خرید زمین ویلایی

 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  زمین ویلایی

  زمین فروشی در شمال . خرید یک قطعه زمین ویلایی دونبش داخل بافت مسکونی در نوشهر مازندران در شمال کشور . خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک z190 مساحت زیربنا 600 خواب -
 • ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  زمین ویلایی

  فروش زمین در شمال . یک قواره زمین جنگلی فروشی داخل بافت مسکونی در نوشهر استان مازندران در شمال کشور . خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک z179 مساحت زیربنا 617 خواب -
 • ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک در نوشهر

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی داخل شهرک در نوشهر استان مازندران در شمال کشور دارای سند مالکیت و مجوز ساخت ویلا . خرید زمین داخل شهرک در نوشهر

  کد ملک z175 مساحت زیربنا 703 خواب _
 • ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی جنوبی جاده سرخرود در سرخرود

  زمین ویلایی

  زمین جنگلی سمت جنوبی سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین های مسکونی در جنوب جاده ی سرخرود . خرید زمین جنگلی جنوبی جاده سرخرود در سرخرود

  کد ملک z171 مساحت زیربنا 620 خواب -
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  زمین ویلایی

  زمین ویلایی جنگلی در آویدر نوشهر در استان مازندران. زمین مستقل سمت جنگل آویدر در نوشهر. زمین نوشهر . خرید زمین آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک z168 مساحت زیربنا 350 خواب -
 • ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در رویان

  زمین ویلایی

  خرید قطعه زمین فروشی در منطقه ونوش رویان مازندران در بافت مسکونی با سند مالکیت و جواز ساخت . خرید زمین جنگلی مستقل در رویان

  کد ملک z154 مساحت زیربنا 340 خواب -
 • ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین ویلایی

  زمین ویلایی داخل شهرک جنگلی در استان مازندران،با دید به دریا و جنگل به همراه جواز ساخت در نوشهر شمال . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z150 مساحت زیربنا 740 خواب -
 • ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در نوشهر

  زمین ویلایی

  خرید قطعه زمین ویلایی سمت جنگل های مازندران، واقع شده در بافت مسکونی و جواز ساخت، در سیسنگان نوشهر . خرید زمین جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک z144 مساحت زیربنا 450 خواب -
 • ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی داخل شهرک در شمال با توجه به موقعیت جغرافیایی عالی به جنگل، در بین نوشهر و سیسنگان . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z137 مساحت زیربنا 300 خواب -
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  زمین ویلایی

  خرید قطعه زمین ویلایی ساحلی قرار گرفته در نزدیکی ساحل دریا، همراه با سند تک برگ ، در شمال نوشهر . خرید زمین ساحلی در نوشهر

  کد ملک z135 مساحت زیربنا 300 خواب -
 • ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین ویلایی

  قطعه زمین فروشی با قیمت مناسب و موقعیت جغرافیایی و آب و هوای عالی و دید به جنگل، در منطقه چلک نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z132 مساحت زیربنا 250 خواب -
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین ویلایی

  فروش قطعه زمین شهرکی با دید توامان به جنگل و دریا در منطقه نخ شمال نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z120 مساحت زیربنا 400 خواب -
 • ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  زمین ویلایی

  فروش ویلا ساحلی در شمال کشور در شهر توریستی سرخرود که به صورت مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در استان . خرید زمین جنگلی در سرخرود

  کد ملک z114 مساحت زیربنا 126 خواب -
 • ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین ویلایی

  خرید و فروش زمین شهرکی جنگلی با سند تک برگ شش دانگ داخل بافت مسکونی و بلا مانع برای مجوز ساخت قانونی . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z98 مساحت زیربنا 650 خواب
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین ویلایی

  خرید زمین متراژ بالای هکتاری در نوشهر با سند ششدانگ تک برگ با ویوی جنگلی مناسب برای شهرک سازی ویلایی . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1084 مساحت زیربنا 36000 خواب -
 • ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین ویلایی

  خرید زمین قواره و پلاک در قسمت جنگلی شمال نوشهر باقیمت مناسب و قابل برداشت مجوز ساخت ویلا نزدیک دریا . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z91 مساحت زیربنا 530 خواب
 • ۳۲۳,۲۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  زمین ویلایی

