خرید ویلا ساحلی

 • ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا شهرکی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی شهرکی نوشهر . ویلا سنددار داخل شهرک ساحلی با ویوی دریا در شمال مازندران شهر نوشهر . خرید ویلا دید به دریا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1909 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی و پلاک اول دریا در نوشهر

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی نوشهر . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی پلاک اول دریا و فول مبله در نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی و پلاک اول دریا در نوشهر

  کد ملک v1907 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دریا در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی با سند و حیاط و بنای دوبلکس نوساز در محمودآباد شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دریا در محمودآباد

  کد ملک v1903 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی لوکس سمت دریای خزر در سرخرود مازندران در شمال کشور با سند تکبرگ و بنای دوبلکس و حیاط زیبا . خرید ویلا ساحلی سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1897 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۶تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی در سرخرود مازندران . خرید ویلا در شمال . خرید ویلا ساحلی سرخرود. ویلا در شمال سرخرود . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1884 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مبله سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سرخرود . خرید ویلا مازندران سرخرود . خرید ویلا سرخرود . ویلا شمال در سرخرود. ویلا سرخرود . خرید ویلا ساحلی مبله سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1883 مساحت زیربنا 118 خواب 2
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  یلا ساحلی سمت دریا سرخرود . خرید ویلا ساحلی تریبلکس با سند ششدانگ سمت دریا در سرخرود مازندران شمال . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1874 مساحت زیربنا 300 خواب 5
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سنددار مبله در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی سمت دریا سرخرود . خرید و فروش ویلا ساحلی مبله با سند و بنای دوبلکس سرخرود مازندران درشمال . خرید ویلا ساحلی سنددار مبله در سرخرود

  کد ملک v1870 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سنددار در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید و فروش ویلا شمال . ویلا ساحلی فروشی سنددار در سرخرود مازندران در شمال با بنای دوبلکس و سمت دریا . خرید ویلا ساحلی سنددار در سرخرود

  کد ملک v1860 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی مبله داخل شهرک با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1859 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مبله در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید و فروش ویلا شمال . ویلا ساحلی فروشی در سرخرود مازندران در شمال با بنای دوبلکس و سمت دریای خزر . خرید ویلا ساحلی مبله در سرخرود

  کد ملک v1826 مساحت زیربنا 167 خواب 3
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا فروشی شمال . فروش ویلا ساحلی مبله با بنای نیم دوبلکس و سند مالکیت سمت دریای خزر سرخرود مازندران . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1825 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی مبله و مستقل در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس . خرید ویلا مبله سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1824 مساحت زیربنا 118 خواب 2
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود مازندران در شمال ، با بنای دوبلکس و فول مبله و حیاط . خرید ویلا مستقل ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1817 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا شمال فروشی در سرخرود . ویلا ساحلی بصورت مستقل با بنای دوبلکس و مبله در سرخرود مازندران در شمال . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1816 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی مستقل در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس . خرید ویلا مستقل ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1814 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی شمال . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در سرخرود مازندران در شمال با بنای تریبلکس نوساز . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1813 مساحت زیربنا 155 خواب 3
 • ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سنددار . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک v1801 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی فروشی در سرخ رود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس ، داخل شهرک ساحلی ، کامل مبله . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1791 مساحت زیربنا 183 خواب 3
 • ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی درویش آباد در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی مستقل در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس . خرید ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود

  کد ملک v1790 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی مبله ، دوبلکس و نوساز ، با سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1789 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی مستقل در منطقه درویش آباد سرخرود در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1763 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود مازندران در شمال ، با بنای دوبلکس و فول مبله و حیاط . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1762 مساحت زیربنا 183 خواب 3
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا شمال . فروش ویلا داخل شهرکی ساحلی ، دوبلکس و نوساز ، با سند در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1761 مساحت زیربنا 215 خواب 4
 • ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی بصورت مستقل با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران . خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک v1759 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  منطقه خط دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی ساحلی ، مبله و دوبلکس با سند تکبرگ، در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا منطقه خط دریا در سرخرود

  کد ملک v1757 مساحت زیربنا 207 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا شمال . ویلا ساحلی در سرخرود مازندران ، شمال کشور با بنای تریبلکس و مبله بصورت مستقل با سند . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1744 مساحت زیربنا 170 خواب 4
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی مبله با بنای تریبلکس و سند مالکیت در شمال کشور استان مازندران سرخرود . 3 خوابه . خرید ویلا مبله سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1742 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دریا در سرخرود

  ویلا ساحلی

  ویلا ساحلی فروشی مستقل با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال کشور 3 خوابه مستر . خرید ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1739 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس و نوساز در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با سند مالکیت و بصورت مستقل . خرید ویلا مستقل ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1728 مساحت زیربنا 240 خواب 4