خرید ویلا شهرکی

 • ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلای شهرکی جنگلی در نوشهر با نگهبانی دایمی و مجوز قانونی با ویوی جنگل و کوه در چلندر نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v580 مساحت زیربنا 195 خواب 3
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر داخل شهرکی جنگلی با پروانه ساخت و پایان کار ویوی جنگل و کوه و نزدیک ساحل و دریا نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v579 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر با پروانه ساخت در منطقه جنگلی چلندر نوشهر با بنای بیش از 150 متر 3 خوابه با نگهبانی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v578 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا در سرخرود داخل شهرکی با نگهبانی و سند مالکیت تک برگ بافاصله 600 متر از جاده محمودآباد به سرخرود . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v576 مساحت زیربنا 175 خواب 4
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا در محمودآباد داخل شهرکی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت شرایط پرداخت نقد و اقساطی نزدیک جاده اصلی . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v571 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمودآباد با قیمت مناسب و سند تک برگ شش دانگ مالکیت شرایط پرداخت نقد و اقساطی در شمال . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v570 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا در محمودآباد داخل شهرکی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت وبنای نیم دوبلکس قیمت مناسب 3خوابه در شمال . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v569 مساحت زیربنا 175 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلای جنگلی داخل شهرک با ویوی جنگل و پروانه و مجوز ساخت در نوشهر با قیمت مناسب 3 خوابه و دوبلکس شیک . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v565 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در نوشهر با سند شش دانگ قیمت مناسب برای خرید جنگلی شهرکی در نوشهر بنای دوبلکس نوساز ارزان . خرید ویلا شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک v564 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا در نوشهر داخل شهرکی با ویوی جنگلی و سند شش دانگ تک برگ نزدیک ساحل و قیمت مناسب نوشهر جنگلی . خرید ویلا شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک v563 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمودآباد با قیمت مناسب و سند تک برگ در شهرکی با نگهبانی دایمی شبانه روزی و نوساز همکف . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v561 مساحت زیربنا 96 خواب 2
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا در محمودآباد داخل شهرک با قیمت مناسب و نزدیک دریا با سند تک برگ شش دانگ بنای دوبلکس داخل شهرکی . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v551 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلای شهرکی در نوشهر با سند تک برگ و 4 خوابه دوبلکس نزدیک به منطقه جنگلی سیسنگان در نوشهر با نگهبانی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v550 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر با سند تک برگ شش دانگ 4 خوابه در منطقه جنگلی نوشهر نزدیک سیسنگان نوساز و قیمت مناسب . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v549 مساحت زیربنا 260 خواب 4
 • ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا در شهرک جنگلی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ و ویوی جنگلی و بنای دوبلکس 4 خوابه نوساز در چلندر . خرید ویلا شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک v548 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلای شهرکی در چمستان با سند تک برگ شش دانگ و بنای فلت 2 خوابه نوساز در شمال قیمت مناسب و ارزان . خرید ویلا شهرک جنگلی در چمستان

  کد ملک v547 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلای نوساز سند دار با قیمت مناسب در چمستان با مجوز ساخت و پایان کار نزدیک دریا در شهرکی زیبای جنگلی . خرید ویلا شهرک جنگلی در چمستان

  کد ملک v546 مساحت زیربنا 230 خواب 4
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا در شهرک جنگلی در چمستان با بنای شیک و شهرکی نوساز و مجوز قانونی ساخت 4 خوابه و ویوی جنگلی شمال . خرید ویلا شهرک جنگلی در چمستان

  کد ملک v545 مساحت زیربنا 210 خواب 4
 • ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا شهرکی

  خرید ویلای شهرکی در کلوده با پرداخت نقد و اقساط بلند مدت ارزان قیمت و بنای شیک و نوساز 2 خوابه جنگلی . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v541 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا در کلوده بین آمل و محمودآباد داخل شهرکی با نگهبانی دایمی و مدارک کامل و تمام کار در شمال . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v540 مساحت زیربنا 120 خواب 3
 • ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در کلوده محمودآباد با مدارک قانونی ساخت 2 خوابه و نگهبانی شهرکی در منطقه جنگلی کلوده شمال . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v539 مساحت زیربنا 85 خواب 2
 • ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا در نوشهر با قیمت مناسب سمت جنگلی داخل شهرکی با نگهبانی شبانه روزی و ویوی جنگلی شهرکی نوشهر شمال . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v535 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر شهرکی سند دار با ویوی جنگل و نگهبانی شهرکی شبانه روزی قیمت مناسب 4 خوابه لوکس شهرکی نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v532 مساحت زیربنا 380 خواب 4
 • ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر داخل شهرک ساحلی با سند تک برگ شش دانگ لوکس 4 خوابه در شهرکی ساحلی با قیمت مناسب در نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v531 مساحت زیربنا 450 خواب 4
 • ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در نوشهر سند دار با نگهبانی دایمی داخل شهرک و ویو جنگل و دریا با سند تک برگ در شهرک ساحلی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v530 مساحت زیربنا 500 خواب 4
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر سند دار با نگهبانی شهرکی شبانه روزی و ویوی جنگلی نزدیک به دریا شیک لوکس شمال نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v529 مساحت زیربنا 760 خواب 4
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان با سند تکبرگ شش دانگ و 3خوابه با نگهبانی شهرکی شبانه روزی وبوی جنگلی ارزان در شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v528 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی با نگهبانی شبانه روزی در چمستان شمال با ویوی جنگل و پرداخت اقساط بلند مدت و شرایطی . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v526 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلای نوساز جنگلی در چمستان با قیمت ارزان و بنای شیک نیم پیلوت در شمال با مجوز ساخت قانونی و اقساط . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v524 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرکی جنگلی در چمستان با قیمت مناسب و پروانه ساخت و با نگهبانی شهرکی در شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v523 مساحت زیربنا 190 خواب 3