خرید ویلا شهرکی

 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علمده شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در علمده محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی خانه دریا محمودآباد . خرید ویلا علمده شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1517 مساحت زیربنا 185 خواب 3
 • ۴۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی نخ شمال . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1514 مساحت زیربنا 165 خواب 2
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی بنجکول در رویان در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل بین رویان و نوشهر . خرید ویلا بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک v1507 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چاکسر شهرکی نزدیک ساحل در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی منطقه ساحلی چاکسر سرخرود در استان مازندران. ویلا شهرکی نزدیک ساحل چاکسر در استان مازندران . خرید ویلا چاکسر شهرکی نزدیک ساحل در سرخرود

  کد ملک v1501 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه علی آباد عسگرخان نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی در علی آباد عسگرخان . خرید ویلا علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1500 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنگل سیسنگان در نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر. ویلا نوشهر . خرید ویلا سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1499 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چهارمحل در شهر محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگلی در محمودآباد. ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1498 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در منطقه صفائیه بابلسر در استان مازندران.فروش ویلا شهرکی در بابلسر. ویلا شهرکی جنگلی شمال . خرید ویلا صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  کد ملک v1497 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صلاح الدین کلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا داخل شهرکی جنگلی در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا صلاح الدین کلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1493 مساحت زیربنا 240 خواب 4
 • ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آویدر شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه آویدر نوشهر. خرید و فروش ویلا شهرکی در آویدر نوشهر. ویلا شهرکی جنگلی نوشهر . خرید ویلا آویدر شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1491 مساحت زیربنا 260 خواب 3
 • ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت در نزدیکی محموداباد . خرید ویلا چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1489 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چهارمحل جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت در محموداباد . خرید ویلا چهارمحل جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1488 مساحت زیربنا 115 خواب 2
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریاسر شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی دریاسر در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی شهرک قصر دریا محمودآباد . خرید ویلا دریاسر شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1476 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا استخردار شهرکی سیسنگان در نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر. ویلا سیسنگان . خرید ویلا سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1471 مساحت زیربنا 600 خواب 4
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  انارور شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی منطقه انارور در نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی انارور نوشهر شمال . خرید ویلا انارور شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1470 مساحت زیربنا 480 خواب 4
 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در صفائیه بابلسر. ویلا صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر. ویلا داخل شهرک بابلسر . خرید ویلا صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  کد ملک v1466 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنگلی ونوش نوشهر. ویلا داخل شهرکی سمت جنگل در ونوش نوشهر. ویلا شهرکی جنگلی نوشهر. . خرید ویلا ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1465 مساحت زیربنا 225 خواب 4
 • ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  وازیوار شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنگل وازیوار در شهر رویان. فروش ویلا جنگلی در شهر رویان. ویلا شهرکی وازیوار در رویان . خرید ویلا وازیوار شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1464 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  لتینگان شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی لتینگان جنگلی در نوشهر. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی لتینگان نوشهر در استان مازندران . خرید ویلا لتینگان شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1463 مساحت زیربنا 175 خواب 3
 • ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا جنگلی بنجکول شهرکی در رویان. ویلا شهرکی بنجکول سمت جنگل در شهر رویان.خرید ویلا شهرکی شمال رویان . خرید ویلا بنجکول جنگلی در رویان

  کد ملک v1462 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  روبروی چاکسر سمت جنگل در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا روبروی چاکسر سمت جنگل در سرخرود در استان مازندران | ویلا شهرکی نزدیک ساحل چاکسر در سرخرود . خرید ویلا روبروی چاکسر سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1460 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چلک شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا چلک جنگلی در نوشهر. ویلا شهرکی جنگلی در چلک نوشهر. ویلا شهرکی در چلک نوشهر در استان مازندران. . خرید ویلا چلک شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1455 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا ونوش جنگلی شهرکی در رویان. فروش ویلا جنگلی در ونوش رویان. خرید و فروش ویلا شهرکی سیسنگان رویان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1451 مساحت زیربنا 265 خواب 3
 • ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چلک شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا در نوشهر . ویلا جنگلی در چلک نوشهر. خرید و فروش ویلا جنگلی شهرکی در چلک نوشهر . ویلا جنگلی چلک . خرید ویلا چلک شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1443 مساحت زیربنا 285 خواب 3
 • ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا شهرکی در نخ شمال نوشهر . خرید و فروش ویلا شهرک جنگلی در نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1442 مساحت زیربنا 400 خواب 4
 • ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان شهرکی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در سیسنگان نوشهر . خرید و فروش ویلا شهرک جنگلی در سیسنگان نوشهر . ویلا شهرکی سمت نوشهر . خرید ویلا سیسنگان شهرکی در نوشهر

  کد ملک v1441 مساحت زیربنا 480 خواب 4
 • ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی با نگهبانی در نزدیکی پارک جنگلی سیسنگان در منطقه توریستی چلندر نوشهر مازندران . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1439 مساحت زیربنا 220 خواب 4
 • ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در استان مازندران منطقه ونوش نوشهر، مبله شده به همراه سند مالکیت تک برگ و پروانه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1438 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی با دید همزمان به جنگل و دریا و فاصله کم از جاده اصلی، مبله شده در منطقه ونوش نوشهر . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1435 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی مبله شده با تراس بزرگ رو به جنگل و دریا، در منطقه ونوش نوشهر با سند مالکیت تک برگ . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1434 مساحت زیربنا 340 خواب 3