خرید ویلا جنگلی

 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا دوبلکس جنگلی، با نمایی شیک و مهندسی ساز و دارای دو چشم انداز از طبیعت شمالی شهر نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1282 مساحت زیربنا 235 خواب 4
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا دوبلکس با دید توامان به دریا و جنگل ساخته شده از بهترین متریال ها در معماری در نوشهر مازندران . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1271 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در رویان

  ویلا جنگلی

  ویلا دوبلکس جنگلی با موقعیت جغرافیایی فوق العاده و دید توامان به دریای خزر و دامنه های جنگلی شمال . خرید ویلا جنگلی در رویان

  کد ملک v1270 مساحت زیربنا 320 خواب 4
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در رویان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس ساخته شده از بهترین متریال با دید به جنگل در شهر توریستی رویان . خرید ویلا جنگلی در رویان

  کد ملک v1268 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا دوبلکس شهرکی جنگلی به همراه شاه نشین با دو چشم انداز هم زمان از جنگل و دریا در منطقه جنگلی شمال . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1266 مساحت زیربنا 264 خواب 5
 • ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی ساخته شده از بهترین متریال در معماری داخلی و خارجی در منطقه ونوش نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1264 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا دوبلکس مناسب خرید با دید به جنگل و استفاده از بهترین متریال ها در ساخت در منطقه زیبا . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1262 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا ارزان قیمت مناسب خرید با نوع بنا هم کف مبله شده در منطقه خوش اب و هوا ونوش نوشهر با دید به جنگل . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1261 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا ارزان قیمت در سیسنگان نوشهر به صورت مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در منطقه جنگلی استان مازندران . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1255 مساحت زیربنا 103 خواب 2
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی با قیمت مناسب مبله شده و با دید به جنگل در ناحیه جنگلی ونوش نوشهر استان مازندران . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1254 مساحت زیربنا 145 خواب 2
 • ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا دوبلکس نوساز شهرکی جنگلی در منطقه زیبای ونوش نوشهر با چشم انداز همزمان به جنگل و دریا . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1252 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا ارزان قیمت سمت چنگل در شمال کشور استان مازندران شهر سرخرود با بنای نیم دوبلکس نوساز . خرید ویلا جنگلی در سرخرود

  کد ملک v1241 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا در شمال کشور استان مازندران در کوچه ای ویلایی نشین در منطقه خوش آب و هوای چیلک در نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1240 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا دوبلکس مبله شده نوساز شهرکی جنگلی در منطقه زیبا و معروف ونوش نوشهر با دید به جنگل . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1238 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا فروشی سمت جنگل های نوشهر در کوچه ای ویلایی نشین به صورت مستقل در منطقه خوش آب و هوای ونوش شمال . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1234 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا نوساز دوبکس مستقل در منطقه جنگلی شهر نوشهر با فاصله کم از جاده اصلی و جنگل های سیسنگان . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1231 مساحت زیربنا 210 خواب 4
 • ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا مستقل جنگلی در کوچه ای ویلایی نشین و خارج از بافت بومی در منطقه خوش آب و هوای ونوش درنوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1230 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی جهت فروش در شمال کشور استان مازندران در کوچه ای ویلایی نشین به صورت مستقل که بین دو شهر . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1221 مساحت زیربنا 220 خواب 4
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی با قیمت مناسب و ارزان با بنای همکف در منطقه جنگلی ونوش در نوشهر با سند و دو اتاق خواب . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1219 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا دوبلکس جنگلی مبله کامل با قیمت مناسب خرید و سند و پایان کار در منطقه زیبای ونوش نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1215 مساحت زیربنا 213 خواب 2
 • ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا دوبلکس واقع شده در پای جنگل با سند و جواز ساخت بین شهرهای آمل و چمستان . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1211 مساحت زیربنا 220 خواب 2
 • ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا نیم پیلوت با قیمت مناسب در طبیعت جنگلی شمال کشور استان مازندران شهر چمستان . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1210 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا ارزان قیمت در شمال کشور در منطقه جنگلی در ونوش نوشهر دارای سند مالکیت و جواز ساخت . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1206 مساحت زیربنا 177 خواب 3
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی با قیمت مناسب به همراه سند و پروانه ساخت بین دو شهر ساحلی محموداباد و سرخرود با دستر . خرید ویلا جنگلی در سرخرود

  کد ملک v1205 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  ویلا جنگلی

  ویلا دوبلکس جنگلی با قیمت مناسب خرید، کاملا مبله شده به همراه سند تک برگ و جواز ساخت در سرخرود . خرید ویلا جنگلی در سرخرود

  کد ملک v1204 مساحت زیربنا 190 خواب 2
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  ویلا جنگلی

  ویلا دوبلکس با قیمت ارزان . موقعیت جغرافیایی مناسب بین دو شهر ساحلی سرخرود و محمودآباد . خرید ویلا جنگلی در سرخرود

  کد ملک v1199 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا دوبلکس نوساز در منطقه جنگلی به صورت مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در منطقه ونوش در نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1198 مساحت زیربنا 200 خواب 2
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی مستقل فروشی در مازندران نوشهر با نوع بنا هم کف و قیمت مناسب خرید در طبیعت جنگلی شهر نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1197 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال مبله برای فروش و مناسب خرید ویلا جنگلی در ونوش نوشهر در استان مازندران با بنای دوبلکس . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1191 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شهرکی جنگلی با معماری داخلی و خارجی لوکس و زیبا در منطقه نخ شمال نوشهر به همراه محوطه سازی . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1178 مساحت زیربنا 240 خواب 4