خرید ویلا ساحلی

 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی جنب خانه دریا سرخرود در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود.ویلا ساحلی سرخرود خرید شهرکی. فروش ویلا ساحلی با نگهبانی . خرید ویلا ساحلی شهرکی جنب خانه دریا سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1585 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرود در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا خرید در سرخرود. ویلا سرخرود فروشی در مازندران. خرید و فروش ویلا ساحلی نزدیک دریا سرخرود . خرید ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1584 مساحت زیربنا 165 خواب 2
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرود در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود.ویلا ساحلی سرخرود خرید. فروش ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا . خرید ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1583 مساحت زیربنا 193 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرود در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا سرخرود.ویلا ساحلی سرخرود. خرید ویلا ساحلی جنب شهرک معروف خانه دریا در سرخرود استان مازندران . خرید ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1572 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرود در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا سرخرود.ویلا ساحلی در سرخرود. خرید و فروش ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا در سرخرود استان مازندران . خرید ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1571 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی درویش آباد سرخرود در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود. خرید ویلا ساحلی ارزان قیمت در منطقه درویش آباد سرخرود . خرید ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1570 مساحت زیربنا 115 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی چاکسر سرخرود در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی با سند ششدانگ در منطقه چاکسر سرخرود. ویلا ساحلی سرخرود با استخر و جکوزی در منطقه چاکسر . خرید ویلا ساحلی چاکسر سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1567 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا سرخرود. خرید ویلا در سرخرود. ویلا ساحلی در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود. خرید و فروش ویلا . خرید ویلا درویش آباد ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  کد ملک v1562 مساحت زیربنا 225 خواب 4
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود.ویلا ساحلی مستقل در درویش آباد سرخرود در استان مازندران . خرید ویلا درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1559 مساحت زیربنا 155 خواب 3
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی منطقه درویش آباد در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا سرخرود. خرید ویلا در سرخرود . خرید ویلا ساحلی در سرخرود. ویلا ساحلی سمت دریا درویش آباد . خرید ویلا ساحلی منطقه درویش آباد در سرخرود

  کد ملک v1558 مساحت زیربنا 290 خواب 4
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود در استان مازندران.خرید ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود.خرید ویلا سرخرود . خرید ویلا درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1554 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی جنب شهرک خانه دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سمت ساحل دریا بین سرخرود و محمودآباد در استان مازندران. ویلا ساحلی جنب خانه دریا سرخرود . خرید ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا در سرخرود

  کد ملک v1551 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صلاح الدین کلا ساحلی مستقل در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی مستقل در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا مستقل ساحلی در نوشهر . خرید ویلا صلاح الدین کلا ساحلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1547 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۵تومان

  ساحلی جنب شهرک خانه دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی بین سرخرود و محمودآباد در استان مازندران. ویلا ساحلی مستقل جنب خانه دریا در سرخرود . خرید ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا در سرخرود

  کد ملک v1539 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی بین محموداباد و سرخرود در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی محمودآباد در استان مازندران. ویلا ساحلی سمت دریا در محمودآباد.خرید و فروش ویلا ساحلی شمال . خرید ویلا ساحلی بین محموداباد و سرخرود در محمودآباد

  کد ملک v1535 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سمت دریا محمودآباد در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی در محمودآباد شمال کشور استان مازندران. ویلا ساحلی سمت دریا در محمودآباد. ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی سمت دریا محمودآباد در محمودآباد

  کد ملک v1526 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی داخل شهرکی در منطقه ی درویش آباد سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی در درویش آباد . خرید ویلا درویش آباد ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  کد ملک v1525 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی فلت در منطقه بنجکول نوشهر در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی بنجکول نوشهر در مازندران . خرید ویلا بنجکول ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1516 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی داخل شهرکی در منطقه ی خط دریای سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود . خرید ویلا خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1511 مساحت زیربنا 147 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی شهرکی در منطقه ی خط دریای سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی در خط دریای سرخرود . خرید ویلا خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1503 مساحت زیربنا 147 خواب 3
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی مستقل در خط دریای سرخرود.خرید ویلا سرخرود . خرید ویلا خط دریا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1502 مساحت زیربنا 155 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود در استان مازندران.خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود. ویلا ساحلی در سرخرود . خرید ویلا درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1496 مساحت زیربنا 145 خواب 2
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود مازندران. ویلا ساحلی مستقل نزدیک به شهر سرخرود. ویلا ساحلی سرخرود . خرید ویلا درویش آباد ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1467 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سمت ساحل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی خط دریا در سرخرود مازندران. ویلا ساحلی مستقل در خط دریای سرخرود. خرید و فروش ویلا ساحلی . خرید ویلا خط دریا سمت ساحل در سرخرود

  کد ملک v1461 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا خط دریا در سرخرود.ویلا ساحلی شهرکی در خط دریای سرخرود. خرید و فروش ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود . خرید ویلا خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1458 مساحت زیربنا 210 خواب 5
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود.خرید ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود. خرید و فروش ویلا ساحلی درویش آباد . خرید ویلا درویش آباد ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1457 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی دید به دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی گلشهر در سرخرود. خرید و فروش ویلا ساحلی گلشهر سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی گلشهر . خرید ویلا ساحلی دید به دریا در سرخرود

  کد ملک v1450 مساحت زیربنا 596 خواب 10
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحل خط دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی داخل شهرک سرخرود.ویلا خط دریا در سرخرود. ویلا ساحلی در خط دریای سرخرود. ویلا ساحلی سرخرود . خرید ویلا ساحل خط دریا در سرخرود

  کد ملک v1447 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سرخرود.ویلا خط دریا در سرخرود. ویلا ساحلی در خط دریای سرخرود. خرید و فروش ویلا در سرخرود . خرید ویلا خط دریا سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1446 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی تریبلکس، با موقعیت مکانی مناسب نزدیک به دریا و جاده اصلی در سرخرود استان مازندران . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1440 مساحت زیربنا 120 خواب 3