خرید زمین شهرکی

 • ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  قطعه زمین فروشی در شهرکی چسبیده به جنگل و با دید همزمان به جنگل و دریا در منطقه ونوش نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z128 مساحت زیربنا 250 خواب -
 • ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  قطعه زمین فروشی در شهرکی رو به جنگل با سند مالکیت تک برگ، در نوشهر بین پارک جنگلی سیسنگان و رویان . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z126 مساحت زیربنا 418 خواب -
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  خرید قطعه زمین جنگلی شهرکی ارزان قیمت با موقعیت جغرافیایی عالی و دید به جنگل در منطقه ملکار نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z125 مساحت زیربنا 250 خواب -
 • ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  زمین شهرکی

  قطعه زمین فروشی ارزان قیمت با فاصله کم از دریا و جاده اصلی در شهرکی مابین دو شهر محموداباد و سرخرود . خرید زمین جنگلی در محمودآباد

  کد ملک z124 مساحت زیربنا 300 خواب -
 • ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  خرید زمین شهرکی جنگلی با موقعیت جغرافیایی فوق العاده و چشم انداز همزمان از جنگل و دریا در نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z122 مساحت زیربنا 700 خواب -
 • ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در رویان

  زمین شهرکی

  قطعه زمین شهرکی سمت جنگلهای شمال با ویوی همزمان از جنگل و دریا، در جاده آب پری به ونوش شهر رویان . خرید زمین جنگلی در رویان

  کد ملک z121 مساحت زیربنا 800 خواب -
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  زمین ساحلی مناسب خرید جهت سرمایه گذاری و ساخت ویلا در منطقه چلندر نوشهر چسبیده به دریا و جاده اصلی . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z117 مساحت زیربنا 10000 خواب -
 • ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  قطعه زمین فروشی در شهرکی لوکس چسبیده به جنگل و با دیدی توامان به جنگل و دریا . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z115 مساحت زیربنا 400 تا 600 خواب -
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  زمین شهرکی

  فروش قطعه زمین شهرکی جنگلی ما بین دو شهر ساحلی توریستی سرخرود و محمودآباد با سند و جواز ساخت . خرید زمین جنگلی در سرخرود

  کد ملک z113 مساحت زیربنا 250 خواب -
 • ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  فروش قطعه زمین در شهرکی چسبیده به جنگل در منطقه معروف ونوش نوشهر به همراه سند و جواز ساخت . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z112 مساحت زیربنا 1050 خواب -
 • ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  زمین فروشی به صورت قواره ای در شهرکی جنگلی با نگهبانی دایمی در منطقه ونوش در نوشهر با سند و جواز . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z110 مساحت زیربنا 380 خواب -
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  زمین شهرکی

  زمین مناسب خرید برای ویلاسازان و سرمایه گذاران در شهرک ساحلی در منطقه درویش آباد سرخرود مازندران . خرید زمین ساحلی در سرخرود

  کد ملک z100 مساحت زیربنا 720 خواب 0
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  خرید قطعه زمین پلاک شهرکی در آویدر نوشهر با سند تک برگ شش دانگ نزدیک دریا و نوار ساحلی و با ویو جنگل . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z95 مساحت زیربنا 351 خواب
 • ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  زمین شهرکی

  خرید پلاک زمین شهرکی در نوشهر با ویوی جنگلی نزدیک به دریاچه آویدر نوشهر با قیمت و متراژ پلاک و مناسب . خرید زمین شهرکی در نوشهر

  کد ملک Z94 مساحت زیربنا 336 خواب
 • ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  خرید زمین شهرکی در نوشهر با ویوی جنگلی نزدیک دریا و نوار ساحلی شمال با قیمت مناسب و قابل ساخت مسکونی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z93 مساحت زیربنا 330 خواب