خرید زمین قطعه ای

 • ۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  قطعه ای جنگلی در آمل

  زمین قطعه ای

  فروش یک قطعه زمین خوش قواره سند دار و آب برق گاز دار داخل بافت مناسب ساخت ویلا در روستایی اطراف آمل . خرید زمین قطعه ای جنگلی در آمل

  کد ملک Z55 مساحت زیربنا 260 خواب -
 • ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  قطعه ای جنگلی در چمستان

  زمین قطعه ای

  زمین ویلایی قطعه ای با کاربری مسکونی و سند مالکیت،داخل بافت بمتراژ500متر در روستائی بین آمل و چمستان . خرید زمین قطعه ای جنگلی در چمستان

  کد ملک z52 مساحت زیربنا 500 خواب -
 • ۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰تومان

  قطعه ای داخل بافت در چمستان

  زمین قطعه ای

  فروش 12 قطعه زمین شهرکی جنگلی سنددار(از 271متر تا 360متر)با آب برق گاز و داخل شهرک بین آمل و چمستان. . خرید زمین قطعه ای داخل بافت در چمستان

  کد ملک z51 مساحت زیربنا 271 خواب -
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  قطعه ای داخل بافت در سرخرود

  زمین قطعه ای

  فروش زمین قطعه ای داخل شهرک با سند مالکیت و گازدار،نزدیک دریا و داخل بافت،جواز ساخت بین آمل و سرخرود . خرید زمین قطعه ای داخل بافت در سرخرود

  کد ملک z45 مساحت زیربنا 280 خواب -
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  قطعه ای سنددار در سرخرود

  زمین قطعه ای

  فروش قطعه زمین ویلایی شهرکی و داخل شهرک و داخل بافت با سند مالکیت و آب،برق،گاز،نزدیک دریا در سرخرود . خرید زمین قطعه ای سنددار در سرخرود

  کد ملک z44 مساحت زیربنا 200 خواب -