خرید ویلا شهرکی

 • ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در نخ شمال نوشهر با پرداخت نقد و اقساطی شرایطی نزدیک دریا و نوار ساحلی و جاده . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1092 مساحت زیربنا 350 خواب 3
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر شمال با سند شش دانگ نزدیک دریا و نوار ساحلی با قیمت مناسب و حیاط بزرگ . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1091 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ و پرداخت شرایطی و نقد اقساط نزدیک دریا با حیاط بزرگ و زمین زیاد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1090 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در شمال نوشهر با سند تک برگ و در محیط ویلایی نشین دنج امن پرداخت نقد و اقساطی شرایط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1086 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند شش دانگ و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در شمال و مجموعه دارای نگهبانی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1083 مساحت زیربنا 180 خواب 2
 • ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی در سرخرود با سند شش دانگ و بنای نوساز شیک نزدیک دریا و نوار ساحلی در بافت ویلایی دنج . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1082 مساحت زیربنا 500 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند شش دانگ و نگهبانی و ویوی جنگلی نزدیک دریا و نوار ساحلی نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1081 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ و ویوی جنگلی و نزدیک دریا و ساحل پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1080 مساحت زیربنا 270 خواب 3
 • ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی با سند شش دانگ تک برگ و ویوی جنگلی و قیمت ارزان مناسب با شرایط پرداخت نقد اقساطی بلند مدت . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک V1079 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در چمستان با سند شش دانگ و بنای نوساز شیک انشعابات کامل با نگهبانی و شرایط اقساطی بلندمدت . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک v1078 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمود آباد با سند شش دانگ و پرداخت نقد و اقساطی شرایطی نزدیک دریا و نوار ساحلی و نوساز . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v1077 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ در ونوش نوشهر با ویوی جنگلی و نزدیک دریا و نوار ساحلی پرداخت شرایطی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1076 مساحت زیربنا 350 خواب 3
 • ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سند دار در سرخرود با بنای شیک دوبلکس نوساز در مجموعه کاملا ویلایی نشین امن دنج با نگهبانی . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1066 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی با ویوی دریا و ساحل در نوشهر با سند و حیاط بزرگ و زمین زیاد ویلایی بنای تریبلکس شیک . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1059 مساحت زیربنا 50 خواب 4
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی استخردار با سند و ویوی جنگلی ونوش نزدیک دریا و جنگل و جاده اصلی با زمین و حیاط بزرگ . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1058 مساحت زیربنا 600 خواب 4
 • ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محموداباد با سند شش دانگ و پرداخت نقد و اقساطی شرایطی نزدیک دریا و نوار ساحلی در شمال . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v1054 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمودآباد با سند شش دانگ با حیاط بزرگ و زمین زیاد ویلایی باپرداخت نقد و اقساطی در شمال . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v1053 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در بافت ویلایی امن ودنج . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1051 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ تک برگ با نگهبانی دایمی و پرداخت شرایطی اقساطی نزدیک دریا با ویوجنگل . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1050 مساحت زیربنا 285 خواب 3
 • ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ و انشعابات کامل در شهرک ویلایی نشین با ویوی جنگلی نزدیک دریا و جاده . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1044 مساحت زیربنا 600 خواب 4
 • ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ در نوشهر شمال با حیاط بزرگ و زمین زیاد ویلایی با انشعابات و تریلبکس . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1043 مساحت زیربنا 600 خواب 4
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی با ویوی جنگلی و نزدیک دریا در نوشهر در جوار سیسنگان و ونوش و انارور با پرداخت شرایطی ونقد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1037 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در وازیوار نوشهر با ساخت بنای شیک و نوساز با ویوی جنگلی و نزدیک دریا و نوار ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1036 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا ارزان قیمت و شهرکی در نوشهر با ویوی جنگلی سیسنگان و نزدیک دریا و نوار ساحلی با سند شش دانگ . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1035 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمودآباد با سند شش دانگ نزدیک دریا با نگهبانی دایمی در بافت ویلایی شرایط نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1034 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی ونوش نوشهر با سند شدانگ ویوی جنگلی ونوش نزدیک سیسنگان و انارور پرداخت شرایطی اقساطی و نقد . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1030 مساحت زیربنا 162 خواب 3
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در محمودآباد با سند ششدانگ و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در شمال نزدیک دریا و نوساخت شیک . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v1026 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در بنجکول نوشهر نزدیک به سیسنگان با ویوی جنگلی و نزدیک نوار ساحلی دریای نوشهر نقد اقساطی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1020 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا استخر دار شهرکی جنگلی در نخ شمال نوشهر با بنای شیک و سند شش دانگ نزدیک دریا و نوار ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1019 مساحت زیربنا 360 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  خرید ویلای شهرکی در سرخرود با سند شش دانگ و بنای شیک نوساز مبله با قیمت ارزان و پرداخت شرایطی اقساطی . خرید ویلا شهرکی در سرخرود

  کد ملک V1018 مساحت زیربنا 160 خواب 3