خرید زمین ویلایی

 • ۸۰,۵۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی قطعه ای در آمل

  زمین ویلایی

  فروش قطعه زمین ویلایی جنب شهرک داخل بافت در آمل با ویوی جنگلی،دور دیوار،آب برق گاز،مناسب ساخت ویلا . خرید زمین ویلایی قطعه ای در آمل

  کد ملک z22 مساحت زیربنا 350 خواب -
 • ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی جنگلی در آمل

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی داخل بافت در شمال آمل،دور زمین دیوار،آب برق گاز با ویوی جنگلی مناسب برای ساخت ویلا . خرید زمین ویلایی جنگلی در آمل

  کد ملک z21 مساحت زیربنا 480 خواب -
 • ۵۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی داخل بافت در آمل

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی قطعه ای در آمل و سند مالکیت داخل بافت،آب برق گاز،چسبیده به جنگل مناسب جهت ساخت ویلا . خرید زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  کد ملک z20 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • ۷۵,۶۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی شهرکی در چمستان

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی داخل شهرک با ابعاد عالی جهت ساخت ویلا آب برق با ویوی جنگلی زیبا در شمال چمستان . خرید زمین ویلایی شهرکی در چمستان

  کد ملک z5 مساحت زیربنا 210 خواب -
 • ۹۹,۲۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی داخل بافت در چمستان

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی جنگلی داخل شهرک قطعه ای و داخل بافت،آب برق گاز،جنگلی و جواز ساخت ویلا، شمال چمستان . خرید زمین ویلایی داخل بافت در چمستان

  کد ملک z12 مساحت زیربنا 310 خواب -
 • ۷۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی قسطی در چمستان

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی شهرکی قطعه ای در منطقه چمستان،داخل بافت،با ویوی جنگلی،مناسب ساخت ویلا،نقد اقساط . خرید زمین ویلایی قسطی در چمستان

  کد ملک z10 مساحت زیربنا 240 خواب -
 • ۶۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی روستایی در چمستان

  زمین ویلایی

  فروش قطعه زمین شهرکی ویلایی در منطقه چمستان،داخل بافت،ویوی جنگلی،آب برق گاز،داخل شهرک در شمال چمستان . خرید زمین ویلایی روستایی در چمستان

  کد ملک z9 مساحت زیربنا 230 خواب -
 • ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی مسکونی در چمستان

  زمین ویلایی

  فروش زمین شهرکی ویلایی با کاربری مسکونی چمستان،سند مالکیت.قابل تفکیک به3قطعه.داخل شهرک.نما جنگلی . خرید زمین ویلایی مسکونی در چمستان

  کد ملک z8 مساحت زیربنا 800 خواب -
 • ۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی شهرکی در چمستان

  زمین ویلایی

  فروش زمین چمستان.فروش زمین ویلایی شهرکی جنگلی چمستان با کاربری مسکونی داخل بافت روستا،آب برق گاز . خرید زمین ویلایی شهرکی در چمستان

  کد ملک z7 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • ۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی شهرکی در چمستان

  زمین ویلایی

  زمین ویلایی داخل شهرک چمستان با کاربری مسکونی داخل بافت،ویوی جنگلی،آب برق گاز،مناسب جهت ویلا سازی . خرید زمین ویلایی شهرکی در چمستان

  کد ملک z6 مساحت زیربنا 210 خواب -
 • ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی جنگلی در چمستان

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی جنگلی با کاربری مسکونی،داخل بافت با سند مالکیت شش دانگ و ویوی جنگلی،گازدار، چمستان . خرید زمین ویلایی جنگلی در چمستان

  کد ملک z2 مساحت زیربنا 500 خواب -