خرید ویلا شهرکی

 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در چمستان

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی نیم پیلوت در شهرستان چمستان در استان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در چمستان

  کد ملک v1687 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران در چمستان با بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1686 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . میلا شهرکی جنگلی در شمال کشور در استان مازندران و شهرستان چمستان با سند تک برگ . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1685 مساحت زیربنا 135 خواب 3
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک در محموداباد استان مازندران در شمال کشور با بنای فلت و سنددار . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1680 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا در شمال. ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در محمود آباد در استان مازندران در شمال کشور 2 خوابه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1679 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک در محموداباد استان مازندران در شمال کشور با بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1678 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . فروش ویلا در شمال . ویلا جنگلی شهرکی در شمال کشور در استان مازندران شهر محمودآباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1676 مساحت زیربنا 180 خواب 2
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران درمحمودآباد بنای نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1675 مساحت زیربنا 120 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی در محمودآباد مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1674 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1670 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی بصورت مستقل در شمال کشور استان مازندران در نوشهر با بنای دوبلکس . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1669 مساحت زیربنا 185 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا ساحلی در شمال کشور استان مازندران و شهرستان سرخرود داخل شهرک با دید سمت دریا سنددار مبله . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1664 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی فروشی در شمال کشور استان مازندران نوشهر سند تک برگ ، دوبلکس ، نوساز ، 5 خوابه . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1652 مساحت زیربنا 380 خواب 5
 • ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران شهرستان نوشهر . بنای دوبلکس . سمت جنگل و 3 خوابه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1651 مساحت زیربنا 290 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی فروشی در شمال کشور استان مازندران نوشهر منطقه فراشکلا دوبلکس ، نوساز ، سه خوابه . خرید ویلا دید به جنگل در نوشهر

  کد ملک v1650 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلای جنگلی داخل شهرک و نوساز در شمال کشور ، استان مازندران ، نوشهر ، 2 خوابه و 2 مستر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1648 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرک در نوشهر استان مازندران در شمال کشور ، دوبلکس ، 4 خوابه ، نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1647 مساحت زیربنا 370 خواب 4
 • ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی جنگلی دوبلکس سه خوابه نوساز در نوشهر استان مازندران در شمال ایران با دید جنگل . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1646 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی جنگلی دوبلکس با سند تک برگ 4 خوابه در نوشهر استان مازندران در شمال ایران . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1644 مساحت زیربنا 380 خواب 4
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  استخردار جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا جنگلی نوساز در شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور ، دوبلکس و استخردار ، سه خوابه . خرید ویلا استخردار جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1642 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای فلت دارای دو خواب و مبله . خرید ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک v1636 مساحت زیربنا 95 خواب 2
 • ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی استخردار در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی مستقل در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس 4 خوابه و 3 مستر و استخر . خرید ویلا شهرکی استخردار در سرخرود

  کد ملک v1634 مساحت زیربنا 250 خواب 4
 • ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا داخل شهرک فروشی سمت جنگل در محمودآباد با بنای دوبلکس دارای سه خواب و حیاط بزرگ با درختکاری . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1615 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سنددار در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا داخل شهرک در محمودآباد با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند وهمچنین تمامی لوازم به صورت مبله . خرید ویلا شهرکی سنددار در محمودآباد

  کد ملک v1614 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سنددار در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در محمودآباد با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند مالکیت میباشد . خرید ویلا شهرکی سنددار در محمودآباد

  کد ملک v1613 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ارزان قیمت در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی ارزان قیمت داخل شهرک در چمستان با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب مستر و مبله و سند . خرید ویلا شهرکی ارزان قیمت در چمستان

  کد ملک v1608 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی ارزان قیمت در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی ارزان قیمت داخل شهرک سمت جنگل های چمستان بابنای دوبلکس دارای دو خواب وسند مالکیت وآلاچیق . خرید ویلا جنگلی ارزان قیمت در چمستان

  کد ملک v1606 مساحت زیربنا 160 خواب 2
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی جنگلی داخل شهرک در نوشهر با بنای دوبلکس و نمای رومی دارای سه خواب وسند مالکیت و حیاط بزرگ . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1601 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرک در نوشهر با بنای دوبلکس دارای دو خواب مستر و تراس بادید به جنگل و کوه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1598 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی نیم پیلوت در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا چمستان شهرکی جنگلی . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان.خرید ویلا جنگلی شهرکی ارزان قیمت در چمستان . خرید ویلا شهرکی جنگلی نیم پیلوت در چمستان

  کد ملک v1590 مساحت زیربنا 120 خواب 2