خرید ویلا ساحلی

 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود مازندران در شمال ، با بنای دوبلکس و فول مبله و حیاط . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1762 مساحت زیربنا 183 خواب 3
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا شمال . فروش ویلا داخل شهرکی ساحلی ، دوبلکس و نوساز ، با سند در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1761 مساحت زیربنا 215 خواب 4
 • ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی بصورت مستقل با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1759 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  منطقه خط دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی ساحلی ، مبله و دوبلکس با سند تکبرگ، در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا منطقه خط دریا در سرخرود

  کد ملک v1757 مساحت زیربنا 207 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا شمال . ویلا ساحلی در سرخرود مازندران ، شمال کشور با بنای تریبلکس و مبله بصورت مستقل با سند . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1744 مساحت زیربنا 170 خواب 4
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی مبله با بنای تریبلکس و سند مالکیت در شمال کشور استان مازندران سرخرود . 3 خوابه . خرید ویلا مبله سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1742 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی فروشی مستقل با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال کشور 3 خوابه مستر . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1739 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس و نوساز در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با سند مالکیت و بصورت مستقل . خرید ویلا مستقل ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1728 مساحت زیربنا 240 خواب 4
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سند مالکیت و تراس رو به دریا . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1727 مساحت زیربنا 185 خواب 3
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۷تومان

  داخل شهرک ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی فروشی داخل شهرک با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال کشور 3 خوابه مستر . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1722 مساحت زیربنا 191 خواب 3
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای تریبلکس و سند مالکیت و تراس رو به دریا . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1720 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا شهرکی نوساز و سند دار سمت دریای خزر در سرخرود مازندران در شمال کشور مبله و بنای دوبلکس . خرید ویلا مبله سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1719 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای فلت و سند تک برگ و حیاط محوطه سازی . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1718 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا شمال فروشی در سرخرود مازندران با بنای دوبلکس و مبله و سند تک برگ سمت دریای خزر . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1717 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی داخل شهرک با بنای دوبلکس و سند مالکیت در شمال کشور استان مازندران سرخرود . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1716 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس دارای 3 خواب و یک مستر . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1714 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت دریا درویش آباد در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا ساحلی مستقل در منطقه درویش آباد سرخرود مازندران در شمال، بنا دوبلکس . خرید ویلا سمت دریا درویش آباد در سرخرود

  کد ملک v1713 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا جنگلی مبله داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال با استخر و بنای فلت و دوبلکس با هم و نوساز . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1703 مساحت زیربنا 420 خواب 5
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا فروشی در شمال. ویلا ساحلی در شمال کشور استان مازندران شهرستان سرخرود بنای دوبلکس و بصورت مستقل . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1693 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مبله در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی فروشی . ویلا فروشی در شمال ، مازندران ، سرخرود با سند مالکیت و بنای تریبلکس و 2 خوابه . خرید ویلا ساحلی مبله در سرخرود

  کد ملک v1691 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی تریبلکس در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا ساحلی در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای تریبلکس ، سند مالکیت . خرید ویلا ساحلی تریبلکس در سرخرود

  کد ملک v1690 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی تریبلکس در نوشهر

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا در شمال . ویلا ساحلی در نوشهر استان مازندران در شمال ایران با بنای تریبلکس پلاک سوم ساحل . خرید ویلا ساحلی تریبلکس در نوشهر

  کد ملک v1667 مساحت زیربنا 500 خواب 5
 • ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی در سرخرود استان مازندران در شمال کشور مبله با بنای دوبلکس . حیاط گلکاری . سند مالکیت . خرید ویلا مبله سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1663 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مبله در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی در شمال کشور استان مازندران شهرستان سرخرود با بنای دوبلکس . سند مالکیت . فول مبله . خرید ویلا ساحلی مبله در سرخرود

  کد ملک v1662 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی فروشی . وییلا فروشی در سرخرود استان مازندران در شمال کشور بنا دوبلکس و سند مالکیت و مستقل . خرید ویلا سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1661 مساحت زیربنا 155 خواب 2
 • ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا فروشی ساحلی. ویلا فروشی در شمال در سرخرود استان مازندران با بنای دوبلکس و مستقل و سند مالکیت . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1660 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سنددار در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی فروشی در سرخرود استان مازندران در شمال کشور داخل شهرک با بنای نیم پیلوت و مبله و سنددار . خرید ویلا ساحلی سنددار در سرخرود

  کد ملک v1659 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی دوبلکس در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی فروشی . ویلا فروشی در شمال ، مازندران ، سرخرود با سند مالکیت و بنای دوبلکس و 2 خوابه . خرید ویلا ساحلی دوبلکس در سرخرود

  کد ملک v1658 مساحت زیربنا 185 خواب 2
 • ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلای ساحلی در شمال استان مازندران سرخرود با بنای دوبلکس ، سند مالکیت ، حیاط گلکاری ، 3 خوابه . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1657 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی فروشی در سرخرود استان مازندران در شمال کشور داخل شهرک با بنای دوبلکس و مبله و سنددار . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1656 مساحت زیربنا 140 خواب 3