  فروش قطعه زمین ویلایی قواره ای دخل شهرک و بافت و با مجوز ساخت و ویوی دشت با سند در شمال محمودآباد . خرید زمین شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک z76 مساحت زیربنا 220 خواب -
 • ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک سند دار در نوشهر

  زمین ویلایی

  فروش زمین نوشهر.فروش قطعه زمین ویلایی داخل شهرک، کنار جنگل با سند و مجوز ساخت در شمال،مازندران،نوشهر . خرید زمین داخل شهرک سند دار در نوشهر

  کد ملک z70 مساحت زیربنا 450 خواب -
 • ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی شهرکی سنددار در نوشهر

  زمین ویلایی

  فروش قطعه زمین قواره ای شهرکی با سند،داخل بافت،جواز و پروانه ساخت ویلا در شمال صلاح الدین کلا نوشهر . خرید زمین ویلایی شهرکی سنددار در نوشهر

  کد ملک z62 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی روستایی در محمودآباد

  زمین ویلایی

  فروش زمین در شمال مازندران بین آمل و چمستان.فروش قطعه زمین ویلایی داخل بافت با سند مالکیت در چمستان . خرید زمین ویلایی روستایی در محمودآباد

  کد ملک z57 مساحت زیربنا 1,100 خواب -
 • ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی جنگلی در چمستان

  زمین ویلایی

  فروش قطعه زمین ویلایی چسبیده به جنگل داخل بافت با سند مالکیت در کنار روستائی در شمال مازندران آمل . خرید زمین ویلایی جنگلی در چمستان

  کد ملک z56 مساحت زیربنا 1,000 خواب -
 • ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی داخل بافت در آمل

  زمین ویلایی

  فروش قطعه زمین ویلایی جنگلی با کاربری مسکونی آمل،داخل بافت،سند مالکیت،زمین با درخت مرکبات،آب برق گاز . خرید زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  کد ملک z40 مساحت زیربنا 700 خواب -
 • ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی روستایی در آمل

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی شهرکی داخل بافت داخل شهرک،بمساحت3700مترمربع و قابل تفکیک و مناسب جهت ساخت ویلا . خرید زمین ویلایی روستایی در آمل

  کد ملک z38 مساحت زیربنا 3،700 خواب -
 • ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی داخل بافت در آمل

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی با درخت مرکبات و داخل بافت در آمل بمساحت400متر مربع،چسبیده به جنگل،دارای آب،برق،گاز . خرید زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  کد ملک z37 مساحت زیربنا 400 خواب -
 • ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی شهرکی در آمل

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی جنگلی داخل شهرک و داخل بافت آمل،دور زمین دیوار،آب برق گاز،فروش نقد و اقساط و قسطی . خرید زمین ویلایی شهرکی در آمل

  کد ملک z35 مساحت زیربنا 435 خواب -
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی روستایی در آمل

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی داخل بافت با ویوی جنگلی اطراف آمل،تفکیک شده به4قطعه250متری،فروش یکجا یا قطعه ای . خرید زمین ویلایی روستایی در آمل

  کد ملک z34 مساحت زیربنا 1000 خواب -
 • ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی داخل بافت در آمل

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی قطعه ای داخل بافت با سند مالکیت و آب برق گاز،با ویوی جنگلی و مناسب ویلا سازی در آمل . خرید زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  کد ملک z33 مساحت زیربنا 600 خواب -
 • ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی جنگلی در آمل

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی داخل شهرک جنگلی در آمل با2اتاق سرایداری،داخل بافت،درب ورودی زمین2عدد،آب برق گاز . خرید زمین ویلایی جنگلی در آمل

  کد ملک z30 مساحت زیربنا 1000 خواب -
 • ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلایی جنگلی در آمل

  زمین ویلایی

  فروش زمین ویلایی قطعه ای شهرکی جنگلی داخل شهرک داخل بافت در آمل،با مرکبات و پروانه ساخت،آب برق گاز . خرید زمین ویلایی جنگلی در آمل

  کد ملک z26 مساحت زیربنا 500 خواب -
 • ۸۲,۳۵۰,۰۰۰تومان

  ویلایی روستایی در آمل

  زمین ویلایی

  فروش 2 قطعه زمین ویلایی شهرکی ویوی جنگلی داخل شهرک هر کدام305مترمربع در اطراف آمل،داخل بافت و با سند . خرید زمین ویلایی روستایی در آمل

  کد ملک z23 مساحت زیربنا 305 خواب -