خرید ویلا جنگلی

 • ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در شمال

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا شمال.فروش ویلا شهرکی با نگهبانی و سند و جواز و با فاصله کم از ساحل در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی شهرکی در شمال

  کد ملک v69 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی نزدیک ساحل در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا شمال.فروش ویلا جنگلی نزدیک ساحل در زمینی بمساحت320متر با سند و جواز در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی نزدیک ساحل در چمستان

  کد ملک v68 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دوبلکس مبله در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس شهرکی با نگهبانی کنار جنگل و نزدیک ساحل و نوساز با گاز در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی دوبلکس مبله در نوشهر

  کد ملک v64 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی نزدیک ساحل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلای دوبلکس مبله شهرکی با ویوی جنگل داخل شهرک با کیوسک نگهبانی و جواز ساخت،شمال،مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی نزدیک ساحل در نوشهر

  کد ملک v65 مساحت زیربنا 190 خواب 2
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی نزدیک ساحل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا فلت جنگلی نوساز و شیک با پروانه ساخت و سند مالکیت داخل شهرک ویلایی در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا جنگلی نزدیک ساحل در نوشهر

  کد ملک v62 مساحت زیربنا 115 خواب 2
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی با سند و مبله در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی با سند و مبله نوساز با پروانه ساخت در شمال مازندران صلاح الدین کلا نوشهر . خرید ویلا جنگلی با سند و مبله در نوشهر

  کد ملک v59 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دوبلکس در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی با200مترمربع زمین و 130مترمربع زیربنا داخل شهرک در شمال مازندران چمستان . خرید ویلا جنگلی دوبلکس در چمستان

  کد ملک v57 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در آمل

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی نیم دوبلکس شهرکی و داخل شهرک در کنار روستایی در شمال داخل کمربندی آمل به محمودآباد . خرید ویلا جنگلی شهرکی در آمل

  کد ملک v52 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در رویان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا شهرکی داخل شهرک با ویوی جنگلی دوبلکس نوساز و بسیار شیک با سند در شمال بین آمل و چمستان . خرید ویلا جنگلی شهرکی در رویان

  کد ملک v49 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی،زمین260مترمربع بنا170مترمربع داخل شهرک در کنار روستائی در شمال، چمستان . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک V44 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا شهرکی جنگلی نوساز نیم پیلوت داخل شهرک با آب برق گاز در شمال و در کنار روستائی اطراف چمستان . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک V43 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دوبلکس در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلای جنگلی شهرکی دوبلکس داخل شهرک اختصاصی با مجوز ساخت ویلا و سنددار و گازدار بین آمل و چمستان . خرید ویلا جنگلی دوبلکس در چمستان

  کد ملک v40 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا شهرکی با ویوی جنگلی نوساز دوبلکس با سند مالکیت و آب برق گاز و داخل شهرک بین چمستان و نور . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v35 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمالی در آمل

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی نیم پیلوت داخل شهرک نوساز و شهرکی در آمل،ویلا گاز دار و آب برق تلفن و حیاط،2خواب ... . خرید ویلا شمالی در آمل

  کد ملک v29 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در آمل

  ویلا جنگلی

  فروش یک دستگاه ویلای همکف جنگلی داخل شهرک نوساز شهرکی اطراف آمل با پروانه و جواز ساخت ویلا و .... . خرید ویلا جنگلی شهرکی در آمل

  کد ملک v26 مساحت زیربنا 100 خواب 1
 • ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در آمل

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی داخل شهرک نوساز شهرکی در روستائی اطراف آمل با جواز ساخت،2خواب،شومینه و ... . خرید ویلا جنگلی شهرکی در آمل

  کد ملک v23 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در آمل

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا همکف داخل شهرک نوساز شهرکی با پروانه ساخت و پایان کار،حاشیه روستائی در آمل،ویوی جنگل و دشت . خرید ویلا جنگلی شهرکی در آمل

  کد ملک v25 مساحت زیربنا 100 خواب 1
 • ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در آمل

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا آمل،شهرکی ویوی جنگلی نیم پیلوت داخل شهرک،بین آمل چمستان،نما سنگ پارکینگ حیاط دار،نوساز شیک . خرید ویلا جنگلی شهرکی در آمل

  کد ملک v22 مساحت زیربنا 115 خواب 2
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی شهرکی نوساز دوبلکس اطراف چمستان،داخل شهرک ویلایی،حیاط دار،شومینه،سقف لمبه،نما آنتیک . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v21 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا شهرکی با ویوی جنگلی دوبلکس نوساز داخل شهرک ویلایی سمت چمستان،شومینه،حیاط دار،3خوابه،تراس،باغچه. . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v20 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا شهرکی جنگلی نوساز دوبلکس اطراف چمستان،3خواب،شومینه،تراس،حیاط و باغچه،نما سنگ آنتیک،داخل شهرک. . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v19 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی نیم دوبلکس در آمل

  ویلا جنگلی

  این ویلا داخل شهرک جنگلی،نوساز،2خواب،پارکینگ،حیاط دار،زمین230و بنا100متر مربع،شهرکی و کنار جنگل آمل . خرید ویلا جنگلی نیم دوبلکس در آمل

  کد ملک v18 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا نوساز نیم پیلوت چسبیده به جنگل پروانه دار 3خواب سالن کف سرامیک نما سنگ در شمال چمستان . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v16 مساحت زیربنا 130 خواب 3خواب
 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دوبلکس در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا داخل شهرک دوبلکس3خوابه آشپزخانه ام دی اف وان جکوزی سرویس2عدد آب برق گاز در شمال چمستان . خرید ویلا جنگلی دوبلکس در چمستان

  کد ملک v15 مساحت زیربنا 230 خواب 3خواب
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمالی در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرک نما سنگ انتیک شومینه تراس حیاطدار باربیکیو آب برق گاز،اطراف چمستان . خرید ویلا شمالی در چمستان

  کد ملک v12 مساحت زیربنا 190 خواب 2خواب
 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی داخل شهرک در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا دوبلکس ذاخل شهرک نوساز 3خواب شومینه سالن کف سرامیک اشپزخانه ام دی اف تراس حیاطدار اب برق گاز . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک در چمستان

  کد ملک v8 مساحت زیربنا 170 خواب 3خواب
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی شهرکی دوبلکس نوساز،داخل شهرک در چمستان،3خواب،آماده تحویل در شمال بین آمل و چمستان . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v7 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دوبلکس در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس شهرکی،3خواب،شومینه،حیاط دار،پارکینگ،آب برق و گازدار،داخل شهرک در شمال چمستان . خرید ویلا جنگلی دوبلکس در چمستان

  کد ملک v11 مساحت زیربنا 170 خواب 3خواب
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دوبلکس در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا شهرکی جنگلی نوساز منطقه چمستان،3 خواب،کف سرامیک،شومینه و حمام 2عدد و سنددار در شمال چمستان . خرید ویلا جنگلی دوبلکس در چمستان

  کد ملک v10 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی شهرکی دوبلکس در منطقه چمستان،نوساز،2خواب،شومینه،آشپزخانه،آب برق گاز،کنار جنگل چمستان . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v9 مساحت زیربنا 140 خواب 2