خرید ویلا شهرکی

 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال با ویوی جنگلی چلندر و بنای دوبلکس شیک شهرکی در محیطی امن و ویلایی نشین . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v903 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ و قیمت مناسب با ویوی جنگلی سیسنگان بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v902 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در نوشهر شمال با ویوی جنگلی منطقه آویدر تریبلکس استخر دار شیک لوکس و نوساز با سند شش دانگ . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v898 مساحت زیربنا 450 خواب 4
 • ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در نوشهر با ویوی جنگلی منطقه آویدر نزدیک به پارک جنگلی سیسنگان و ونوش و انارور و سند دار . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v897 مساحت زیربنا 210 خواب 2
 • ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در نوشهر شمال با سند تکبرگ شش دانگ و انشعابات با ویوی جنگلی منطقه ونوش دوبلکس نوساز اقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v890 مساحت زیربنا 260 خواب 4
 • ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال با ویوی جنگلی سیسنگان دارای سند تکبرگ ششدانگ با انشعابات و شرایط اقساط . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v889 مساحت زیربنا 500 خواب 5
 • ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در شمال نوشهر با سند تک برگ شش دانگ و قیمت مناسب بنای دوبلکس شهرکی با ویوی جنگل نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v888 مساحت زیربنا 260 خواب 3
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سرخرود با بنای دوبلکس شیک در محیطی ویلایی نشین با امنیت بالا و شرایط پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v887 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش و خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال با ویوی جنگلی منطقه نخ شمال با بنای دوبلکس شیک و نوساز سند دار . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v869 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی شمال در نوشهر با بنای استخر دار شیک با سند تک برگ شش دانگ با ویوی جنگلی و نزدیک ساحل . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v868 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا استخر دار شهرکی شیک شمال در نوشهر با سند تکبرگ و ویوی جنگلی منطقه سیسنگان پرداخت نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v867 مساحت زیربنا 600 خواب 5
 • ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمودآباد با سند تک برگ شش دانگ و قیمت مناسب و شرایط پرداحت نقد و اقساطی و بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v865 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی چمستان شمال با بنای شیک و لوکس و نوساز با شرایط پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت ماهانه . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v857 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی در چمستان در شمال بنای شیک لوکس نوساز و مهندسی ساخت با انشعابات کامل و پرداخت اقساطی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v856 مساحت زیربنا 225 خواب 4
 • ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی چمستان شمال با ویوی جنگلی در مجموعه ویلایی نشین با قیمت ارزان و پرداخت شرایطی اقساطی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v855 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در شمال

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال نوشهر با سند تکبرگ و بنای نوساز شیک لوکس در نخ شمال شرایط نقد و اقساطی . خرید ویلا جنگلی در شمال

  کد ملک v844 مساحت زیربنا 240 خواب 4
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی نوشهر شمال با ویوی جنگلی نخ شمال نزدیک به قسمت ساحلی نوشهر با سند تکبرگ نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v840 مساحت زیربنا 400 خواب 3
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی چمستان با ویوی جنگلی و قیمت مناسب با پرداخت نقد و اقساط شرایطی با بنای شیک و نوساز . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک V838 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در کلوده

  ویلا شهرکی

  خرید و فروش ویلا شمال در کلوده با سند تک برگ در شهرکی ویلایی نشنین با ویوی جنگلی شرایط اقساطی ماهانه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در کلوده

  کد ملک V834 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی نوشهر شمال با ویوی جنگلی منطقه ونوش با سند تک برگ با حیاط بزرگ ویلا باغی و زمین زیاد . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V829 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی نوشهر با سند و نگهبانی دایمی و ویوی منطقه جنگلی ونوش بین نور و سیسنگان شمال و با ساخت شیک . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v825 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان با ویوی جنگلی در بافت ویلایی با شرایط پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت و طولانی درشمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v773 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان با ویوی جنگلی و نوساز شیک با قیمت مناسب و شرایط پرداخت نقد و اقساطی ماهانه در شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v772 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان با سند تک برگ و استخر بزرگ و شیک با شرایط پرداخت نقد و اقساطی در شمال با ویوی جنگل . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v771 مساحت زیربنا 205 خواب 3
 • ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی کلوده با قیمت ارزان و مناسب و بنای نیم پیلوت در بافت ویلایی با پرداخت نقد و اقساطی درشمال . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v770 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا در چمستان داخل شهرکی با نگهبانی دایمی و پرداخت نقد و اقساطی و طولانی مدت با ویوی جنگلی در شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v767 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان سند دار و قیمت مناسب با شرایط پرداخت اقساط و طولانی مدت باویوی جنگلی شمال نوسازشیک . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v766 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان با سند تک برگ و منطقه جنگلی با قیمت مناسب و بنای نوسازشیک پرداخت نقد و اقساطی شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v765 مساحت زیربنا 180 خواب 2
 • ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تکبرگ و شرایط پرداخت نقد و اقساطی در شمال نزدیک به ساحل با نگهبانی دایمی . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v764 مساحت زیربنا 230 خواب 4
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمودآباد نوساز شیک با سند تک برگ نزدیک به ساحل شمال با پرداخت نقد و اقساطی با نگهبانی . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v763 مساحت زیربنا 270 خواب 4