خرید ویلا ساحلی

 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود.ویلا ساحلی مستقل در درویش آباد سرخرود در استان مازندران . خرید ویلا درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1559 مساحت زیربنا 155 خواب 3
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی منطقه درویش آباد در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا سرخرود. خرید ویلا در سرخرود . خرید ویلا ساحلی در سرخرود. ویلا ساحلی سمت دریا درویش آباد . خرید ویلا ساحلی منطقه درویش آباد در سرخرود

  کد ملک v1558 مساحت زیربنا 290 خواب 4
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود در استان مازندران.خرید ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود.خرید ویلا سرخرود . خرید ویلا درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1554 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی جنب شهرک خانه دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سمت ساحل دریا بین سرخرود و محمودآباد در استان مازندران. ویلا ساحلی جنب خانه دریا سرخرود . خرید ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا در سرخرود

  کد ملک v1551 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صلاح الدین کلا ساحلی مستقل در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی مستقل در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا مستقل ساحلی در نوشهر . خرید ویلا صلاح الدین کلا ساحلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1547 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۵تومان

  ساحلی جنب شهرک خانه دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی بین سرخرود و محمودآباد در استان مازندران. ویلا ساحلی مستقل جنب خانه دریا در سرخرود . خرید ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا در سرخرود

  کد ملک v1539 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی بین محموداباد و سرخرود در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی محمودآباد در استان مازندران. ویلا ساحلی سمت دریا در محمودآباد.خرید و فروش ویلا ساحلی شمال . خرید ویلا ساحلی بین محموداباد و سرخرود در محمودآباد

  کد ملک v1535 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سمت دریا محمودآباد در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی در محمودآباد شمال کشور استان مازندران. ویلا ساحلی سمت دریا در محمودآباد. ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی سمت دریا محمودآباد در محمودآباد

  کد ملک v1526 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی داخل شهرکی در منطقه ی درویش آباد سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی در درویش آباد . خرید ویلا درویش آباد ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  کد ملک v1525 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی فلت در منطقه بنجکول نوشهر در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی بنجکول نوشهر در مازندران . خرید ویلا بنجکول ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1516 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی داخل شهرکی در منطقه ی خط دریای سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود . خرید ویلا خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1511 مساحت زیربنا 147 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی شهرکی در منطقه ی خط دریای سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی شهرکی در خط دریای سرخرود . خرید ویلا خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1503 مساحت زیربنا 147 خواب 3
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی مستقل در خط دریای سرخرود.خرید ویلا سرخرود . خرید ویلا خط دریا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1502 مساحت زیربنا 155 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود در استان مازندران.خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود. ویلا ساحلی در سرخرود . خرید ویلا درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1496 مساحت زیربنا 145 خواب 2
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود مازندران. ویلا ساحلی مستقل نزدیک به شهر سرخرود. ویلا ساحلی سرخرود . خرید ویلا درویش آباد ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1467 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سمت ساحل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی خط دریا در سرخرود مازندران. ویلا ساحلی مستقل در خط دریای سرخرود. خرید و فروش ویلا ساحلی . خرید ویلا خط دریا سمت ساحل در سرخرود

  کد ملک v1461 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا خط دریا در سرخرود.ویلا ساحلی شهرکی در خط دریای سرخرود. خرید و فروش ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود . خرید ویلا خط دریا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1458 مساحت زیربنا 210 خواب 5
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود.خرید ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود. خرید و فروش ویلا ساحلی درویش آباد . خرید ویلا درویش آباد ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1457 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی دید به دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی گلشهر در سرخرود. خرید و فروش ویلا ساحلی گلشهر سرخرود در استان مازندران. ویلا ساحلی گلشهر . خرید ویلا ساحلی دید به دریا در سرخرود

  کد ملک v1450 مساحت زیربنا 596 خواب 10
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحل خط دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی داخل شهرک سرخرود.ویلا خط دریا در سرخرود. ویلا ساحلی در خط دریای سرخرود. ویلا ساحلی سرخرود . خرید ویلا ساحل خط دریا در سرخرود

  کد ملک v1447 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سرخرود.ویلا خط دریا در سرخرود. ویلا ساحلی در خط دریای سرخرود. خرید و فروش ویلا در سرخرود . خرید ویلا خط دریا سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1446 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی تریبلکس، با موقعیت مکانی مناسب نزدیک به دریا و جاده اصلی در سرخرود استان مازندران . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1440 مساحت زیربنا 120 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود مازندران، به همراه سند مالکیت شش دانگ، پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1437 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی شهرکی در منطقه ویلایی نشین چلندر نوشهر،با دید کامل و همزمان به کوه و دریا با سند تک برگ . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1431 مساحت زیربنا 420 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی فروشی داخل شهرکی در شمال منطقه ویلایی نشین سرخرود، با سند مالکیت، جواز ساخت و پایان کار . خرید ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود

  کد ملک v1430 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی شهرکی در شمال، با موقعیت مکانی مناسب نزدیک به دریا و جاده اصلی در سمت ساحلی شهر سرخرود . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1429 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در شهر سرخرود، به همراه سند مالکیت، پروانه ساخت . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1428 مساحت زیربنا 175 خواب 3
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی داخل شهرک در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی داخل شهرکی نزدیک دریا در استان مازندران شهر نوشهر، به همراه سند مالکیت و پایان کار . خرید ویلا ساحلی داخل شهرک در نوشهر

  کد ملک v1423 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی پلاک اول دریا در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی چسبیده به ساحل دریای مازندران در نوشهر، با دید همزمان به دریا و جنگل همراه با سند مالکیت . خرید ویلا ساحلی پلاک اول دریا در نوشهر

  کد ملک v1422 مساحت زیربنا 260 خواب 3
 • ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی شهرکی به سمت دریا ، دید به دریا و جنگل همزمان،در بین دو شهر نوشهر و رویان به همراه سند . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1421 مساحت زیربنا 220 خواب 4