خرید ویلا ساحلی

 • ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی استخردار در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا داخل شهرک ساحلی با سند مالکیت و دید به دریا و استخردار و سونا و جکوزی در شمال در سرخرود . خرید ویلا ساحلی استخردار در سرخرود

  کد ملک v320 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در شمال

  ویلا ساحلی

  فروش ویلای دوبلکس داخل شهرک ساحلی با سند مالکیت و نوساز با نگهبانی و 100 متری دریا در شمال در سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در شمال

  کد ملک v319 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در شمال

  ویلا ساحلی

  فروش ویلای داخل شهرک ساحلی با سند مالکیت و 450 متر زمین و دوبلکس و 100 متری دریا در شمال در سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در شمال

  کد ملک v318 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سنددار در شمال

  ویلا ساحلی

  فروش ویلای ساحلی سنددار همکف نوساز و سمت ساحل و داخل بن بست کوچه ویلایی نشین در شمال ایران در سرخرود . خرید ویلا ساحلی سنددار در شمال

  کد ملک v303 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  فروش ویلای شیک داخل شهرک ساحلی بهار نارنج با سند و 810 متر زیربنا و استخر و سونا در شمال ، محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  کد ملک v294 مساحت زیربنا 810 خواب 6
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در بابلسر

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت ساحل و جنب شهرک دریا کنار و با سند مالکیت در شمال ایران ، بابلسر . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در بابلسر

  کد ملک v293 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلای داخل شهرک ساحلی با سند مالکیت و با 200 متر زمین و 210 متر مربع بنای دوبلکس در شمال،سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در سرخرود

  کد ملک v292 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در شمال

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا داخل شهرک ساحلی با نگهبانی و دوبلکس با سند مالکیت تک برگ و 212 متر زمین در شمال، محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در شمال

  کد ملک v264 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در شمال

  ویلا ساحلی

  فروش ویلای ساحلی دوبلکس نوساز با سند مالکیت شش دانگ و 400 متری لب دریا در شمال در مازندران در سرخرود . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در شمال

  کد ملک v263 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در شمال

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا دوبلکس ساحلی با پروانه ساخت و داخل کوچه ویلایی و 700 متری لب ساحل و دریا در شمال ، سرخرود . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در شمال

  کد ملک v262 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در بابلسر

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا داخل شهرک ساحلی دریاکنار،دوبلکس با سند مالکیت،50 متری ساحل با 600 متر زمین در شمال، بابلسر . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در بابلسر

  کد ملک v256 مساحت زیربنا 400 خواب 5
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس داخل شهرک در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت ساحل با 340متر زمین و 200متر زیربنا،4خواب در شمال ،مازندران،محموداباد . خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک در محمودآباد

  کد ملک v232 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا در سرخرود.فروش ویلای ساحلی دوبلکس سنددار با پروانه ساخت و 140 متر زیربنا در شمال ، سرخرود . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v209 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس سمت دریا و ساحل و با سند مالکیت تکبرگ و 4خوابه با250متر زیربنا در شمال،سرخرود . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v205 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در شمال

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت دریا و ساحل با سند تکبرگ و جواز ساخت و 280متر زیربنا در سرخرود ، شمال . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در شمال

  کد ملک v202 مساحت زیربنا 280 خواب 3
 • ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در شمال

  ویلا ساحلی

  فروش ویلای دوبلکس ساحلی داخل شهرک،نگهبانی،با سند تکبرگ،260متر زیربنا در شمال،بین محمود آباد و سرخرود . خرید ویلا شهرکی ساحلی در شمال

  کد ملک v201 مساحت زیربنا 260 خواب 3
 • ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلای دوبلکس ساحلی نوساز سنددار و با 300 متر زمین و نزدیک لب آب و ساحل و 3 خواب در سرخرود شمال . خرید ویلا دوبلکس با سند در سرخرود

  کد ملک v196 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس سنددار در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس با سند و نزدیک دریا و ساحل و نوساز و 3خواب و 155 متر زمین در شمال ، سرخرود . خرید ویلا دوبلکس سنددار در سرخرود

  کد ملک v194 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلای ساحلی دوبلکس شهرکی با سند مالکیت و نزدیک ساحل و دریا و با 170 متر زیربنا در شمال سرخرود . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v179 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ساحلی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلای دوبلکس نزدیک ساحل و آب با سند مالکیت ششدانگ و نوساز و حیاطدار در سرخرود شمال مازندران . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  کد ملک v178 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرک ساحلی با سند مالکیت ، در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  کد ملک v136 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرک ساحلی با سند مالکیت ، در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  کد ملک v135 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس داخل شهرک با سند و پروانه ساخت در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  کد ملک v134 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک سنددار در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس داخل شهرک ویلایی و منطقه توریستی ، با سند ، در شمال ، مازندران ، سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک سنددار در سرخرود

  کد ملک v130 مساحت زیربنا 150 خواب 4
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی با سند در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک ، نوساز با سند و جواز ساخت ویلا و پایان کار ، در شمال ، مازندران ، سرخرود . خرید ویلا ساحلی با سند در سرخرود

  کد ملک v129 مساحت زیربنا 160 خواب 4
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا دوبلکس ساحلی شهرکی با سند و پروانه ساخت ویلا در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی سرخرود . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v128 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا شهرکی ساحلی دوبلکس و پلاک اول ساحل با سند مالکیت شش دانگ در مازندران شهر ساحلی نوشهر . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک v103 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در نوشهر

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس داخل شهرک و نوساز با ویوی دریا و جنگل سند و پایان کار در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  کد ملک v98 مساحت زیربنا 400 خواب 4
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی دوبلکس در سرخرود

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا شهرکی دوبلکس ساحلی با سند و پروانه و پایان کار سمت ساحل در شمال مازندران شهر ساحلی سرخرود . خرید ویلا ساحلی دوبلکس در سرخرود

  کد ملک v93 مساحت زیربنا 220 خواب 4
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک با سند در نوشهر

  ویلا ساحلی

  فروش ویلا دوبلکس شهرکی با سند و نوساز و داخل شهرک و نزدیک ساحل و جنگل در شمال مازندران اطراف نوشهر . خرید ویلا داخل شهرک با سند در نوشهر

  کد ملک v88 مساحت زیربنا 180 خواب 2