خرید ویلا شهرکی

 • $۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک با سند در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلای همکف شهرکی در شمال سرخرود . فروش ویلا نوساز با سند مالکیت و داخل شهرک در سرخرود شمال کشور . خرید ویلا داخل شهرک با سند در سرخرود

  کد ملک v363 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • $۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  با سند داخل شهرک در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا تریبلکس نوساز داخل شهرک و با سند مالکیت و شهرک با نگهبانی و 700متری ساحل در شمال در سرخرود . خرید ویلا با سند داخل شهرک در سرخرود

  کد ملک v322 مساحت زیربنا 350 خواب 7
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نقد اقساط شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا شهرکی نقد و اقساط با سند مالکیت و داخل شهرک و با ویوی جنگل با 300 متر زمین در شمال,نوشهر . خرید ویلا نقد اقساط شهرکی در نوشهر

  کد ملک v288 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نقد و اقساط در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلای نقد و اقساط و همکف و با ویوی جنگل و دشت و با 240 متر زمین در شمال ایران ،مازندران ، نوشهر . خرید ویلا نقد و اقساط در نوشهر

  کد ملک v287 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلای نیم دبلکس داخل شهرک کنار جنگل و دشت و کوه و نوساز با 200 متر زمین در شمال ایران ، نوشهر . خرید ویلا جنگلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v286 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا با سند و شهرکی دوبلکس نوساز و سمت جنگل و 1500 متری دریا و نقد و اقساط در شمال ، محمودآباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک v276 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سند دار در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلای شیک دوبلکس با سند و داخل شهرک صفاییه و نزدیک شهرک ساحلی دریا کنار در شمال،بابلسر،مازندران . خرید ویلا شهرکی سند دار در شمال

  کد ملک v275 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • $۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا شهرکی دوبلکس دامنه جنگل و کوه و مشرف به دریا با 230 متر زمین و نقد و اقساط در شمال ، نوشهر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک v274 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا شهرکی فلت شیک با پروانه ساخت و داخل شهرک با نگهبانی و نوساز در مازندران ، شمال ، سرخرود . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک v259 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • $۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا فلت شهرکی با نگهبانی و نوساز و قیمت مناسب با 220متر زمین در شمال،مازندران،بین آمل و سرخرود . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک v258 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • $۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا داخل شهرک با نگهبانی و نیم دوبلکس و با پروانه ساخت و 220 متر زمین در شمال،بین آمل و سرخرود . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک v257 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا داخل شهرک سمت جنگل و دشت با 255متر زمین و 130متر بنا و نوساز با پروانه ساخت در شمال،سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک در سرخرود

  کد ملک v234 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس داخل شهرک در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا دوبلکس لوکس با سند داخل شهرک،50متری جاده اصلی و 800متری ساحل و دریا سمت دشت در شمال،سرخرود . خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک در سرخرود

  کد ملک v233 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس داخل شهرک در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک با نگهبانی و نزدیک دریا و با 285 متر زمین و پروانه ساخت در محمودآباد شمال . خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک در محمودآباد

  کد ملک v226 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  با سند داخل شهرک در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش ویلا با سند در شمال در بابلسر.فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک سند دار با 250 متر زمین در بابلسر،شمال . خرید ویلا با سند داخل شهرک در بابلسر

  کد ملک v222 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک با سند در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا شهرکی و داخل شهرک با زمین تنیس و زمین والیبال و نوساز و دوبلکس با سند در شمال ، محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک با سند در محمودآباد

  کد ملک v219 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • $۳۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا دوبلکس سمت جنگل و داخل شهرک با نگهبانی و با 210 متر زمین با پروانه ساخت در شمال ،محمودآباد . خرید ویلا دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v216 مساحت زیربنا 145 خواب 2
 • $۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا دوبلکس شهرکی با سند و پروانه ساخت،داخل شهرک و شهرک با نگهبانی،نقد،اقساط در شمال ،محمودآباد . خرید ویلا دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v214 مساحت زیربنا 204 خواب 3
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس شهرکی در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش ویلای شهرکی دوبلکس نوساز با سند ششدانگ و پایان کار و شهرک با نگهبانی در بابلسر ، شمال ،مازندران . خرید ویلا دوبلکس شهرکی در بابلسر

  کد ملک v213 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس شهرکی در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش ویلا با سند و پایان کار،دوبلکس داخل مجتمع ویلایی3 واحده و 800متری شهرک دریا کنار در شمال،بابلسر . خرید ویلا دوبلکس شهرکی در بابلسر

  کد ملک v210 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نیم پیلوت سنددار در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا نیم دوبلکس داخل شهرک با سند مالکیت تکبرگ و زیربنا 166 متر و زمین 270متر در شمال،محمودآباد . خرید ویلا نیم پیلوت سنددار در محمودآباد

  کد ملک v207 مساحت زیربنا 166 خواب 2
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی دوبلکس در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش ویلا دوبلکس با سند و داخل شهرک ویلایی 8 واحدی با نگهبانی و نزدیک شهرک دریاکنار در بابلسر،شمال . خرید ویلا شهرکی دوبلکس در بابلسر

  کد ملک v184 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا در شمال محمودآباد.فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک با سند و جکوزی با195متر بنا در محموداباد شمال . خرید ویلا دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v174 مساحت زیربنا 195 خواب 3
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  فلت جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلای همکف شهرکی سمت جنگل و داخل شهرک با نگهبانی،باغبان،استخر،آلاچیق و با سند در شمال محموداباد . خرید ویلا فلت جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v173 مساحت زیربنا 158 خواب 3
 • $۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی با سند در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا در محمودآباد.فروش ویلا نیم دوبلکس داخل مجتمع ویلایی،ویوی دشت و جنگل با سند، شمال محموداباد . خرید ویلا جنگلی با سند در محمودآباد

  کد ملک v170 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلا دوبلکس شهرکی با سند مالکیت و داخل شهرک با نگهبانی و شرایط پرداخت نقد و اقساط در محمودآباد . خرید ویلا دوبلکس با سند در محمودآباد

  کد ملک v169 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • $۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در سی سنگان

  ویلا سی سنگان

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا دوبلکس مدرن و داخل شهرک و با سند و دید به جنگل در شمال سیسنگان نوشهر . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در سی سنگان

  کد ملک v140 مساحت زیربنا 230 خواب 4
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی دوبلکس سند در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا دوبلکس سنددار و داخل شهرک و با دید به جنگل و با مجوز ساخت در شمال نوشهر . خرید ویلا شهرکی دوبلکس سند در نوشهر

  کد ملک v139 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک با سند در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش ویلا همکف با سند مالکیت ، داخل شهرک در شمال ، مازندران ، بین آمل و شهر ساحلی سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک با سند در سرخرود

  کد ملک v137 مساحت زیربنا 95 خواب -
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس داخل شهرک در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش ویلای دوبلکس شهرکی ، با سند مالکیت ، مبله و با تمام لوازم منزل ، در شمال ، مازندران ، محمودآباد . خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک در محمودآباد

  کد ملک v133 مساحت زیربنا 180 خواب 3