خرید ویلا جنگلی

 • ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نور در نور

  ویلا جنگلی

  عمارت لاکچری در شمال با بهترین منظره یک ویلای زیبا در منطقه سعادت آباد . خرید ویلا دوبلکس نور در نور

  کد ملک v3213 مساحت 350 زیربنا 200 خواب 4
 • ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3212 مساحت 280 زیربنا 250 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3211 مساحت 350 زیربنا 303 خواب 3
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا فورلکس ۵۰۰ متری استخردار پلاک اول جنگل ویو ابدی جنگل . خرید ویلا فورلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3200 مساحت 300 زیربنا 500 خواب 4
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی یک ویلای زیبا در منطقه کاملا جنگلی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3199 مساحت 350 زیربنا 250 خواب 3
 • ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  تریبلکس در بالادست جاده جنگلی سعادت اباد شهرکی و زمین داخل بافت . خرید ویلا تریبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک V3198 مساحت 400 زیربنا 400 خواب 3
 • ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی نما سنگ سه خواب . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3195 مساحت 350 زیربنا 250 خواب 3
 • ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی ویو جنگلی . خرید ویلافلت جنگلی در آمل

  کد ملک V3194 مساحت 600 زیربنا 200 خواب 2
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا جنگلی

  دوبلکس شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در آمل

  کد ملک V3193 مساحت 300 زیربنا 170 خواب 3
 • ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا جنگلی

  نیم پیلوت شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا پیلوت جنگلی در آمل

  کد ملک V3192 مساحت 230 زیربنا 180 خواب 3
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در آمل

  کد ملک V3191 مساحت 200 زیربنا 200 خواب 3
 • ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در آمل

  کد ملک V3190 مساحت 290 زیربنا 180 خواب 3
 • ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در آمل

  کد ملک V3189 مساحت 260 زیربنا 120 خواب 2
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی ویو جنگل بالادست جاده جنگلی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3188 مساحت 250 زیربنا 240 خواب 3
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا جنگلی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا فلت جنگلی در آمل

  کد ملک V3187 مساحت 220 زیربنا 100 خواب 2
 • ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در نور

  کد ملک V3185 مساحت 230 زیربنا 160 خواب 3
 • ۱تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در محمودآباد

  کد ملک V3183 مساحت 220 زیربنا 120 خواب ۲
 • ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3182 مساحت 260 زیربنا 140 خواب 3
 • ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در نور

  کد ملک V3181 مساحت 210 زیربنا 150 خواب 3
 • ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3180 مساحت 320 زیربنا 160 خواب 3
 • ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا تریپلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک V3176 مساحت 250 زیربنا 360 خواب 3
 • ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک V3175 مساحت 220 زیربنا 170 خواب 3
 • ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی در منطقه سعادت اباد . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک V3174 مساحت 380 زیربنا 180 خواب 3
 • ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک V3173 مساحت 270 زیربنا 220 خواب 3
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3172 مساحت 270 زیربنا 170 خواب 3
 • ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا دوبلکس مدرن نما سنگ شهرک برند . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3169 مساحت 300 زیربنا 280 خواب 3
 • ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در آمل

  کد ملک V3168 مساحت 280 زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا جنگلی

  دوبلکس شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در آمل

  کد ملک V3167 مساحت 250 زیربنا 150 خواب 3
 • ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در آمل

  کد ملک V3169 مساحت 250 زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا جنگلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در نور

  کد ملک V3168 مساحت 280 زیربنا 180 خواب 2