خرید ویلا شهرکی

 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان با پرداخت نقد و اقساطی و ویوی جنگلی و قیمت مناسب دربافت ویلایی منطقه امیرآباد شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v743 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی کلوده با قیمت مناسب و ویوی جنگلی با پرداخت نقد و اقساطی با نگهبانی شهرکی نوساز ارزان قیمت . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v742 مساحت زیربنا 135 خواب 2
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلای شهرکی درنوشهر با ویوی جنگلی بین سیسنگان و لتینگان با موقعیت و بافت ویلایی و امنیت بالا در شمال . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V741 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر با ویوی جنگلی ونوش با نگهبانی دایمی و قیمت مناسب و پرداخت نقد اقساط نزدیک ساحل شمال . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V740 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا نوشهر داخل شهرکی با نگهبانی و ویوی جنگلی ونوش بین سیسنگان و چلک و چلندر در شمال نقد اقساطی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V739 مساحت زیربنا 500 خواب 4
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر شهرکی با نگهبانی دایمی با قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساطی نوساز شیک و لوکس در شمال نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V738 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در نوشهر وازیوار نزدیک به سیسنگان و قبل چلک و چلندر با ویوی جنگلی و قیمت مناسب نقد واقساط . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v733 مساحت زیربنا 220 خواب 4
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ و قیمت مناسب نزدیک ساحل با پرداخت نقد و اقساطی در شمال دوبلکس شیک . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v730 مساحت زیربنا 178 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ و قیمت مناسب نزدیک به دریا دوبلکس 3خوابه پرداخت نقد و اقساطی شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v729 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر با سند و ویوی جنگلی در نزدیکی ساحل شمال و دریای سیسنگان بین رویان و لتینگان و چلندر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v728 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی نوشهر با سند تک برگ و قیمت مناسب با پرداخت نقد و اقساطی در شمال نوساخت شیک سیسنگان . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک V722 مساحت زیربنا 220 خواب 4
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی سرخرود با سند مالکیت با ساخت زیبا و شیک نزدیک به ساحل و دریای سرخرود و خط دریا شمال . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v719 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا در شهرکی امن و ارام در نوشهر با ساخت شیک و لوکس و سند تک برگ نزدیک دریای شمال و سیسنگان نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V699 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر با سند تک برگ بنای دوبلکس شیک استخردار و ویوی جنگلی با قیمت مناسب با حیاط بزرگ شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v698 مساحت زیربنا 550 خواب 5
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی در چمستان با سند تک برگ مالکیت و مجوز قانونی ساخت ویلا با قیمت مناسب و ارزان در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v690 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا جنگلی نوشهر داخل شهرکی با ویوی جنگلی منطقه سیسنگان بین ایزدشهر و رویان و چلک و چلندر و لتینگان . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک V689 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ داخل شهرکی با نگهبانی دایمی دوبلکس شیک و لوکس نوساز با خواب پایین . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v680 مساحت زیربنا 195 خواب 3
 • ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ در بافت ویلایی با ویوی دشت و شالیزار نزدیک ساحل شمال نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v678 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سرخرود استخر دار با حیاط بزرگ و زمین زیاد بیشتر از 1000 متر با سند تک برگ نزدیک ساحل شمال . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v675 مساحت زیربنا 650 خواب 4
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی در محمودآباد با سند تک برگ دوبلکس نوساز و شیک زیبا مهندسی ساخت 3 خوابه با خواب پایین . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v667 مساحت زیربنا 195 خواب 3
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی کلوده با سند تک برگ و پرداخت نقد و اقساط شرایطی دوبلکس نوساز مهندسی ساخت شیک لوکس در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در کلوده

  کد ملک v666 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی کلوده با سند تک برگ با ینای دوبلکس 3 خوابه با پروانه ساخت و مدارک قانونی پرداخت نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در کلوده

  کد ملک v665 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی کلوده با سند تک برگ فلت 3 خوابه نوساز شیک و لوکس مهندسی ساخت با قیمت مناسب محیط امن شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در کلوده

  کد ملک v664 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان با سند تک برگ و بنای دوبلکس استخر دار شیک لوکس در شهرکی بانگهبانی و شیک نوساز شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v663 مساحت زیربنا 240 خواب 4
 • ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی ارزان چمستان با پروانه ساخت و نوساز در شهرکی امن و آرام با امنیت بالا و ویوی جنگلی شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v662 مساحت زیربنا 80 خواب 2
 • ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی چمستان با سند تک برگ شش دانگ با ویوی جنگل داخل شهرکی با نگهبانی در شمال ارزان قیمت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v661 مساحت زیربنا 85 خواب 2
 • ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمودآباد با بنای دوبلکس 3 خوابه نزدیک به دریا و جاده اصلی با قیمت مناسب و ارزان شمال . خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v658 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی کلوده با قیمت مناسب و ارزان و پرداخت بلند مدت و اقساط در شمال با ویوی جنگلی اکازیون . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v652 مساحت زیربنا 85 خواب 2
 • ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک ساحلی در ایزدشهر

  ویلا شهرکی

  ویلای ساحلی در ایزد شهر با سند تک برگ و قیمت مناسب در شهرکی ساحلی بین امیر آباد و رویان نور در شمال . خرید ویلا شهرک ساحلی در ایزدشهر

  کد ملک V648 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد با زمین ویلا باغی 1000 متری نزدیک دریا و ساحل در شمال با سند تک برگ تریبلکس شیک . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v643 مساحت زیربنا 500 خواب 5