خرید ویلا جنگلی

 • ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا استخر دار شهرکی با سند شش دانگ تک برگ در مجموعه ویلایی نشین امن دنج اقساطی بلند مدت . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1125 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا جنگلی در چمستان بانگهبانی و ویوی جنگل و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی بلند مدت در شمال . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1124 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا جنگلی بزرگ سنددار در شمال با سند تک برگ شش دانگ و بنای فلت ارزان و قیمت مناسب جنگلی . خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1123 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا جنگلی حیاط دار شیک و نوساز در بافت ویلایی نشین غیربومی با پرداخت شرایطی نقد و اقساط . خرید ویلا جنگلی در آمل

  کد ملک v1122 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا شیک جنگلی با قیمت مناسب و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی بلند مدت با ویوی جنگلی ییلاقی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1121 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ و با پرداخت شرایطی نقد و اقساطی نزدیک دریا و نوار ساحلی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک V1119 مساحت زیربنا 270 خواب 3
 • ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا جنگلی سند شش دانگ با ویوی جنگلی و قیمت مناسب و پرداخت شرایطی نقد اقساطی نزدییک دریا . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1118 مساحت زیربنا 260 خواب 4
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در سرخرود

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا مستقل سند شش دانگ در سرخرود با سند شش دانگ و پرداخت شرایطی نقد و اقساط در مازندران . خرید ویلا شمال در سرخرود

  کد ملک v1113 مساحت زیربنا 105 خواب 2
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند شش دانگ با نگهبانی دایمی و بافت کاملا ویلایی نشین پرداخت نقد واقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1111 مساحت زیربنا 280 خواب 3
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شهرکی جنگلی در شمال نوشهر با سند شش دانگ و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در بافت ویلایی نشین و امن . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک V1102 مساحت زیربنا 270 خواب 3
 • ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال در چمستان با سند شش دانگ و بنای نمای طرح رومی کلید نخورده در مجموعه ویلایی با پرداخت اقساط . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1096 مساحت زیربنا 180000000 خواب 3
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شهرکی در نخ شمال نوشهر با سند با حیاط بزرگ و زمین زیاد در مجموعه کاملا ویلایی نشین امن دنج آرام . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1093 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شهرک جنگلی در با سند شش دنگ در نوشهر شمال با ویوی جنگلی و نزدیک دریا و نوار ساحلی و جاده اصلی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1089 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر مازندران با سند شش دانگ و نقد و اقساطی با نگهبانی و ویوی جنگلی نزدیک دریا . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1085 مساحت زیربنا 330 خواب 3
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا ارزان سند ششدانگ در نوشهر با ویوی جنگلی در منطقه چلندر ارزان قیمت با پرداخت شرایطی نقد و اقساطی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1022 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا در چلندر نوشهر دوبلکس مستقل شیک و لوکس و ویوی جنگلی چلندر و چلک نزدیک به نوار ساحلی و دریا شمال . خرید ویلا شمال در نوشهر

  کد ملک v991 مساحت زیربنا 200 خواب 2
 • ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی در ونوش نوشهر نزدیک به نوار ساحلی و دریای نوشهر در شهرکی کاملا ویلایی نشین امن نقد واقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v990 مساحت زیربنا 245 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا مستقل جنگلی چهار دیواری در نوشهر شمال با بنای دوبلکس شیک با ویوی ونوش نزدیک به نوار ساحلی نوشهر . خرید ویلا شمال در نوشهر

  کد ملک v989 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا شهرکی جنگلی در نخ شمال نوشهر با سند شش دانگ و ویوی جنگلی و نزدیک نوار ساحلی و دریای شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v972 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ در نوشهر در منطقه نخ شمال با بنای شیک مهندسی ساخت مبله منطقه ویلایی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v971 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی قیمت مناسب در نوشهر با بنای شیک مبله در منطقه نخ شمال با ویوی جنگلی نزدیک دریا وجاده اصلی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v970 مساحت زیربنا 178 خواب 2
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی مستقل چهار دیواری با قیمت مناسب در چمستان سند دار نوساز کلید نخورده و حیاط بزرگ زمین زیاد . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v962 مساحت زیربنا 170 خواب 4
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا چهار دیواری مستقل و جدا در منطقه ویلایی چمستان در شمال با قیمت ارزان و شرایط پرداخت طولانی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v961 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا جنگلی

  خریدویلا جنگلی مستقل چهار دیواری در شمال با سند تک برگ در چمستان با شرایط پرداخت نقد و اقساطی شرایطی . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v960 مساحت زیربنا 160 خواب 4
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا مستقل چهاردیواری دارای زمین زیاد و حیاط و پارکینگ بزرگ در چمستان شمال شرایط پرداخت اقساطی . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v958 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا مستقل چهار دیواری در شمال چمستان با ویوی جنگلی با سند شش دانگ در منطقه ویلایی نشین نقد و اقساطی . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v957 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا استخر دار شهرکی جنگلی در چمستان با سند شش دانگ عرصه اعیان و پایان کار با شرایط پرداخت نقد اقساط . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v953 مساحت زیربنا 205 خواب 3
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی ویلایی شنین امن و دنج با سند ششدانگ و جواز ساخت شرایط پرداخت نقد و اقساطی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v952 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شمال در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا مستقل چهار دیواری در چمستان با سند شش دانگ و ویوی جنگلی شرایط پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت . خرید ویلا شمال در چمستان

  کد ملک v951 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان با سند شش دانگ در مجموعه ویلایی نشین امن و دنج و بنای شیک دوبلکس طرح رومی . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v950 مساحت زیربنا 180 خواب 2