خرید ویلا شمال

 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا داخل شهرک ساحلی با سند تکبرگ و پروانه ساخت و دوبلکس 4 خوابه با نگهبانی در شمال ، سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در شمال

  کد ملک v198 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلای تریبلکس داخل شهرک ساحلی با نگهبانی و با 6 خواب مستر و سند تکبرگ و استخردر شمال ، سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در شمال

  کد ملک v197 مساحت زیربنا 390 خواب 6
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس سنددار در آمل

  ویلا شمال

  فروش ویلای سمت جنگل و شالیزار با 220 متر زمین جنگلی با سند تکبرگ و 6 کیلومتری ساحل در شمال ، امل . خرید ویلا دوبلکس سنددار در آمل

  کد ملک v195 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس سنددار در بابلسر

  ویلا شمال

  فروش ویلای دوبلکس نزدیک ساحل و دریا،با سند مالکیت و نوساز روبروی شهرک ساحلی دریاکنار در شمال ،بابلسر . خرید ویلا دوبلکس سنددار در بابلسر

  کد ملک v192 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در چمستان

  ویلا شمال

  فروش ویلای جنگلی دوبلکس داخل شهرک ویلایی و با سند و نوساز با دید به جنگل و جواز ساخت در شمال ،چمستان . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک v191 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سنددار در چمستان

  ویلا شمال

  فروش ویلای دوبلکس جنگلی با سند مالکیت و زیربنا 145متر و زمین 270متر و با پروانه ساخت در شمال ،چمستان . خرید ویلا جنگلی سنددار در چمستان

  کد ملک v190 مساحت زیربنا 145 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا جنگلی در شمال.فروش ویلا دوبلکس جنگلی با دید به دشت و شالیزار و نوساز در شمال ، محمود اباد . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال

  کد ملک v189 مساحت زیربنا 162 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا ساحلی در شمال.فروش ویلا دوبلکس ساحلی نوساز با سند مالکیت و 3خواب در شمال،مازندران،سرخرود . خرید ویلا دوبلکس با سند در شمال

  کد ملک V188 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا نیم دوبلکس شهرکی نوساز با جواز ساخت و داخل شهرک در شمال بین آمل و سرخرود . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک V187 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا همکف شهرکی با سند،داخل شهرک،با جواز ساخت در شمال،بین محمود اباد و سرخرود . خرید ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  کد ملک v186 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در بابلسر

  ویلا شمال

  فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت شش دانگ با پروانه ساخت و 3 خواب و حیاط دار در شمال،بابلسر ،مازندران . خرید ویلا دوبلکس با سند در بابلسر

  کد ملک V185 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس با سند در بابلسر

  ویلا شمال

  ویلا دوبلکس با سند مالکیت و مبله با 600 متر زمین و پکیج و 3خواب مستر و آلاچیق و آبنما در بابلسر،شمال . خرید ویلا دوبلکس با سند در بابلسر

  کد ملک v183 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس شهرکی در بابلسر

  ویلا شمال

  فروش ویلا دوبلکس داخل مجتمع ویلایی با سند و مدارک کامل و با نگهبانی و با 280متر زمین در بابلسر ،شمال . خرید ویلا دوبلکس شهرکی در بابلسر

  کد ملک v182 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس داخل شهرک در نوشهر

  ویلا شمال

  فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک رو به جنگل و دامنه کوه و با سند و پروانه ساخت و 3 خواب در نوشهر ، شمال . خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک در نوشهر

  کد ملک v181 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا فلت داخل شهرک با سند و دید به دشت و با 550 متر زمین و 500 متری ساحل در شمال ، محمودآباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v180 مساحت زیربنا 158 خواب 3
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  فروش ویلا در نوشهر شمال.فروش ویلا جنگلی شهرکی دوبلکس و داخل شهرک با نگهبانی و با سند مالکیت در نوشهر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v167 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در نوشهر

  ویلا شمال

  فروش ویلای شهرکی در نوشهر.فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک رو به جنگل با نگهبانی، سند مالکیت در شمال نوشهر . خرید ویلا جنگلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک v166 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  فروش ویلای دوبلکس در شمال نوشهر.فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با نگهبانی در شمال (سیسنگان)نوشهر مازندران . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v165 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی حیاطدار با ویوی جنگل ،داخل شهرک با سند مالکیت و جواز ساخت در شمال نوشهر . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v164 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس ویلایی در بابلسر

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال بابلسر.فروش ویلا دوبلکس با جواز ساخت و نوساز در منطقه ویلایی نشین در شمال بابلسر . خرید ویلا دوبلکس ویلایی در بابلسر

  کد ملک v163 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا دوبلکس جنگلی با سند و پروانه و پایان کار و حیاطدار و نوساز با ویوی جنگل در شمال محموداباد . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v162 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  همکف جنگلی در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا در محموداباد.فروش ویلا همکف با600 متر زمین،120متر بنا با مجوز،نزدیک ساحل در شمال محمودآباد . خرید ویلا همکف جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v161 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی دوبلکس در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا شهرکی جنگلی در شمال.فروش ویلا دوبلکس شهرکی با سند و با ویوی دشت در شمال محموداباد مازندران . خرید ویلا شهرکی دوبلکس در محمودآباد

  کد ملک v160 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی دوبلکس در سرخرود

  ویلا شمال

  فروش ویلا ساحلی در شمال سرخرود.فروش ویلا دوبلکس با سند و پروانه ساخت و 200 متری ساحل در شمال سرخرود . خرید ویلا ساحلی دوبلکس در سرخرود

  کد ملک v159 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی با سند در نوشهر

  ویلا شمال

  فروش ویلا شهرکی با سند در شمال.فروش ویلا دوبلکس سنددار داخل شهرک با ویوی جنگل در شمال نوشهر مازندران . خرید ویلا شهرکی با سند در نوشهر

  کد ملک v156 مساحت زیربنا 145 خواب 2
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس جنگلی در نوشهر

  ویلا شمال

  فروش ویلا دوبلکس در شمال.فروش ویلا جنگلی دوبلکس دامنه کوه و جنگل با مجوز ساخت در شمال مازندران نوشهر . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

  کد ملک v155 مساحت زیربنا 340 خواب 3
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا دوبلکس شهرکی با سند و مجوز ساخت و نزدیک ساحل در شمال مازندران محموداباد . خرید ویلا دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v154 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نیم دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال محمودآباد.فروش ویلا نیم دوبلکس نوساز داخل شهرک با سند،نزدیک دریا در شمال محموداباد . خرید ویلا نیم دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v153 مساحت زیربنا 125 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا شهرکی دوبلکس با سند و داخل شهرک با نگهبانی و نزدیک دریا شمال محمودآباد . خرید ویلا دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v152 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  ویلا شمال

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک با سند و پایانکار ویلا و با نگهبانی در شمال محمودآباد . خرید ویلا دوبلکس شهرکی در محمودآباد

  کد ملک v151 مساحت زیربنا 180 خواب 3