خرید ویلا جنگلی

 • ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی ونوش نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگلی ونوش نوشهر. ویلا جنگلی سنددار در نوشهر . خرید ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1494 مساحت زیربنا 280 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی آویدر نوشهر در استان مازندران.خرید و فروش ویلا جنگلی نزدیک شهر نوشهر. ویلا جنگلی نوشهر . خرید ویلا آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1492 مساحت زیربنا 205 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی فروشی در آویدر نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در آویدر نوشهر. ویلا نوشهر . خرید ویلا آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1490 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  علمده مستقل در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی در منطقه علمده محمودآباد در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی مستقل در محمودآباد. . خرید ویلا علمده مستقل در محمودآباد

  کد ملک v1477 مساحت زیربنا 195 خواب 3
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی منطقه ونوش نوشهر در استان مازندران. ویلا داخل شهرکی سمت جنگل در نوشهر . خرید ویلا ونوش شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1469 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیاهرودسر سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  ویلا در سیاهرودسر محمودآباد. ویلا جنگلی در سیاهرودسر محمودآباد. ویلا سنددار در سیاهرودسر محمودآباد . خرید ویلا سیاهرودسر سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1459 مساحت زیربنا 185 خواب 3
 • ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا نزدیک سیسنگان در نوشهر. فروش ویلا جنگلی سیسنگان در نوشهر. ویلا سمت جنگل در نوشهر نزدیکی سیسنگان . خرید ویلا سیسنگان جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1454 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  لتینگان جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا لتینگان جنگلی در نوشهر. خرید و فروش ویلا لتینگان نوشهر در استان مازندران.ویلا نوشهر در لتینگان . خرید ویلا لتینگان جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1453 مساحت زیربنا 340 خواب 4
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی دید به جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی در ونوش نوشهر. خرید ویلا ونوش جنگلی در شهر نوشهر استان مازندران.خرید ویلا نوشهر داخل ونوش . خرید ویلا جنگلی دید به جنگل در نوشهر

  کد ملک v1452 مساحت زیربنا 191 خواب 3
 • ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا نزدیک سیسنگان در شمال. خرید و فروش ویلا سیسنگان نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا سیسنگان مستقل در نوشهر

  کد ملک v1449 مساحت زیربنا 120 خواب 3
 • ۵۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا ونوش جنگلی در نوشهر.ویلا جنگلی در ونوش نوشهر.خرید و فروش ویلا جنگلی در ونوش نوشهر در مازندران . خرید ویلا ونوش جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1448 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی در نخ شمال نوشهر. ویلا جنگلی در نخ شمال نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل نخ شمال نوشهر . خرید ویلا نخ شمال جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1444 مساحت زیربنا 350 خواب 4
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی ارزان قیمت با دید به جنگل به همراه پروانه ساخت در شمال کشور منطقه توریستی ونوش نوشهر . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1433 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی مستقل در منطقه ونوش نوشهر با دید همزمان به جنگل و دریا با پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1432 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی نیم پیلوت در استان مازندران بین شهرهای آمل و چمستان، با پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1425 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی ارزان قیمت مبله شده با سند مالکیت در بین دو شهر آمل و چمستان در استان مازندران . خرید ویلا جنگلی مستقل در چمستان

  کد ملک v1418 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در چمستان

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی ارزان قیمت در شمال کشور شهر چمستان،به همراه سند مالکیت، پروانه ساخت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی مستقل در چمستان

  کد ملک v1417 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سمت کوه های جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی ارزان قیمت فروشی، نوع بنا فلت و حیاط گل کاری شده ،ویلا سنددار مازندران در سیسنگان نوشهر . خرید ویلا جنگلی سمت کوه های جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1414 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سمت کوه و جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی مستقل در مازندران منطقه لتینگان نوشهر، همراه با مستندات رسمی سند مالکیت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی سمت کوه و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1413 مساحت زیربنا 280 خواب 3
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی ویلایی نشین در رویان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی مستقل در داخل کوچه ای ویلایی نشین نزدیک به جنگل های ونوش در شهر رویان با سند مالکیت . خرید ویلا جنگلی ویلایی نشین در رویان

  کد ملک v1412 مساحت زیربنا 191 خواب 3
 • ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی مستقل واقع شده به سمت دشت و چمنزار شهر محمودآباد مازندران،با سند مالکیت، پروانه ساخت . خرید ویلا جنگلی مستقل در محمودآباد

  کد ملک v1410 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در بابلسر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی تریبلکس لوکس در بابلسر،به همراه روف گاردن و آلاچیق، با سند مالکیت،مجوز ساخت و پایان کار . خرید ویلا جنگلی مستقل در بابلسر

  کد ملک v1409 مساحت زیربنا 380 خواب 4
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا مستقل جنگلی در نزدیکی پارک جنگلی سیسنگان نوشهر در استان مازندران، به همراه جواز ساخت . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1408 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی در مازندران شهر محمودآباد، با نوع بنا دوبلکس، نما و طراحی داخلی زیبا،با سند مالکیت . خرید ویلا جنگلی مستقل در محمودآباد

  کد ملک v1404 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی فروشی در شمال کشور،سمت دشت و شالیزار با بنای دوبلکس و سه خوابه در محمودآباد . خرید ویلا سمت جنگل در محمودآباد

  کد ملک v1399 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در رویان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی فروشی با بنای دوبلکس نوساز در نزدیکی سیسنگان در شمال کشور استان مازندران در رویان . خرید ویلا سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1398 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی فروشی در چمستان با قیمت ارزان به صورت مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در استان مازندران . خرید ویلا جنگلی در چمستان

  کد ملک v1392 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی ارزان در محمودآباد،فروش ویلا در شمال کشور استان مازندران بین دو شهر آمل و محمودآباد . خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1391 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی مبله فروشی در نوشهر به صورت مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در منطقه ونوش استان مازندران . خرید ویلا جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1389 مساحت زیربنا 207 خواب 3
 • ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل در سرخرود

  ویلا جنگلی

  ویلا شهرکی سنددار فروشی به صورت مبله و زیر قیمت در شمال کشور در شهر سرخرود استان مازندران . خرید ویلا سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1388 مساحت زیربنا 100 خواب 2