خرید ویلا ساحلی

 • ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  پلاک اول ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی پلاک اول و مستقل در نوشهر استان مازندران در شمال کشور دو خوابه و کاملا مبله . خرید ویلا پلاک اول ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1640 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی فروشی در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای تریبلکس و مبله دو خوابه و سند تک برگ . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1638 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای دو خواب و یک مستر . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1637 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مبله در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای دو خواب و مبله . خرید ویلا ساحلی مبله در سرخرود

  کد ملک v1635 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای دو خواب و یک مستر . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1633 مساحت زیربنا 185 خواب 2
 • ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای سه خواب و دو مستر . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1632 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود استان مازندران در شمال کشور به صورت مبله و دارای سه خواب . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1631 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود مازندران شمال با بنای دوبلکس و مبله دارای چهار خواب و یک مستر . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1630 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی داخل شهرک فروشی در سرخرود بصورت مبله در شمال کشور استان مازندران با بنای همکف میباشد . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1629 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و تمامی لوازم منزل به صورت مبله . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1628 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود با بنای دوبلکس دارای چهار خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1627 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی استخردار در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا استخردار سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب که دو خوابش مستر و سند مالکیت میباشد . خرید ویلا ساحلی استخردار در سرخرود

  کد ملک v1626 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود شمال کشور با بنای دوبلکس دارای دو خواب وسند مالکیت به صورت مستقل . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1625 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلای ارزان قیمت سمت ساحل در سرخرود با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند مالکیت میباشد . خرید ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  کد ملک v1624 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود با بمای دوبکس دارای دو خواب و سند مالکیت به صورت دربستی در کوچه ایی دنج . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1623 مساحت زیربنا 155 خواب 2
 • ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی درویش آباد در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا فروشی سمت ساحل در سرخرود با بنای دوبلکس و دارای سه خواب مستر و سند که به صورت دربستی است . خرید ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود

  کد ملک v1620 مساحت زیربنا 155 خواب 3
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود با بنای دوبلکس و نمای رومی دارای چهار خواب که سه خوابش مستر است . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1619 مساحت زیربنا 225 خواب 4
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  باغ ویلا ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا باغ فروشی سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای چهار خواب و سند تمامی لوازم به صورت مبله و باغ وسیع . خرید ویلا باغ ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1618 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند و لوازم منزل به صورت مبله است . خرید ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  کد ملک v1617 مساحت زیربنا 115 خواب 2
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل در سرخرود با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب وسند و به صورت مبله است . خرید ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  کد ملک v1616 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سنددار در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  ویلا فروشی سمت ساحل در محمودآباد با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و همچنین مبله میباشد . خرید ویلا ساحلی سنددار در محمودآباد

  کد ملک v1612 مساحت زیربنا 100 خواب 3
 • ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  ویلا فروشی سمت ساحل داخل شهرک در محمودآباد با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند و حیاط بزرگ است . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  کد ملک v1611 مساحت زیربنا 164 خواب 3
 • ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا فروشی داخل شهرک ساحلی در نوشهر با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و استخر و جکوزی . خرید ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1605 مساحت زیربنا 500 خواب
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صلاح الدین کلا نوشهر در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا فروشی سمت ساحل ویلایی نشین در صلاح الدین کلا نوشهر با بنای دوبلکس دارای چهار خواب مستر و سند . خرید ویلا صلاح الدین کلا نوشهر در نوشهر

  کد ملک v1604 مساحت زیربنا 330 خواب 4
 • ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک ساحلی استخردار در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا فروشی ساحلی داخل شهرک در نوشهر با بنای دوبلکس دارای چهار خواب مستر و سند مالکیت واستخر و مبله . خرید ویلا شهرک ساحلی استخردار در نوشهر

  کد ملک v1603 مساحت زیربنا 500 خواب 4
 • ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1595 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود.ویلا ساحلی سرخرود خرید. فروش ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1594 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل دید به دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا خرید در سرخرود.ویلا دید دریا سرخرود فروشی در مازندران. خرید و فروش ویلا ساحلی نزدیک دریا سرخرود . خرید ویلا ساحلی مستقل دید به دریا در سرخرود

  کد ملک v1593 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود.ویلا ساحلی سرخرود خرید شمال . فروش ویلا ساحلی با نگهبانی . خرید ویلا مستقل ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1592 مساحت زیربنا 155 خواب 2
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی درویش آباد سرخرود در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود.ویلا مازندران سرخرود درویش آباد. ویلا ساحلی اکازیون سرخرود . خرید ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1586 مساحت زیربنا 160 خواب 3