خرید ویلا جنگلی

 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی نزدیک ساحل در شمال

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا دوبلکس سمت جنگل و 200متری ساحل و لب آب و با آلاچیق و داخل کوچه ویلایی در شمال در محمودآباد . خرید ویلا جنگلی نزدیک ساحل در شمال

  کد ملک v304 مساحت زیربنا 166 خواب 4
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی شهرکی دوبلکس نقد و اقساط و با نگهبانی و 300 متر زمین دید به کوه و جنگل در نوشهر شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v285 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا نیم دوبلکس جنگلی شهرکی و با نگهبانی و با 220 متر زمین و نقد و اقساط و قسطی در نوشهر ، شمال . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک v284 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا داخل شهرک جنگلی با نگهبانی و دوبلکس و با 260 متر زمین و نوساز و نقد و اقساط در شمال ،نوشهر . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک v283 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا داخل شهرک سمت جنگل با سند مالکیت با 270متر زمین و 2کیلومتری دریا و ساحل در محمودآباد ،شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v270 مساحت 230 زیربنا 90 خواب 2
 • ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا داخل شهرک جنگلی دوبلکس با سند مالکیت تک برگ با دید به جنگل با 300 متر زمین در چمستان ،شمال . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در چمستان

  کد ملک v269 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی سند دار و با پروانه ساخت در کنار جنگل و باغ با 270 متر زمین در شمال ، چمستان . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک v268 مساحت زیربنا 145 خواب 3
 • ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با سند مالکیت تک برگ شش دانگ و1000متری دریا در شمال،بین محمودآباد و سرخرود . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک v267 مساحت 205 زیربنا 80 خواب 2
 • ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در شمال

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا داخل شهرک جنگلی با دید به دشت و جنگل و نیم دوبلکس با پروانه ساخت در شمال ،بین آمل و سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در شمال

  کد ملک v266 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی با سند مالکیت و داخل شهرک با نگهبانی و 600 متری دریا و ساحل در شمال،محمودآباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک v265 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا داخل شهرک با سند مالکیت و نوساز و شهرک با نگهبانی و دوبلکس در شمال ، مازندران ، محموداباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v218 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  فروش ویلای جنگلی در محمودآباد.فروش ویلا سمت دشت و جنگل و پروانه ساخت و نقد و اقساط در شمال،محموداباد . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v215 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  فروش ویلای داخل شهرک ویوی جنگل و دوبلکس با سند ششدانگ و نوساز و 3 خواب در شمال محمودآباد مازندران . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v172 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس با سند مالکیت و دید به دشت و جنگل و نوساز داخل کوچه ویلایی در محمودآباد شمال . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v171 مساحت زیربنا 162 خواب 3
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در محمودآباد. فروش ویلا دوبلکس سمت جنگل با سند مالکیت و داخل کوچه ویلایی در شمال محموداباد . خرید ویلا دوبلکس با سند در محمودآباد

  کد ملک v168 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا دوبلکس در شمال نوشهر.فروش ویلا شهرکی جنگلی داخل شهرک با نگهبانی و نوساز در شمال نوشهر . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v158 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در شمال نوشهر.فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک ویلایی جنگلی با دید به جنگل و کوه در شمال نوشهر . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v157 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در نوشهر.فروش ویلا دوبلکس مبله شهرکی نوساز با ویوی جنگلی در شمال مازندران بین نور و نوشهر . خرید ویلا جنگلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v125 مساحت زیربنا 183 خواب 4
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس نو ساز داخل شهرک بین جنگل سی سنگان و شهر ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v106 مساحت زیربنا 400 خواب 3
 • ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا شهرکی دوبلکس جنگلی با سند مالکیت شش دانگ در مازندران شهر ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v104 مساحت زیربنا 400 خواب 4
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس با سند و پروانه و پایان کار داخل شهرک در مازندران شهر ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V101 مساحت زیربنا 165 خواب 2
 • ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی روستایی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی روستایی نیم دوبلکس با سند و پروانه و پایان کار در شمال مازندران شهر ساحلی نوشهر . خرید ویلا جنگلی روستایی در نوشهر

  کد ملک v96 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا شهرکی جنگلی با سند و پروانه ساخت و کنار جنگل و داخل شهرک در شمال مازندران شهر ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v95 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دوبلکس در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در نوشهر.فروش ویلا دوبلکس شهرکی ویوی جنگل و داخل شهرک با مجوز ساخت در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی دوبلکس در نوشهر

  کد ملک v90 مساحت زیربنا 165 خواب 2
 • ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس 3 خواب و با ویوی جنگل و داخل شهرک و با نگهبان در شمال مازندران اطراف نوشهر . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v89 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در شمال

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا شمال.فروش ویلا شهرکی با نگهبانی و سند و جواز و با فاصله کم از ساحل در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی شهرکی در شمال

  کد ملک v69 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی نزدیک ساحل در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا شمال.فروش ویلا جنگلی نزدیک ساحل در زمینی بمساحت320متر با سند و جواز در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی نزدیک ساحل در چمستان

  کد ملک v68 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دوبلکس مبله در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس شهرکی با نگهبانی کنار جنگل و نزدیک ساحل و نوساز با گاز در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی دوبلکس مبله در نوشهر

  کد ملک v64 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی نزدیک ساحل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلای دوبلکس مبله شهرکی با ویوی جنگل داخل شهرک با کیوسک نگهبانی و جواز ساخت،شمال،مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی نزدیک ساحل در نوشهر

  کد ملک v65 مساحت زیربنا 190 خواب 2
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی نزدیک ساحل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا فلت جنگلی نوساز و شیک با پروانه ساخت و سند مالکیت داخل شهرک ویلایی در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی نزدیک ساحل در نوشهر

  کد ملک v62 مساحت زیربنا 115 خواب 2