خرید ویلا شهرکی

 • $۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شهرکی سمت دشت بابلسر . وویلا شهرکی فروشی با سند ششدانگ و شاه نشین در بابلسر مازندران در شمال . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  کد ملک v1871 lshpj زیربنا 235 خواب 3
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار محمودآباد . خرید ویلا شهرکی دوبلکس در محمودآباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1868 lshpj زیربنا 180 خواب 2
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی نوساز در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1866 lshpj زیربنا 110 خواب 2
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا شمال . خرید و فروش ویلا شهرکی دوبلکس نوساز سمت جنگلهای نوشهر در استان مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1862 lshpj زیربنا 165 خواب 3
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا شمال . خرید و فروش ویلا در شمال مازندران داخل شهرک سمت دشت با سند مالکیت در سرخرود . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1861 lshpj زیربنا 270 خواب 4
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا شهرکی لوکس و شیک در محموداباد مازندران در شمال با بنای دوبلکس نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1858 lshpj زیربنا 350 خواب 3
 • $۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا شهرکی سنددار سمت جنگل اطراف کلوده محموداباد در مازندران شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1857 lshpj زیربنا 140 خواب 3
 • $۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت دشت با بنای نوساز و نیم دوبلکس در محموداباد استان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1856 lshpj زیربنا 140 خواب 3
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شمال در محمودآباد . ویلا سمت دشت ، داخل شهرکی در محمودآباد مازندران شمال ایران بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1855 lshpj زیربنا 130 خواب 2
 • $۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت در منطقه کلوده محموداباد استان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1854 lshpj زیربنا 120 خواب 2
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید و فروش ویلا شمال. ویلا شهرکی سمت جنگلهای چمستان در استان مازندران شمال بنای دوبلکس، نوساز، سند . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1852 lshpj زیربنا 180 خواب 3
 • $۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا در شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال با بنای دوبلکس، کامل مبله، 3 خواب . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1847 lshpj زیربنا 200 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل با بنای نوساز و دوبلکس در چمستان استان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1845 lshpj زیربنا 180 خواب 3
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل با بنای نوساز و نیم دوبلکس در چمستان استان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1840 lshpj زیربنا 100 خواب 2
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل با بنای نوساز و نیم دوبلکس در چمستان استان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1838 lshpj زیربنا 120 خواب 2
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شمال .ویلا دوبلکس و نوساز فروشی داخل شهرک با سند ششدانگ و مبله در بابلسر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1834 lshpj زیربنا 210 خواب 3
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در کلوده

  ویلا کلوده

  خرید و فروش ویلا شمال . ویلا شهرکی با بنای نیم پیلوت و نوساز در کلوده محمودآباد در استان مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در کلوده

  کد ملک v1831 lshpj زیربنا 170 خواب 3
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در کلوده

  ویلا کلوده

  ویلا فروشی شمال . ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت در منطقه کلوده استان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در کلوده

  کد ملک v1830 lshpj زیربنا 120 خواب 2
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا فروشی شمال . ویلا لوکس داخل شهرکی جنگلی در نوشهر مازندران با بنای دوبلکس و نوساز و سند تکبرگ . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1829 lshpj زیربنا 220 خواب 3
 • $۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی مدرن با بنای دوبلکس و روف گاردن و فول مبله در نوشهر مازندران با سند . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1828 lshpj زیربنا 450 خواب 3
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا شمال فروشی در رویان مازندران ، بابنای فلت و نوساز و سنددار و حیاط محوطه سازی شده در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1827 lshpj زیربنا 130 خواب 2
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا شهرکی لوکس و شیک در محموداباد مازندران در شمال بنای دوبلکس و سند تکبرگ . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1823 lshpj زیربنا 240 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا سرخرود

  ویلا فروشی شمال . فروش ویلا شهرکی در سرخ رود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز سمت دشت . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1822 lshpj زیربنا 170 خواب 3
 • $۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا رویان

  ویلا شمال . فروش ویلا یک و لاکچری با بنای دوبلکس وروف گاردن و حیاط محوطه سازی در شهر رویان مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1821 lshpj زیربنا 480 خواب 4
 • $۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا بابلسر

  ویلا شمال . خرید و فروش ویلا داخل شهرک با بنای تریبلکس و سند ششدانگ در بهترین منطقه بابلسر مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1820 lshpj زیربنا 235 خواب 3
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت و جنگل در کلوده

  ویلا کلوده

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی با بنای فلت و فول مبله در کلوده محموداباد مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل در کلوده

  کد ملک v1819 lshpj زیربنا 110 خواب 2
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک ، مبله ، دوبلکس و نوساز ، با سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1812 lshpj زیربنا 180 خواب 3
 • $۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی لوکس و مدرن ، داخل شهرک ، در نوشهر مازندران در شمال با روف گاردن و حیاط . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1802 lshpj زیربنا 570 خواب 5
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شمال . فروش ویلا شهرکی جنگلی با بنای دوبلکس و نوساز و حیاط گلکاری در نوشهرمازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1800 lshpj زیربنا 220 خواب 3
 • $۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی فروشی در نوشهر مازندران شمال . با بنای دوبلکس و روف گاردن و سیستم هوشمند و سند تکبرگ . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1799 lshpj زیربنا 500 خواب 4