خرید ویلا شهرکی

 • ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی در شمال . فروش ویلا شهرکی سنددار دید به دشت و شالیزار در محمودآباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا دید به جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1751 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . فروش ویلا شهرکی جنگلی با بنای نیم پیلوت و نوساز در محموداباد مازندران در شمال ایران . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1750 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . ویلا سمت دشت و جنگل داخل شهرکی در محمودآباد مازندران در شمال ایران بنای نیم پیلوت . خرید ویلا دید به جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1749 مساحت زیربنا 145 خواب 2
 • ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی در محمودآباد مازندران در شمال کشور با بنای نیم پیلوت نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1747 مساحت زیربنا 125 خواب 3
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنوبی دید به دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . ویلا داخل شهرک با بنای نیم پیلوت و نوساز در محمودآباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا جنوبی دید به دشت در محمودآباد

  کد ملک v1746 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا جنگلی استخردار در شمال کشور استان مازندران محمودآباد ، داخل شهرک و بنای دوبلکس و 3 خوابه . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1745 مساحت زیربنا 205 خواب 3
 • ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی سمت دشت و شالیزار با سند تکبرگ در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1743 مساحت زیربنا 188 خواب 2
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . خرید ویلا داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز در شهر سرخرود در مازندران و در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1741 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شمال . ویلا سمت ساحل داخل شهرک در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای فلت و سند مالکیت . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1740 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا جنگلی در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس داخل شهرکی بین نوشهر و رویان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1738 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . ویلا جنگلی داخل شهرکی سمت جنگل جاده آب پری رویان در ماندران در شمال کشور با بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک v1735 مساحت زیربنا 530 خواب 4
 • ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی در شمال کشور . مازندران . رویان با بنای تریبلکس و سنددار ،داخل شهرکی در جاده آب پری رویان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1734 مساحت زیربنا 260 خواب 2
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1733 مساحت زیربنا 215 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای نیم پیلوت و نوساز در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1732 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . ویلا جنگلی در شمال استان مازندران چمستان با بنای دوبلکس و داخل شهرک و استخردار . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1730 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی شهرکی در شمال کشور استان مازندران و شهرستان سرخرود دوبلکس، سنددار . خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  کد ملک v1729 مساحت زیربنا 215 خواب 4
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا در شمال. ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در نوشهر استان مازندران در شمال کشور 3 خوابه و دوبلکس . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1726 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز و سند تکبرگ در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1725 مساحت زیربنا 215 خواب 3
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال فروشی داخل شهرک در سرخرود مازندران با بنای دوبلکس و دید به دشت و شالیزار و سند مالکیت . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  کد ملک v1715 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی با ینای دوبلکس سنددار در سرخرود استان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در سرخرود

  کد ملک v1712 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی نوساز و مبله داخل شهرکی در چمستان مازندران در شمال کشور با بنا نیم پیلوت . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1709 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال فروشی سمت جنگل با بنای نیم در چمستان استان مازندران در شمال کشور و داخل شهرک . 2 خوابه . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1708 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا در شمال. ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در محمودآباد در استان مازندران در شمال کشور 2 خوابه . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1707 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا جنگلی داخل شهرک نوساز و دوبلکس با استخر سرپوشیده در شمال کشور مازندران سرخرود . خرید ویلا شهرکی جنگلی در سرخرود

  کد ملک v1706 مساحت زیربنا 260 خواب 3
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با استخر و آلاچیق و بنای دوبلکس و نوساز در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1704 مساحت زیربنا 340 خواب 3
 • ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1702 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس واستخر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1700 مساحت زیربنا 500 خواب 4
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی سمت جنگل نوشهر در استان مازندران در شمال کشور با بنا تریبلکس دارای 5 خواب مستر و شاه نشین . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1699 مساحت زیربنا 400 خواب 5
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال. فروش ویلا جنگلی در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سند مالکیت و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1698 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی در محمودآباد مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1688 مساحت زیربنا 200 خواب 3