خرید ویلا شمال

 • ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  ویلا شمال

  فروش ویلا شمال سرخرود زیر قیمت و ارزان با سند تک برگ و پروانه ساخت با حیاطی بزرگ و زمین زیاد در شمال . خرید ویلا جنگلی در سرخرود

  کد ملک v848 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در سرخرود

  ویلا شمال

  خرید ویلا شمال سرخرود در محیطی ویلایی و بصورت مستقل و چهار دیواری با شرایط نقد و اقساطی و سند تک برگ . خرید ویلا شمال در سرخرود

  کد ملک v847 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در سرخرود

  ویلا شمال

  ویلا ارزان و زیر قیمت سرخرود شمال بصورت مستقل چهار دیواری در محیطی ویلایی نشین دنج شرایط نقد و اقساط . خرید ویلا شمال در سرخرود

  کد ملک v846 مساحت زیربنا 118 خواب 2
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا شمال نوشهر داخل شهرک جنگلی با ویوی منطقه نخ شمال و سند تک برگ در محیطی ویلایی نشین امن دنج . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک V839 مساحت زیربنا 280 خواب 3
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شمال

  خرید ویلا شمال چمستان ارزان در شهرکی ویلایی نشین با امنیت و شرایط پرداخت نقد و اقساط بلند مدت ماهانه . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک V837 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شمال

  خرید ویلا شمال چمستان داخل شهرکی زیبا باویوی جنگلی و قیمت ارزان و مناسب و پرداخت نقد و اقساطی شرایطی . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک V836 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا شمال

  ویلا شمال کلوده در شهرکی جنگلی با نگهبانی و سند و پرداخت اقساطی بلندمدت در شهرکی ویلایی با ویوی جنگل . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک V833 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا شمال

  خرید ویلا شمال کلوده در شهرکی با نگهبانی و بنای شیک در بافت ویلایی با امنیت بالا و قیمت مناسب اقساطی . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک V828 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در کلوده

  ویلا شمال

  ویلا شمال کلوده با سند تک برگ در شهرکی با ویوی جنگلی و ویلایی نشین با پرداخت نقد و اقساطی شرایطی شیک . خرید ویلا شهرکی جنگلی در کلوده

  کد ملک v827 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  ویلا شمال نوشهر در ونوش داخل شهرکی جنگلی و بافت ویلایی با امنیت پرداخت نقد و اقساطی نزدیک قسمت ساحلی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v824 مساحت زیربنا 550 خواب 3
 • ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا شمال

  ویلا جنگلی مستقل در محمودآباد با سند تک برگ بصورت چهار دیواری مستقل باقیمت مناسب در بافت ویلایی شمال . خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v821 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  فروش ویلا شمال نوشهر با سند بصورت مستقل چهاردیواری بنای تریبلکس استخر دار منطقه نخ شمال پرداخت اقساط . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v817 مساحت زیربنا 600 خواب 5
 • ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شمال

  ویلا شمال در نوشهر داخل شهرکی جنگلی با ویوی منطقه نخ شمال بین سیسنگان و نور با سند تک برگ و بنای شیک . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v817 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شمال

  ویلا شمال نوشهر با ویوی جنگلی منطقه نخ شمال در شهرک ویلایی نشین با سند تک برگ و قیمت مناسب نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v816 مساحت زیربنا 270 خواب 3
 • ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  ویلا شمال

  ویلا شمال در سرخرود در شهرکی ویلایی نشین بنای نیم پیلوت نوساز کلید نخورده و شیک با قیمت ارزان اقساطی . خرید ویلا جنگلی در سرخرود

  کد ملک v813 مساحت زیربنا 115 خواب 2
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  ویلا شمال در نوشهر بصورت مستقل چهار دیواری خارج بافت بومی در محیطی ویلایی نشین و امن با پرداخت اقساط . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v812 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  ویلا شمال در نوشهر مستقل و چهار دیواری در منطقه جنگلی ونوش نوشهر با قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v811 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  خرید ویلا در شمال نوشهر در بافت ویلایی منطقه جنگلی ونوش با پرداخت نقد و اقساطی با قیمت ارزان و مناسب . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v810 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  ویلا شمال در نوشهر ونوش بصورت مستقل چهاردیواری با ویوی جنگلی منطقه ونوش دارای حیاطی بزرگ و زمین زیاد . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v809 مساحت زیربنا 285 خواب 2
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  فروش ویلا شمال در نوشهر با ویوی جنگلی منطقه ونوش در موقعیتی ویلایی نشین با امنیت با بنای شیک مهندسی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v808 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  فروش ویلا جنگلی شمال نوشهر با ویوی منطقه ونوش و بنایی شیک و مهندسی ساخت با شرایط پرداخت نقد و اقساط . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v807 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا شمال

  ویلا شمال محمودآباد با ویوی جنگلی و سند تک برگ نوساز شیک در بافت ویلایی پرداخت نقد و اقساطی در شمال . خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v805 مساحت زیربنا 260 خواب 3
 • ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا شمال

  خرید ویلای جنگلی در محمودآباد شمال سند دار با استخر شیک در حیاطی بزرگ و زمین زیاد چهار دیواری مستقل . خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v804 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا شمال

  ویلا شمال محمودآباد سند دار با قیمت ارزان و مناسب در سمت جنگلی چهار دیواری و مستقل در محمودآباد شمال . خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v803 مساحت زیربنا 135 خواب 2
 • ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا شمال جنگلی در چمستان با پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت بصورت چهاردیواری مستقل سنددار و قیمت مناسب . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v799 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا جنگلی شمال چمستان در شهرکی ویلایی نشین با امنیت بالا و پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت نوساز و شیک . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v798 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا شمال در چمستان با سند تک برگ و پرداخت نقد و اقساطی دارای ویوی جنگلی در شهرکی با نگهبانی و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v797 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا شمال در چمستان بصورت مستقل و چهاردیواری با ویوی جنگلی دارای انشعابات کامل و پروانه ساخت در شمال . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v796 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا در شمال چمستان با قیمت ارزان و پرداخت شرایطی و نقد و اقساط طولانی مدت داخل شهرکی با ویوی جنگلی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v795 مساحت زیربنا 115 خواب 2
 • ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال چمستان در شهرکی با نگهبانی و ویوی جنگلی در بافت ویلایی نشین پرداخت اقساطی بلند مدت . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v794 مساحت زیربنا 120 خواب 3