خرید ویلا شهرکی

 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا شهرکی لوکس و شیک در محموداباد مازندران در شمال بنای دوبلکس و سند تکبرگ . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1823 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . فروش ویلا شهرکی در سرخ رود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز سمت دشت . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1822 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . فروش ویلا یک و لاکچری با بنای دوبلکس وروف گاردن و حیاط محوطه سازی در شهر رویان مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1821 مساحت زیربنا 480 خواب 4
 • ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در بابلسر

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . خرید و فروش ویلا داخل شهرک با بنای تریبلکس و سند ششدانگ در بهترین منطقه بابلسر مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  کد ملک v1820 مساحت زیربنا 235 خواب 3
 • ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت و جنگل در کلوده

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی با بنای فلت و فول مبله در کلوده محموداباد مازندران . خرید ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل در کلوده

  کد ملک v1819 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دریا در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک ، مبله ، دوبلکس و نوساز ، با سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1812 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی لوکس و مدرن ، داخل شهرک ، در نوشهر مازندران در شمال با روف گاردن و حیاط . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1802 مساحت زیربنا 570 خواب 5
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . فروش ویلا شهرکی جنگلی با بنای دوبلکس و نوساز و حیاط گلکاری در نوشهرمازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1800 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شهرکی فروشی در نوشهر مازندران شمال . با بنای دوبلکس و روف گاردن و سیستم هوشمند و سند تکبرگ . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1799 مساحت زیربنا 500 خواب 4
 • ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی داخل شهرکی با سند ،در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس ،استخر ،سوئیت سرایداری . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1795 مساحت زیربنا 260 خواب 4
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی استخردار در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا شهرکی لوکس در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز و استخر سرپوشیده و جکوزی . خرید ویلا شهرکی استخردار در سرخرود

  کد ملک v1794 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال فروشی در سرخرود مازندران با بنای دوبلکس ، استخر ، سند مالکیت ، نوساز و دارای 4 خواب مستر . خرید ویلا شهرکی جنگلی در سرخرود

  کد ملک v1793 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شهرکی مبله با بنای دوبلکس و سند مالکیت در شمال کشور استان مازندران سرخرود . 3 خوابه . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1792 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگلهای نوشهر در مازندران ، با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1788 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1784 مساحت زیربنا 280 خواب 4
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی لوکس نوساز ، داخل شهرکی جنگلی ، در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1783 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان مازندران در شمال کشور با بنای فلت و کامل مبله . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1780 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دریا در سرخرود

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی سمت دریا در سرخرود

  کد ملک v1779 مساحت زیربنا 215 خواب 4
 • ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور سمت جنگل و دشت منطقه کلوده . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1778 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا شهرکی سنددار سمت جنگل اطراف کلوده محموداباد در مازندران شمال کشور . خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1777 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا داخل شهرک سمت جنگل اطراف کلوده بین امل و محموداباد در مازندران شمال . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1774 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور سمت جنگل و دشت منطقه کلوده . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1773 مساحت زیربنا 150 خواب 2
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور سمت جنگل و دشت منطقه کلوده . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1772 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  ویلا شمال . فروش ویلا شهرکی جنگلی با بنای دوبلکس و نوساز در نوشهر مازندران در شمال ایران . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1764 مساحت زیربنا 530 خواب 4
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی مبله داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1760 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شمال .خرید ویلا شهرکی استخردار و دوبلکس با سند تکبرگ نوساز در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1756 مساحت زیربنا 270 خواب 4
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی سنددار در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس مبله . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1755 مساحت زیربنا 165 خواب
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  ویلا شهرکی

  ویلا فروشی در شمال . فروش ویلا شهرکی سنددار دید به دشت و جنگل در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  کد ملک v1754 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا مبله شهرکی در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سنددار . خرید ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  کد ملک v1753 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در سرخرود

  ویلا شهرکی

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی استخردار و دوبلکس با سند تکبرگ در سرخرود مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در سرخرود

  کد ملک v1752 مساحت زیربنا 260 خواب 4