خرید ویلا شهرکی

 • ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی حاجی کلا سرخرود در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا سرخرود. ویلا شهرکی با نگهبانی دائمی در سرخرود. فروش ویلا داخل شهرکی برند قدیمی چسبیده به سرخرود . خرید ویلا شهرکی حاجی کلا سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1569 مساحت زیربنا 300 خواب 5
 • ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی حاجی کلا سرخرود در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا سرخرود. ویلا شهرکی با نگهبانی دائمی در سرخرود. فروش ویلا داخل شهرکی برند قدیمی چسبیده به سرخرود . خرید ویلا شهرکی حاجی کلا سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1568 مساحت زیربنا 300 خواب 5
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر.ویلا شهرکی نوشهر.خرید ویلا شهرکی در نوشهر. خرید ویلا شهرکی جنگلی در منطقه نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1565 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر.خرید ویلا شهرکی نخ شمال در نوشهر.خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی استخردار در نوشهر مازندران . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1564 مساحت زیربنا 450 خواب 4
 • ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر. خرید ویلا نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر. خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر. ویلا در نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1563 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  روبروی خزرشهر شهرکی در سمت جنوبی در بابلسر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنب خزرشهر در بابلسر . ویلا شهرکی سمت جنگل در استان مازندران شهر بابلسر. ویلا بابلسر . خرید ویلا روبروی خزرشهر شهرکی در سمت جنوبی در بابلسر

  کد ملک v1560 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی سمت جنوبی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در سمت جنوبی محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی سمت جنوبی در محمودآباد

  کد ملک v1553 مساحت زیربنا 130 خواب 3
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ملکار شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید و فروش ویلا شهرکی ملکار نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل در ملکار نوشهر . خرید ویلا ملکار شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1552 مساحت زیربنا 175 خواب 3
 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی تریبلکس در بنجکول رویان. ویلا شهرکی سمت جنگل در منطقه بنجکول شهر رویان مازندران. . خرید ویلا بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک v1550 مساحت زیربنا 550 خواب 5
 • ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریاسر سمت جنوبی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی دریاسر در سمت جنوبی محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرکی روبروی شهرک قصر محمودآباد . خرید ویلا دریاسر سمت جنوبی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1549 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنوبی جاده سرخرود به محمودآباد در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی در سمت جنوبی سرخرود . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1545 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چهارمحل شهرک جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی نوساز در منطقه چهارمحل محمودآباد . خرید ویلا چهارمحل شهرک جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1542 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران.ویلا دوبلکس سمت جنگل و دشت در شهر محموداباد . خرید ویلا چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1541 مساحت زیربنا 170 خواب 4
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل چهارمحل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل چهارمحل در محمودآباد

  کد ملک v1540 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در ونوش نوشهر . خرید ویلا ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1538 مساحت زیربنا 400 خواب 4
 • ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیاهرود شهرک جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرک جنگلی در منطقه سیاهرود شهر رویان در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی لوکس در نوشهر . خرید ویلا سیاهرود شهرک جنگلی در رویان

  کد ملک v1537 مساحت زیربنا 400 خواب 3
 • ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید و فروش ویلا شهرکی در منطقه ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل نوشهر . خرید ویلا ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1536 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنگل نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی سمت جنگلی نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1529 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه ی نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی در نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1528 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در علی آباد عسگرخان نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال . خرید ویلا علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1527 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنوبی جاده سرخرود به آمل داخل شهرک در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا داخل شهرک سمت جنوبی سرخرود در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی در سمت جنوبی ابتدای جاده سرخرود . خرید ویلا سمت جنوبی جاده سرخرود به آمل داخل شهرک در سرخرود

  کد ملک v1524 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  فراشکلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در منطقه فراشکلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی فراشکلا نوشهر . خرید ویلا فراشکلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1522 مساحت زیربنا 185 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علمده شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در علمده محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی خانه دریا محمودآباد . خرید ویلا علمده شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1517 مساحت زیربنا 185 خواب 3
 • ۴۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی نخ شمال . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1514 مساحت زیربنا 165 خواب 2
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی بنجکول در رویان در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل بین رویان و نوشهر . خرید ویلا بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک v1507 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چاکسر شهرکی نزدیک ساحل در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی منطقه ساحلی چاکسر سرخرود در استان مازندران. ویلا شهرکی نزدیک ساحل چاکسر در استان مازندران . خرید ویلا چاکسر شهرکی نزدیک ساحل در سرخرود

  کد ملک v1501 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه علی آباد عسگرخان نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی در علی آباد عسگرخان . خرید ویلا علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1500 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنگل سیسنگان در نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر. ویلا نوشهر . خرید ویلا سیسنگان شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1499 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چهارمحل در شهر محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگلی در محمودآباد. ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1498 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در منطقه صفائیه بابلسر در استان مازندران.فروش ویلا شهرکی در بابلسر. ویلا شهرکی جنگلی شمال . خرید ویلا صفائیه شهرکی سمت جنگل در بابلسر

  کد ملک v1497 مساحت زیربنا 250 خواب 3