خرید ویلا شهرکی

 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در مازندران بین پارک جنگلی سیسنگان و شهر نوشهربا سند مالکیت تک برگ و جواز ساخت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1427 مساحت زیربنا 220 خواب 4
 • ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی جنگلی بین دو شهر رویان و نوشهر در استان مازندران به همراه سند مالکیت و جواز ساخت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک v1426 مساحت زیربنا 240 خواب 4
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی با قیمت مناسب در استان مازندران شهر چمستان به همراه سند مالکیت و جواز ساخت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1424 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت و چمنزار در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی با قیمت ارزان به سمت طبیعت دشت و چمنزار شهر سرخرود مازندران به همراه سند مالکیت . خرید ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار در سرخرود

  کد ملک v1420 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در مازندران شهر چمستان، بین دو شهر آمل و نور به همراه سند مالکیت جواز ساخت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1416 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی فروشی همراه با سند مالکیت، بین پارک جنگلی سیسنگان نوشهر و رویان استان مازندران . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1415 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در شهر محمودآباد استان مازندران، با سند مالکیت و پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1407 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی فروشی سمت جنگل ونوش نوشهر مازندران، با فاصله مناسب از دریا، جنگل و جاده اصلی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1405 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی فروشی سمت جنگل های شمال استان مازندران با بنای دوبلکس، با ویو جنگل و سند مالکیت در رویان . خرید ویلا شهرک جنگلی در رویان

  کد ملک v1401 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی جنگلی در استان مازندران با بنای دوبلکس و با سه اتاق خواب،سند و جوازساخت در محمودآباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1400 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در شمال سند دار و حیاطدار در منطقه کلوده بین آمل و محمودآباد در استان مازندران . خرید ویلا شهرک جنگلی در کلوده

  کد ملک v1396 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی سمت جنگل در ونوش نوشهر به صورت مبله با قیمت مناسب در شمال کشور استان مازندران . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1394 مساحت زیربنا 135 خواب 2
 • ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرک جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی با بنای دوبلکس 3 خوابه سنددار در منطقه ونوش رویان ( بین رویان و سیسنگان ) شمال . خرید ویلا شهرک جنگلی در رویان

  کد ملک v1393 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا دوبلکس سمت جنگل در محمودآباد داخل شهرکی ویلایی نشین با سند ششدانگ در استان مازندران . خرید ویلا سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1387 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی فروشی در شمال. ویلا مبله داخل شهرک با بنای دوبلکس و سه اتاق خوابه در شهر توریستی سرخرود . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1384 مساحت زیربنا 155 خواب 3
 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی مازندران با بنای دوبلکس و نمایی مدرن همراه با شاهنشین و سند مالکیت در شهر نوشهر . خرید ویلا سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1383 مساحت زیربنا 320 خواب 3
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنگل در شهر محمودآباد ،با بنای دوبلکس نوساز در شمال کشور استان مازندران . خرید ویلا سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1382 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا جنگلی فروشی ارزان قیمت در چمستان مازندران بین آمل و نور با بنای همکف همراه سند و جواز ساخت . خرید ویلا سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1381 مساحت زیربنا 75 خواب 2
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنگل در شهر محمودآباد ، ویلا سند دار داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران . خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1380 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا جنگلی داخل شهرکی در نزدیکی پارک جنگلی سیسنگان، با سند مالکیت تک برگ و پایان کار در شهر نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1378 مساحت زیربنا 320 خواب 3
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی دوبلکس سمت جنگلهای مازندران، با سند و جواز ساخت و پایان کار در منطقه انارور نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1376 مساحت زیربنا 480 خواب 4
 • ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی، به همراه سند مالکیت به همراه سند مالکیت و جواز ساخت مابین دو شهر رویان و نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1375 مساحت زیربنا 325 خواب 4
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی مبله شده به همراه سند مالکیت و پروانه ساخت در منطقه کلوده بین آمل و محمودآباد . خرید ویلا جنگلی در کلوده

  کد ملک v1374 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی اکازیون دارای استخر و سونا و جکوزی و آسانسور و سند مالکیت در منطقه لتینگان نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1370 مساحت زیربنا 600 خواب 4
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا دوبلکس جنگلی با موقعیت جغرافیایی نزدیک به جنگل، دریا در منطقه علی عسگر آباد نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1368 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال مازندران نوشهر با سند مالکیت و مجوز ساخت با ۴ اتاق خواب . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1365 مساحت زیربنا 240 خواب 4
 • ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی سمت جنگلی شمال کشور، در نزدیکی دریا، جنگل و جاده اصلی، در منطقه توریستی ملکار نوشهر . خرید ویلا سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1363 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در شمال کشور با سند مالکیت و جواز ساخت در منطقه علی آباد عسگر خان نوشهر . خرید ویلا سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1360 مساحت زیربنا 410 خواب 5
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلای داخل شهرکی جنگلی در منطقه ویلایی نشین امیررود در نوشهر نوساز با چهار اتاق خواب و سند ششدانگ . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1355 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال با بنای دوبلکس نوساز که داخل شهرک جنگلی در منطقه ونوش در نوشهر در استان مازندران . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1354 مساحت زیربنا 250 خواب 3