خرید ویلا شهرکی

 • ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی سند دار در سرخرود با سند ششدانگ و بنای شیک نوساز با نگهبانی نزدیک دریا و ساحل اقساطی . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک V1017 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی با سند تک برگ شش دانگ در نوشهر شمال پرداخت نقد اقساط بین رویان و سیسنگان چلک وچلندر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1013 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا استخردار شهرکی در چمستان با سند شش دانگ و بنای طرح رومی دوبلکس پرداخت نقد اقساطی شرایطی بلندمدت . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک V1010 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی با سند ششدانگ مالکیت با ویوی جنگلی و پرداخت نقد و اقساطی شرایطی در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک V1009 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در چمستان با سند ششدانگ تک برگ پرداخت شرایطی نقد و اقساطی با نگهبانی و در بافت ویلایی امن . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1008 مساحت زیربنا 180 خواب 2
 • ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی در چمستان با سند ششدانگ و بنای شیک لوکس ساخت با پرداخت اقساطی شرایطی بلند مدت ماهانه . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v1007 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلای شهرکی جنگلی سند شش دانگ در چمستان با قیمت مناسب و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی بلند مدت در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1006 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی با سند ششدانگ و بنای نوساز 3 خوابه با پرداخت شرایط نقد و اقساطی در بافت ویلایی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1002 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمودآباد با بنای شیک نوساز 3 خوابه و مدارک قانونی کامل و با پرداخت شرایطی نقد و اقساط . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v993 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ در نوشهر بین ونوش و دریابیشه نزدیک نوار ساحلی با حیاط بزرگ زیاد . خرید ویلا شمال در نوشهر

  کد ملک v988 مساحت زیربنا 500 خواب 5
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلای شهرکی جنگلی در نوشهر با حیاط بزرگ ویلایی و زمین زیاد بنای دوبلکس 3 خوابه سند دار با ویوی جنگلی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v987 مساحت زیربنا 260 خواب 3
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا استخر دار شهرکی جنگلی در ونوش نوشهر شمال با سند تک برگ شش دانگ با حیاطی بزرگ و زمین زیاد ویلایی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v986 مساحت زیربنا 400 خواب 4
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا داخل شهرکی در نوشهر با ویوی جنگلی و بنای دوبلکس شیک و قیمت مناسب ارزان پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v985 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ و با ویوی همزمان ساحلی و جنگلی نخ شمال بنای تریبلکس . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v978 مساحت زیربنا 276 خواب 3
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا استخر دار شهرکی جنگلی در چمستان با ساخت بنای دوبلکس شیک و نوساز با طرح رومی پرداخت نقد و اقساط . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v946 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در چمستان با بنای شیک و لوکس کلید نخورده و نوساز با مدارک کامل قانونی وپرداخت نقد و اقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v945 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در چمستان شمال با سند شش دانگ و پروانه ساخت و پایان کار در شهرک کاملا ویلایی نشین امن دنج . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v944 مساحت زیربنا 240 خواب 4
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در سرخرود شمال با قیمت مناسب و ارزان در بافت ویلایی نزدیک به دریا و ساحل شرایط نقد اقساطی . خرید ویلا شمال در سرخرود

  کد ملک V941 مساحت زیربنا 120 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمودآباد شیک نیم پیلت نوساز و نگهبانی دایمی در بافت ویلایی نشین با قیمت مناسب و ارزان . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک V939 مساحت زیربنا 95 خواب 2
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمودآباد با سند شش دانگ و نزدیک نوار ساحلی دریای شمال در مجموعه کامل ویلایی بانگهبانی . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک v938 مساحت زیربنا 204 خواب 3
 • ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید و فروش ویلا شهرکی در محمودآباد با قیمت ارزان و سند ششدانگ دارای انشعابات کامل نصب اماده استفاده . خرید ویلا شمال در محمودآباد

  کد ملک v937 مساحت زیربنا 135 خواب 2
 • ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا داخل شهرکی استخر دار با بنای شیک و فوق لوکس نوساز با نگهبانی دایمی در نوشهر قبل بنجکول وانارور . خرید ویلا شمال در نوشهر

  کد ملک v933 مساحت زیربنا 330 خواب 4
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا داخل شهرکی ویلایی نشین با امنیت بالا و قیمت مناسب در نوشهر با ویوی جنگلی وازیوار و سیسنگان . خرید ویلا شمال در نوشهر

  کد ملک v932 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا داخل شهرکی با بنای شیک نوساز دوبلکس در نوشهر با ویوی جنگلی منطقه ویلایی نشین وازیوار نزدیک ونوش . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v931 مساحت زیربنا 210 خواب 4
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی با قیمت مناسب و سند شش دانگ با ویوی جنگلی منطقه چلندر در مجموعه ی ویلایی نشین . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک V927 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا داخل شهرکی ویلایی در نوشهر با ویوی جنگلی منطقه ساحلی جنگلی بنجکول با بنای لوکس و شیک نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک V926 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا سند دار شهرکی با بنای شیک لوکس در محمودآباد نزدیک به نوار ساحلی با شرایط پرداخت نقد واقساط . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v915 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا سند دار شهرکی با بنای شیک دوبلکس و مبله ی کامل و لوازم شیک در شهرکی زیبا کاملا ویلایی نشین . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v914 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی در نوشهر با ویو جنگلی در محیطی ویلایی نشین با نگهبانی و دنج آرام با قیمت مناسب ارزان . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک V909 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۵۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در نوشهر نزدیک به دریا و نوار ساحلی با ویوی جنگلی سیسنگان با بنای دوبلکس شهرکی نقد واقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v904 مساحت زیربنا 200 خواب 3