خرید زمین ساحلی

 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  قسطی با سند در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش قطعه زمین قواره ای ساحلی با سند مالکیت تک برگ،دید دریا، بصورت نقد اقساط در شمال،مازندران،سرخرود . خرید زمین قسطی با سند در سرخرود

  کد ملک z74 lshpj زیربنا 200 خواب -
 • $۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش قطعه زمین ساحلی شهرکی با سند مالکیت و مجوز ساخت ویلا ، در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی نوشهر . خرید زمین شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک z73 lshpj زیربنا 300 خواب -
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین ساحلی با سند مالکیت ، داخل شهرک و داخل بافت در شمال ، مازندران ، شهرستان ساحلی نوشهر . خرید زمین داخل شهرک ساحلی در نوشهر

  کد ملک z72 lshpj زیربنا 500 خواب -
 • $۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش قطعه زمین ساحلی داخل شهرک ساحلی با سند ششدانگ و داخل بافت با ویوی دریا در شمال مازندران نوشهر . خرید زمین ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک z68 lshpj زیربنا 300 خواب -
 • $۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی ویلایی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین ساحلی با موقعیت تجاری مسکونی با سند با ویوی دریا با جواز ساخت ویلا در شمال،مازندران نوشهر . خرید زمین ساحلی ویلایی در نوشهر

  کد ملک z65 lshpj زیربنا 300 خواب -
 • $۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  ساحلی هکتاری در بابلسر

  ویلا بابلسر

  فروش زمین ساحلی هکتاری لب دریا سند مالکیت و داخل بافت ،مناسب ساخت شهرک،قیمت 6میلیارد ت ،شمال،بابلسر . خرید زمین ساحلی هکتاری در بابلسر

  کد ملک z61 lshpj زیربنا 20,000 خواب -
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش زمین ساحلی با ویوی دریا پلاک دوم ساحل با سند ،داخل شهرک ویلایی در شمال مازندران ساحل شهر سرخرود . خرید زمین ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک z60 lshpj زیربنا 140 خواب -
 • $۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی لب دریا در شمال

  ویلا شمال

  فروش زمین ساحلی با ویوی دریا و ساحل و داخل بافت با سند و پروانه ساخت ویلا در شمال مازندران سرخرود . خرید زمین ساحلی لب دریا در شمال

  کد ملک z59 lshpj زیربنا 120 خواب -
 • $۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سنددار در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش قطعه زمین ساحلی کنار دریا با سند،داخل بافت،فاصله 50 متری ساحل در شمال مازندران ساحل شهر سرخرود . خرید زمین ساحلی سنددار در سرخرود

  کد ملک z58 lshpj زیربنا 156 خواب -