خرید ویلا شهرکی

 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا در چمستان داخل شهرکی با نگهبانی دایمی و پرداخت نقد و اقساطی و طولانی مدت با ویوی جنگلی در شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v767 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان سند دار و قیمت مناسب با شرایط پرداخت اقساط و طولانی مدت باویوی جنگلی شمال نوسازشیک . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v766 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان با سند تک برگ و منطقه جنگلی با قیمت مناسب و بنای نوسازشیک پرداخت نقد و اقساطی شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v765 مساحت زیربنا 180 خواب 2
 • ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تکبرگ و شرایط پرداخت نقد و اقساطی در شمال نزدیک به ساحل با نگهبانی دایمی . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v764 مساحت زیربنا 230 خواب 4
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمودآباد نوساز شیک با سند تک برگ نزدیک به ساحل شمال با پرداخت نقد و اقساطی با نگهبانی . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v763 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر با سند تک برگ و ویوی جنگلی منطقه نخ شمال با نگهبانی و پرداخت نقدواقساطی جنب سیسنگان . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v761 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر در منطقه نخ شمال جنب منطقه سیسنگان مشرف به ساحل شمال و جنگل سیسنگان باسند وبنای شیک . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V760 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر با سند تک برگ در شهرکی با نگهبانی و ویوی جنگلی منطقه سیسنگان شیک و لوکس نزدیک دریا . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v759 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا جنگلی چمستان با قیمت مناسب ارزان درشهرکی ویلایی نشین با پرداخت نقد و اقساطی و فضای سبز شیک شمال . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v754 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان امیر آباد در شهرکی جنگلی و ویلایی نشین با قیمتی مناسب و پرداخت نقد و اقساط شرایطی . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v746 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان با ویوی جنگلی امیر آباد در شهرکی ویلایی نشین زیبا با نگهبانی دایمی و پرداخت اقساطی . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v745 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان با ویوی جنگلی منطقه امیر آباد در بافت ویلایی با امنیت بالا وشرایط پرداخت نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v744 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان با پرداخت نقد و اقساطی و ویوی جنگلی و قیمت مناسب دربافت ویلایی منطقه امیرآباد شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v743 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی کلوده با قیمت مناسب و ویوی جنگلی با پرداخت نقد و اقساطی با نگهبانی شهرکی نوساز ارزان قیمت . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v742 مساحت زیربنا 135 خواب 2
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلای شهرکی درنوشهر با ویوی جنگلی بین سیسنگان و لتینگان با موقعیت و بافت ویلایی و امنیت بالا در شمال . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V741 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر با ویوی جنگلی ونوش با نگهبانی دایمی و قیمت مناسب و پرداخت نقد اقساط نزدیک ساحل شمال . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V740 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا نوشهر داخل شهرکی با نگهبانی و ویوی جنگلی ونوش بین سیسنگان و چلک و چلندر در شمال نقد اقساطی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V739 مساحت زیربنا 500 خواب 4
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر شهرکی با نگهبانی دایمی با قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساطی نوساز شیک و لوکس در شمال نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V738 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در نوشهر وازیوار نزدیک به سیسنگان و قبل چلک و چلندر با ویوی جنگلی و قیمت مناسب نقد واقساط . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v733 مساحت زیربنا 220 خواب 4
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ و قیمت مناسب نزدیک ساحل با پرداخت نقد و اقساطی در شمال دوبلکس شیک . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v730 مساحت زیربنا 178 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ و قیمت مناسب نزدیک به دریا دوبلکس 3خوابه پرداخت نقد و اقساطی شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v729 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر با سند و ویوی جنگلی در نزدیکی ساحل شمال و دریای سیسنگان بین رویان و لتینگان و چلندر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v728 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی نوشهر با سند تک برگ و قیمت مناسب با پرداخت نقد و اقساطی در شمال نوساخت شیک سیسنگان . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک V722 مساحت زیربنا 220 خواب 4
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی سرخرود با سند مالکیت با ساخت زیبا و شیک نزدیک به ساحل و دریای سرخرود و خط دریا شمال . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v719 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا در شهرکی امن و ارام در نوشهر با ساخت شیک و لوکس و سند تک برگ نزدیک دریای شمال و سیسنگان نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V699 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر با سند تک برگ بنای دوبلکس شیک استخردار و ویوی جنگلی با قیمت مناسب با حیاط بزرگ شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v698 مساحت زیربنا 550 خواب 5
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی در چمستان با سند تک برگ مالکیت و مجوز قانونی ساخت ویلا با قیمت مناسب و ارزان در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v690 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا جنگلی نوشهر داخل شهرکی با ویوی جنگلی منطقه سیسنگان بین ایزدشهر و رویان و چلک و چلندر و لتینگان . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک V689 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ داخل شهرکی با نگهبانی دایمی دوبلکس شیک و لوکس نوساز با خواب پایین . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v680 مساحت زیربنا 195 خواب 3
 • ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ در بافت ویلایی با ویوی دشت و شالیزار نزدیک ساحل شمال نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v678 مساحت زیربنا 110 خواب 2