خرید ویلا شهرکی

 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلای شهرکی در کلوده بین محمودآباد و آمل قیمت مناسب با پروانه ساخت با شرایط پرداخت نقد و اقساطی شمال . خرید ویلا شهرک جنگلی در کلوده

  کد ملک v641 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در ایزدشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی ایزدشهر با نگهبانی شهرکی شبانه روزی نزدیک به نور و محمودآباد باسند تک برگ شش دانگ ایزدشهر . خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

  کد ملک V639 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا در کلوده داخل شهرک با نگهبانی و سند تک برگ شش دانگ ویوی جنگلی با ساخت زیبای دوبلکس در شمال . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v636 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در کلوده

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا کلوده با قیمت مناسب و ارزان شرایط پرداخت اقساط و بلند مدت داخل شهرک با پروانه ساخت در شمال . خرید ویلا شهرک جنگلی در کلوده

  کد ملک v634 مساحت زیربنا 115 خواب 2
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا همکف در نوشهر با سند شش دانگ و نگهبانی دایمی ویوی جنگلی و قیمت ارزان و مناسب پرداخت اقساطی . خرید ویلا شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک v633 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا در کلوده داخل شهرک با نگهبانی شرایط پرداخت نقد و اقساط در تمام مناطق کلوده در شمال زیرقیمت . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v630 مساحت زیربنا 85 خواب 2
 • ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در کلوده

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی کلوده با قیمت مناسب و ارزان قیمت در شمال بین آمل و محمودآباد با ویو جنگل نقد و اقساط . خرید ویلا شهرک جنگلی در کلوده

  کد ملک v629 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی کلوده بین آمل و محمودآباد با نگهبانی و پروانه ی ساخت و پایان کار اقساط زیر قیمت شمال . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v628 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در چمستان با سند تک برگ شش دانگ و نگهبانی دایمی شبانه روزی در شمال باتراس بزرگ و ویو زیبا . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v626 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی در کلوده شمال ارزان با نگهبانی و تراس بزرگ با چشم انداز و ویوی زیبا به دشت و شالیزار . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v625 مساحت زیربنا 135 خواب 2
 • ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در نوشهر با ویوی جنگل و کوه و سند تک برگ شش دانگ نزدیک دریا در انارور نزدیک چلک و سیسنگان . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v624 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در چمستان سند دار و با تراس بزرگ و ویوی جنگل نزدیک جاده اصلی و قیمت مناسب در شمال 3 خوابه . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک V623 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در نوشهر با سند شش دانگ و پرداخت نقد و اقساط وقسطی با ویوی جنگل و دریا در سیسنگان نخ شمال . خرید ویلا شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک V622 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ شش دانگ در بافت ویلایی شمال نزدیک دریا و ساحل با قیمت ارزان نوساز . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v618 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلای شهرکی در کلوده با سند تک برگ شش دانگ بنای فلت نوساز با حیاط بزرگ و بین آمل و محمودآباد در شمال . خرید ویلا شهرک جنگلی در کلوده

  کد ملک v609 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی کلوده با نگهبانی و قیمت مناسب و ارزان با بنای نیم پیلوت جنگلی نوساز در شمال با ویوی جنگلی . خرید ویلا شهرک جنگلی در کلوده

  کد ملک v608 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در چمستان با سند شش دانگ و پروانه ساخت با نگهبانی دایمی شبانه روزی و بنای دوبلکس در شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v600 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در بابلسر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا ی شهرکی در بابلسر با سند تک برگ و قیمت مناسب در شمال کنار شهرک صفاییه با مجوز ساخت قانونی . خرید ویلا شهرکی در بابلسر

  کد ملک v598 مساحت زیربنا 212 خواب 3
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلای شهرکی در نوشهر بانگهبانی و دارای سند تک برگ شش دانگ ویوی کوه و جنگل نزدیک دریا با سونا و جکوزی . خرید ویلا شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک v594 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر داخل شهرکی با ویوی جنگلی و نگهبانی دایمی و پروانه بنای دوبلکس 3 خوابه نوساز در شمال نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v593 مساحت زیربنا 330 خواب 3
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در ایزدشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی ایزدشهر با سند تک برگ شش دانگ نزدیک دریا و سمت جنگل وبنای شیک دوبلکس و قیمت مناسب در شمال . خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

  کد ملک v592 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا سرخرود شهرکی با سند تک برگ مالکیت و نگهبانی دایمی شبانه روزی لب جاده اصلی با حیاط و زمین بزرگ . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v590 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا در محمودآباد داخل شهرکی با سند شش دانگ تک برگ و پروانه ساخت نزدیک دریا در شمال کشور وقیمت مناسب . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v581 مساحت زیربنا 225 خواب 2
 • ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلای شهرکی جنگلی در نوشهر با نگهبانی دایمی و مجوز قانونی با ویوی جنگل و کوه در چلندر نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v580 مساحت زیربنا 195 خواب 3
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر داخل شهرکی جنگلی با پروانه ساخت و پایان کار ویوی جنگل و کوه و نزدیک ساحل و دریا نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v579 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر با پروانه ساخت در منطقه جنگلی چلندر نوشهر با بنای بیش از 150 متر 3 خوابه با نگهبانی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v578 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا در سرخرود داخل شهرکی با نگهبانی و سند مالکیت تک برگ بافاصله 600 متر از جاده محمودآباد به سرخرود . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v576 مساحت زیربنا 175 خواب 4
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا در محمودآباد داخل شهرکی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت شرایط پرداخت نقد و اقساطی نزدیک جاده اصلی . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v571 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمودآباد با قیمت مناسب و سند تک برگ شش دانگ مالکیت شرایط پرداخت نقد و اقساطی در شمال . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v570 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا در محمودآباد داخل شهرکی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت وبنای نیم دوبلکس قیمت مناسب 3خوابه در شمال . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v569 مساحت زیربنا 175 خواب 3