خرید ویلا شهرکی

 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی نیم پیلوت در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا چمستان.ویلا شهرکی جنگلی در ابتدای جاده آمل به چمستان. خرید ویلا در چمستان شمال. ویلا شهرکی شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی نیم پیلوت در چمستان

  کد ملک v1589 مساحت زیربنا 135 خواب 3
 • ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا چمستان. فروش ویلا سمت جنگل خرید در منطقه چمستان.خرید ویلا در چمستان. فروش ویلا شهرکی چمستان . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1588 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی نوساز در شهر چمستان در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در چمستان در طبیعت دشت و چمن . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1587 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی روبروی خانه دریا سرخرود در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در سرخرود. خرید و فروش ویلا داخل شهرکی سمت جنگل های شمال کشور در استان مازندران . خرید ویلا شهرکی روبروی خانه دریا سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1582 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگلی کلوده در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا در کلوده.خرید ویلا شهرکی در کلوده مازندران.ویلا ارزان قیمت در کلوده بین شهر آمل و محموداباد . خرید ویلا شهرکی سمت جنگلی کلوده در کلوده

  کد ملک v1580 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل کلوده در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی کلوده.ویلا مازندران شهرکی جنگلی در کلوده.خرید ویلا شهرکی در شمال بین آمل و محمودآباد. . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل کلوده در کلوده

  کد ملک v1579 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی چمستان در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چمستان.ویلا شهرکی با سند تک برگ در چمستان.خرید ویلا داخل شهرکی در شمال بین آمل و چمستان. . خرید ویلا شهرکی جنگلی چمستان در چمستان

  کد ملک v1576 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی بین آمل و چمستان در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا در چمستان.خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان.ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال بین آمل و چمستان . خرید ویلا شهرکی جنگلی بین آمل و چمستان در چمستان

  کد ملک v1575 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی حاجی کلا سرخرود در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا سرخرود. ویلا شهرکی با نگهبانی دائمی در سرخرود. فروش ویلا داخل شهرکی برند قدیمی چسبیده به سرخرود . خرید ویلا شهرکی حاجی کلا سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1569 مساحت زیربنا 300 خواب 5
 • ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی حاجی کلا سرخرود در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا سرخرود. ویلا شهرکی با نگهبانی دائمی در سرخرود. فروش ویلا داخل شهرکی برند قدیمی چسبیده به سرخرود . خرید ویلا شهرکی حاجی کلا سرخرود در سرخرود

  کد ملک v1568 مساحت زیربنا 300 خواب 5
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر.ویلا شهرکی نوشهر.خرید ویلا شهرکی در نوشهر. خرید ویلا شهرکی جنگلی در منطقه نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1565 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر.خرید ویلا شهرکی نخ شمال در نوشهر.خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی استخردار در نوشهر مازندران . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1564 مساحت زیربنا 450 خواب 4
 • ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا نوشهر. خرید ویلا نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر. خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر. ویلا در نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1563 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  روبروی خزرشهر شهرکی در سمت جنوبی در بابلسر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی جنب خزرشهر در بابلسر . ویلا شهرکی سمت جنگل در استان مازندران شهر بابلسر. ویلا بابلسر . خرید ویلا روبروی خزرشهر شهرکی در سمت جنوبی در بابلسر

  کد ملک v1560 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی سمت جنوبی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در سمت جنوبی محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی سمت جنوبی در محمودآباد

  کد ملک v1553 مساحت زیربنا 130 خواب 3
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ملکار شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید و فروش ویلا شهرکی ملکار نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل در ملکار نوشهر . خرید ویلا ملکار شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1552 مساحت زیربنا 175 خواب 3
 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی تریبلکس در بنجکول رویان. ویلا شهرکی سمت جنگل در منطقه بنجکول شهر رویان مازندران. . خرید ویلا بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک v1550 مساحت زیربنا 550 خواب 5
 • ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریاسر سمت جنوبی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی دریاسر در سمت جنوبی محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرکی روبروی شهرک قصر محمودآباد . خرید ویلا دریاسر سمت جنوبی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1549 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنوبی جاده سرخرود به محمودآباد در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی در سمت جنوبی سرخرود . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1545 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چهارمحل شهرک جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی نوساز در منطقه چهارمحل محمودآباد . خرید ویلا چهارمحل شهرک جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1542 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران.ویلا دوبلکس سمت جنگل و دشت در شهر محموداباد . خرید ویلا چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1541 مساحت زیربنا 170 خواب 4
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل چهارمحل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل چهارمحل در محمودآباد

  کد ملک v1540 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در ونوش نوشهر . خرید ویلا ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1538 مساحت زیربنا 400 خواب 4
 • ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیاهرود شهرک جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرک جنگلی در منطقه سیاهرود شهر رویان در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی لوکس در نوشهر . خرید ویلا سیاهرود شهرک جنگلی در رویان

  کد ملک v1537 مساحت زیربنا 400 خواب 3
 • ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید و فروش ویلا شهرکی در منطقه ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل نوشهر . خرید ویلا ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1536 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی سمت جنگل نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی سمت جنگلی نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1529 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه ی نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی در نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1528 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی در علی آباد عسگرخان نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال . خرید ویلا علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1527 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنوبی جاده سرخرود به آمل داخل شهرک در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا داخل شهرک سمت جنوبی سرخرود در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی در سمت جنوبی ابتدای جاده سرخرود . خرید ویلا سمت جنوبی جاده سرخرود به آمل داخل شهرک در سرخرود

  کد ملک v1524 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  فراشکلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی در منطقه فراشکلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی فراشکلا نوشهر . خرید ویلا فراشکلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1522 مساحت زیربنا 185 خواب 3