خرید ویلا شمال

 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا شمال در چمستان با نمای رومی نوساز کلید نخورده شیک و سند شش دانگ و پرداخت شرایطی اقساطی بلند مدت . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1063 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا مستقل سند شش دانگ چمستان با قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت و در بافت ویلایی امن ودنج . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v1062 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا ارزان در چمستان با سند ششدانگ و قیمت مناسب و شرایط اقساطی بلند مدت نوساز ارزان قیمت مستقل مجزا . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1061 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا مستقل جنگلی با سند شش دانگ در چمستان با نمای رومی وساخت شیک پرداخت اقساطی شرایطی بلندمدت ماهانه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1060 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در سرخرود

  ویلا شمال

  خرید ویلا شمال در سرخرود با سند تک برگ شش دانگ با قیمتی مناسب دوبلکس ارزان با پرداخت شرایطی و اقساطی . خرید ویلا شمال در سرخرود

  کد ملک v1047 مساحت زیربنا 125 خواب 2
 • ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا شمال

  خرید ویلا شهرکی شمال با سند شش دانگ در سرخرود روبروی شهرک خانه دریا در بافت ویلایی نقد و اقساط ارزان . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1046 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا شمال

  خریدویلا شمال مستقل جنگلی در چمستان با سند شش دانگ و اقساط بلند مدت ماهانه با ویوی جنگلی و نوساز شیک . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک V1042 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  خرید ویلا شهرکی در شمال چمستان با سند شش دانگ و اقساط بلند مدت ماهانه بافت امن ویلایی نشین امن و دنج . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1041 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا شمال در شهرکی جنگلی با سند شش دانگ بین آمل و چمستان با بنای دوبلکس نمای طرح رومی اقساط بلند مدت . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v1040 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا شمال

  خرید ویلا مستقل در شمال چمستان بصورت چهار دیواری مجزا با پرداخت اقساطی بلند مدت و سند شش دانگ نوساز . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v1039 مساحت زیربنا 170 خواب 4
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا مستقل جنگلی شمال با سند شش دانگ در چمستان نوساز شیک پرداخت شرایطی نقد و اقساطی ارزان و زیر قیمت . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v1038 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شمال

  ویلا شهرکی جنگلی در ونوش نوشهر با سند شش دانگ در مجموعه کاملا ویلایی نشین امن دنج شرایطی نقد اقساطی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1032 مساحت زیربنا 210 خواب 4
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا شمال

  ویلا مستقل شیک و نوساز در محمودآباد با سند شش دانگ نزدیک دریا و نوار ساحلی در بافت ویلایی نقد اقساطی . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک v1023 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  ویلا مستقل ارزان و زیر قیمت در نوشهر چلندر با قیمت مناسب و ارزان با سند و پرداخت نقد و اقساطی شرایطی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1021 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  ویلا شمال

  ویلا مستقل ارزان در سرخرود با سند تک برگ ششدانگ و قیمت مناسب و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی نزدیک دریا . خرید ویلا جنگلی در سرخرود

  کد ملک V1014 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا شهرکی با سند شش دانگ در شمال چمستان با ویوی جنگلی و قیمت ارزان و پرداخت اقساطی شرایطی وبلند مدت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک V1012 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  ویلای ارزان شهرکی در شمال چمستان با ویوی جنگلی و قیمت ارزان و پرداخت بلند مدت اقساطی شرایطی در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک V1011 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا جنگلی مستقل سند شش دانگ در چمستان با نمای رومی و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی دوبلکس 3 خوابه مجزا . خرید ویلا مستقل در چمستان

  کد ملک v1001 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا شمال

  خرید ویلای مستقل جنگلی در شمال چمستان با سند تک برگ شش دانگ و نمای رومی و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v1000 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا سند دار چمستان بصورت چهار دیواری مستقل و مجزا در مجموعه ویلایی نشین پرداخت شرایطی نقد و اقساطی . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v999 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا شمال

  ویلا مستقل سند دار در محمودآباد بنای نوساز و شیک 4 خوابه در بافت ویلایی امن نزدیک دریا پرداخت شرایطی . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک v992 مساحت زیربنا 170 خواب 4
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  خرید ویلا شهرکی در شمال نوشهر با ویوی جنگلی و نزدیک به نوار ساحلی و دریای نوشهر سیسنگان باقیمت مناسب . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v984 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا شمال

  ویلا استخر دار مبله در محمودآباد مستقل و چهار دیواری بصورت مجزا و جداگانه نزدیک دریا و با سند تک برگ . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک v981 مساحت زیربنا 430 خواب 4
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  ویلا مستقل جنگلی با سند تک برگ شش دانگ در نوشهر با ویوی جنگلی ونوش پرداخت شرایطی نقد و اقساط و نوساز . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v980 مساحت زیربنا 141 خواب 2
 • ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل در سرخرود

  ویلا شمال

  خرید ویلا مستقل چهاردیواری بصورت مجزا و جداگانه در شمال سرخرود با قیمت مناسب و حیاط بزرگ و زمین زیاد . خرید ویلا مستقل در سرخرود

  کد ملک v976 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل در سرخرود

  ویلا شمال

  ویلا نیم پیلوت مستقل نوساز در سرخرود نزدیک دریا در منطقه و بافت ویلایی با قیمت مناسب و بنای شیک لوکس . خرید ویلا مستقل در سرخرود

  کد ملک v975 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا شمال

  ویلا دوبلکس مستقل در محمودآباد با سند تک برگ شش دانگ در شمال بصورت چهار دیواری مجزا و جداگانه ویلایی . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک v974 مساحت زیربنا 215 خواب 3
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  ویلا جنگلی در شمال نوشهر با قیمت مناسب و حیاط دار و پارکینگ با شرایط نقد و اقساط نزدیک به حاده وساحل . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v969 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  ویلای نیم پیلوت مستقل در شمال چمستان بصورت چهار دیواری و مجزا در منطقه ویلایی امن و دنج و ارزان قیمت . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v965 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا شمال

  ویلا مستقل جنگلی با قیمت ارزان و مناسب در شمال چمستان با شرایط پرداخت نقد واقساطی در بافت امن ویلایی . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v964 مساحت زیربنا 120 خواب 2