خرید ویلا شهرکی

 • $۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شهرکی نوشهر شمال با ویوی جنگلی نخ شمال نزدیک به قسمت ساحلی نوشهر با سند تکبرگ نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v840 نوع ملک ویلا زیربنا 400 خواب 3
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  خرید ویلا شهرکی چمستان با ویوی جنگلی و قیمت مناسب با پرداخت نقد و اقساط شرایطی با بنای شیک و نوساز . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک V838 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 3
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در کلوده

  ویلا کلوده

  خرید و فروش ویلا شمال در کلوده با سند تک برگ در شهرکی ویلایی نشنین با ویوی جنگلی شرایط اقساطی ماهانه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در کلوده

  کد ملک V834 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا شهرکی نوشهر شمال با ویوی جنگلی منطقه ونوش با سند تک برگ با حیاط بزرگ ویلا باغی و زمین زیاد . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V829 نوع ملک ویلا زیربنا 150 خواب 2
 • $۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر با سند و نگهبانی دایمی و ویوی منطقه جنگلی ونوش بین نور و سیسنگان شمال و با ساخت شیک . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v825 نوع ملک ویلا زیربنا 300 خواب 4
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی چمستان با ویوی جنگلی در بافت ویلایی با شرایط پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت و طولانی درشمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v773 نوع ملک ویلا زیربنا 170 خواب 3
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی چمستان با ویوی جنگلی و نوساز شیک با قیمت مناسب و شرایط پرداخت نقد و اقساطی ماهانه در شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v772 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی چمستان با سند تک برگ و استخر بزرگ و شیک با شرایط پرداخت نقد و اقساطی در شمال با ویوی جنگل . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v771 نوع ملک ویلا زیربنا 205 خواب 3
 • $۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا کلوده

  ویلا شهرکی کلوده با قیمت ارزان و مناسب و بنای نیم پیلوت در بافت ویلایی با پرداخت نقد و اقساطی درشمال . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v770 نوع ملک ویلا زیربنا 120 خواب 2
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا در چمستان داخل شهرکی با نگهبانی دایمی و پرداخت نقد و اقساطی و طولانی مدت با ویوی جنگلی در شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v767 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی چمستان سند دار و قیمت مناسب با شرایط پرداخت اقساط و طولانی مدت باویوی جنگلی شمال نوسازشیک . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v766 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی چمستان با سند تک برگ و منطقه جنگلی با قیمت مناسب و بنای نوسازشیک پرداخت نقد و اقساطی شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v765 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 2
 • $۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تکبرگ و شرایط پرداخت نقد و اقساطی در شمال نزدیک به ساحل با نگهبانی دایمی . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v764 نوع ملک ویلا زیربنا 230 خواب 4
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی در محمودآباد نوساز شیک با سند تک برگ نزدیک به ساحل شمال با پرداخت نقد و اقساطی با نگهبانی . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v763 نوع ملک ویلا زیربنا 270 خواب 4
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر با سند تک برگ و ویوی جنگلی منطقه نخ شمال با نگهبانی و پرداخت نقدواقساطی جنب سیسنگان . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v761 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر در منطقه نخ شمال جنب منطقه سیسنگان مشرف به ساحل شمال و جنگل سیسنگان باسند وبنای شیک . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V760 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر با سند تک برگ در شهرکی با نگهبانی و ویوی جنگلی منطقه سیسنگان شیک و لوکس نزدیک دریا . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v759 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا جنگلی چمستان با قیمت مناسب ارزان درشهرکی ویلایی نشین با پرداخت نقد و اقساطی و فضای سبز شیک شمال . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v754 نوع ملک ویلا زیربنا 140 خواب 2
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی چمستان امیر آباد در شهرکی جنگلی و ویلایی نشین با قیمتی مناسب و پرداخت نقد و اقساط شرایطی . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v746 نوع ملک ویلا زیربنا 190 خواب 3
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی چمستان با ویوی جنگلی امیر آباد در شهرکی ویلایی نشین زیبا با نگهبانی دایمی و پرداخت اقساطی . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v745 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 3
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی چمستان با ویوی جنگلی منطقه امیر آباد در بافت ویلایی با امنیت بالا وشرایط پرداخت نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v744 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا چمستان

  ویلا شهرکی چمستان با پرداخت نقد و اقساطی و ویوی جنگلی و قیمت مناسب دربافت ویلایی منطقه امیرآباد شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v743 نوع ملک ویلا زیربنا 160 خواب 3
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در کلوده

  ویلا کلوده

  ویلا شهرکی کلوده با قیمت مناسب و ویوی جنگلی با پرداخت نقد و اقساطی با نگهبانی شهرکی نوساز ارزان قیمت . خرید ویلا شهرکی در کلوده

  کد ملک v742 نوع ملک ویلا زیربنا 135 خواب 2
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلای شهرکی درنوشهر با ویوی جنگلی بین سیسنگان و لتینگان با موقعیت و بافت ویلایی و امنیت بالا در شمال . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V741 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 3
 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر با ویوی جنگلی ونوش با نگهبانی دایمی و قیمت مناسب و پرداخت نقد اقساط نزدیک ساحل شمال . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V740 نوع ملک ویلا زیربنا 280 خواب 4
 • $۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید ویلا نوشهر داخل شهرکی با نگهبانی و ویوی جنگلی ونوش بین سیسنگان و چلک و چلندر در شمال نقد اقساطی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V739 نوع ملک ویلا زیربنا 500 خواب 4
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا نوشهر شهرکی با نگهبانی دایمی با قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساطی نوساز شیک و لوکس در شمال نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V738 نوع ملک ویلا زیربنا 200 خواب 4
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر وازیوار نزدیک به سیسنگان و قبل چلک و چلندر با ویوی جنگلی و قیمت مناسب نقد واقساط . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v733 نوع ملک ویلا زیربنا 220 خواب 4
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ و قیمت مناسب نزدیک ساحل با پرداخت نقد و اقساطی در شمال دوبلکس شیک . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v730 نوع ملک ویلا زیربنا 178 خواب 3
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ و قیمت مناسب نزدیک به دریا دوبلکس 3خوابه پرداخت نقد و اقساطی شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v729 نوع ملک ویلا زیربنا 180 خواب 3