خرید ویلا جنگلی

 • ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل چمستان در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا چمستان.خرید ویلا جنگلی استخردار در چمستان.ویلا حیاط دار با محوطه سازی و ویو عالی جنگل در چمستان . خرید ویلا جنگلی مستقل چمستان در چمستان

  کد ملک v1574 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی سعادت آباد چمستان در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا در چمستان.خرید ویلا جنگلی در کوچه خصوصی سعادت آباد چمستان.ویلا جنگلی با وان و جکوزی در چمستان . خرید ویلا جنگلی سعادت آباد چمستان در چمستان

  کد ملک v1573 مساحت زیربنا 240 خواب 3
 • ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  منطقه بندپی ، جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی نوشهر.خرید ویلا جنگلی نوشهر.خرید ویلا جنگلی در نوشهر. ویلا جنگلی نوشهر در استان مازندران . خرید ویلا منطقه بندپی ، جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1561 مساحت زیربنا 300 خواب 5
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنوبی در سمت جنگلی در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  ویلا محمودآباد. خرید ویلا در محمودآباد. ویلا جنگلی فروشی نزدیک به شهر محمودآباد در استان مازندران. . خرید ویلا جنوبی در سمت جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v1557 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل نوشهر در سرخرود

  ویلا جنگلی

  ویلا نوشهر. خرید ویلا نوشهر. خرید ویلا جنگلی در نوشهر. ویلا جنگلی نوشهر در استان مازندران.ویلا نوشهر . خرید ویلا جنگلی مستقل نوشهر در سرخرود

  کد ملک v1556 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  روبروی دریاکنار سمت جنگل در بابلسر

  ویلا جنگلی

  ویلا بابلسر. خرید ویلا در بابلسر. ویلا روبروی دریاکنار سمت جنگل در بابلسر در شمال. ویلا شمال بابلسر . خرید ویلا روبروی دریاکنار سمت جنگل در بابلسر

  کد ملک v1555 مساحت زیربنا 300 خواب 4
 • ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا جنگلی آویدر نوشهر در استان مازندران.ویلا مستقل سمت جنگل آویدر نوشهر.فروش ویلا نوشهر . خرید ویلا آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1548 مساحت زیربنا 270 خواب 3
 • ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنوبی بین سرخرود و محمودآباد در سرخرود

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی مستقل ارزان قیمت در سمت جنگل جاده سرخرود به محمودآباد در استان مازندران. ویلا سرخرود . خرید ویلا جنوبی بین سرخرود و محمودآباد در سرخرود

  کد ملک v1546 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی تریبلکس در منطقه ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا جنگلی مستقل در ونوش نوشهر . خرید ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1544 مساحت زیربنا 400 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا مستقل سمت جنگل در ونوش نوشهر. . خرید ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1543 مساحت زیربنا 230 خواب 3
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگلی جاده آمل به چمستان در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی مستقل ارزان قیمت در سمت جنگل جاده آمل به چمستان در استان مازندران. ویلا جنگلی سرخرود . خرید ویلا سمت جنگلی جاده آمل به چمستان در چمستان

  کد ملک v1534 مساحت زیربنا 130 خواب 3
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل بین آمل چمستان در چمستان

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی مستقل ارزان قیمت در سمت جنگل جاده آمل به چمستان در استان مازندران . ویلا مستقل مبله . خرید ویلا سمت جنگل بین آمل چمستان در چمستان

  کد ملک v1533 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  فراشکلا مستقل جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی در منطقه فراشکلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی فراشکلا نوشهر . خرید ویلا فراشکلا مستقل جنگلی در چمستان

  کد ملک v1532 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  فراشکلا جنگلی مستقل در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا مستقل در منطقه فراشکلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی فراشکلا نوشهر . خرید ویلا فراشکلا جنگلی مستقل در چمستان

  کد ملک v1531 مساحت زیربنا 70 خواب 2
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  چلندر جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی مستقل در منطقه ی چلندر نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در منطقه چلندر نوشهر . خرید ویلا چلندر جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1530 مساحت زیربنا 150 خواب 3
 • ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ملکار جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی مستقل در منطقه ملکار نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا جنگلی در ملکار نوشهر. ویلا نوشهر . خرید ویلا ملکار جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1521 مساحت زیربنا 210 خواب 3
 • ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی مستقل در منطقه ی بنجکول نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل جنگلی در منطقه بنجکول نوشهر . خرید ویلا بنجکول جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1520 مساحت زیربنا 395 خواب 4
 • ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  عالم کلا سمت جنگل مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی مستقل در عالم کلا نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی در شهر نوشهر . خرید ویلا عالم کلا سمت جنگل مستقل در نوشهر

  کد ملک v1519 مساحت زیربنا 360 خواب 4
 • ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی سیسنگان نوشهر با دید همزمان به دریا و جنگل در استان مازندران. فروش ویلا جنگلی نوشهر . خرید ویلا سیسنگان جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1515 مساحت زیربنا 330 خواب 3
 • ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل حوالی مناطق جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا فروشی در حوالی مناطق جنگلی نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی سمت نوشهر در شمال . خرید ویلا مستقل حوالی مناطق جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1512 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صلاح الدین کلا جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی مستقل در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا مستقل جنگلی نوشهر . خرید ویلا صلاح الدین کلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1510 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  امیررود سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  فروش ویلا جنگلی فلت در منطقه امیررود نوشهر در استان مازندران. ویلا جنگلی امیررود نوشهر در شمال کشور . خرید ویلا امیررود سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1509 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صلاح الدین کلا جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی مستقل در نوشهر . خرید ویلا صلاح الدین کلا جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1508 مساحت زیربنا 190 خواب 3
 • ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول جنگلی مستقل در رویان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی بنجکول در رویان در استان مازندران. ویلا بنجکول جنگلی فروشی در رویان. ویلا جنگلی در رویان . خرید ویلا بنجکول جنگلی مستقل در رویان

  کد ملک v1506 مساحت زیربنا 230 خواب 4
 • ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در ونوش نوشهر. . خرید ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1505 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صفاییه مستقل سمت جنگل در بابلسر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی مستقل در صفاییه بابلسر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا نوساز در منطقه ی صفاییه بابلسر . خرید ویلا صفاییه مستقل سمت جنگل در بابلسر

  کد ملک v1504 مساحت زیربنا 235 خواب 3
 • ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  لتینگان جنگلی با دید دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی مستقل در لتینگان نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا مستقل سمت جنگل لتینگان نوشهر . خرید ویلا لتینگان جنگلی با دید دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1495 مساحت زیربنا 180 خواب 2
 • ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی ونوش نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگلی ونوش نوشهر. ویلا جنگلی سنددار در نوشهر . خرید ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1494 مساحت زیربنا 280 خواب 3
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی آویدر نوشهر در استان مازندران.خرید و فروش ویلا جنگلی نزدیک شهر نوشهر. ویلا جنگلی نوشهر . خرید ویلا آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1492 مساحت زیربنا 205 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی فروشی در آویدر نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در آویدر نوشهر. ویلا نوشهر . خرید ویلا آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک v1490 مساحت زیربنا 230 خواب 3