زیربنا 140 خواب 3
 • ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا دوبلکس نما سنگ سه خواب . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3170 مساحت 400 زیربنا 260 خواب 3
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا دوبلکس نما سنگ دو خواب . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در محمودآباد

  کد ملک V3160 مساحت 200 زیربنا 160 خواب 2
 • تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا دوبلکس مدرن نما سنگ استخردار . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در محمودآباد

  کد ملک V3158 مساحت ۳۷۰ زیربنا ۲۶۰ خواب ۳
 • ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا ۴۰۰متری دوبلکس با نازلترین قیمت در منطقه امل جاده کلوده یک لوکیشن قوی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در آمل

  کد ملک V3145 مساحت 400 زیربنا 230 خواب 4