خرید زمین شهرکی

 • ۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  زمین با ویو ساحل پلاک ۱ جنگل داخل شهرک قیمت متری ۸ فقط . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک Z1000 مساحت 600 زیربنا خواب
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنوبی در ایزدشهر

  زمین شهرکی

  زمین خوش قیمت در منطقه ایزدشهر با بهترین امکانات . خرید زمین جنوبی در ایزدشهر

  کد ملک Z5002 مساحت 320 زیربنا خواب
 • ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  زمین شهرکی

  ویلاشمال جنگلی با ویو عالی جنگلی و خوش منظره همرا با ۲۲۰بنا ۲۵۰زمین دوبلکس زیبا . خرید ویلا تریپلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک V3142 مساحت 250 زیربنا 220 خواب 3
 • ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در رویان

  زمین شهرکی

  زمین شهرکی رویان مازندران . خرید زمین شهرکی با دید به جنگل و مجوز ساخت ویلا در رویان مازندران، شمال . خرید زمین شهرکی سمت جنگل در رویان

  کد ملک z196 مساحت زیربنا 325 خواب -
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  زمین شهرکی

  فروش یک قطعه زمین داخل بافت شهرکی مجوز دار برای ساخت ویلا در شهر نوشهر استان مازندران در شمال کشور . خرید زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک z185 مساحت زیربنا 368 خواب -
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در رویان

  زمین شهرکی

  فروش زمین جنگلی داخل شهرک در جاده آب پری شهرستان رویان . مازندران . شمال کشور با مجوز ساخت . خرید زمین شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک z182 مساحت زیربنا 1000 خواب -
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی داخل بافت در نوشهر

  زمین شهرکی

  فروش زمین جنگلی داخل شهرکی مجوز دار در نوشهر استان مازندران در شمال کشور با سند ششدانگ و بافت مسکونی . خرید زمین زمین شهرکی داخل بافت در نوشهر

  کد ملک z180 مساحت زیربنا 500 خواب -
 • ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  فروش یک قطعه زمین داخل بافت شهرکی مجوز دار برای ساخت ویلا در شهر نوشهر استان مازندران در شمال کشور . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z176 مساحت زیربنا 450 خواب -
 • ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  زمین نوشهر.خرید زمین شهرکی نوشهر.زمین شهرکی جنگلی در ونوش نوشهر.خرید و فروش زمین شهرکی در نوشهر . خرید زمین ونوش شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z174 مساحت زیربنا 320 خواب -
 • ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰تومان

  نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  زمین نوشهر.خرید زمین شهرکی نوشهر.زمین نخ شمال نوشهر. خرید و فروش زمین شهرکی جنگلی در نخ شمال نوشهر . خرید زمین نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z173 مساحت زیربنا 250 خواب -
 • ۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  بندپی شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  زمین شهرکی

  ویلا محمودآباد. خرید ویلا در محمودآباد. ویلا جنگلی فلت در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شمال . خرید زمین بندپی شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک z172 مساحت زیربنا 506 خواب -
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنوب جاده در سرخرود

  زمین شهرکی

  زمین شهرکی روبروی منطقه چاکسر در سرخرود | زمین شهرکی سمت جنگلی در شهر سرخرود| زمین شهرکی سرخرود . خرید زمین شهرکی سمت جنوب جاده در سرخرود

  کد ملک z170 مساحت زیربنا 300 خواب -
 • ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  زمین شهرکی

  فروش زمین شهرکی جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. زمین شهرکی جنگلی در منطقه ونوش نوشهر . خرید زمین ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک z167 مساحت زیربنا 331 خواب -
 • ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  حوالی شهر رویان شهرکی جنگلی در رویان

  زمین شهرکی

  زمین شهرکی سمت جنگل در حوالی شهر رویان در استان مازندران. فروش زمین شهرکی جنگلی در شهر رویان. . خرید زمین حوالی شهر رویان شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک z166 مساحت زیربنا 381 خواب -
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی روبروی خط دریا در سرخرود

  زمین شهرکی

  زمین شهرکی سمت جنوبی سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین های شهرکی در جنوب جاده ی سرخرود . خرید زمین شهرکی روبروی خط دریا در سرخرود

  کد ملک z163 مساحت زیربنا 500 خواب -
 • ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی روبروی منطقه خط دریا در سرخرود

  زمین شهرکی

  زمین شهرکی روبرو خط دریا سمت دشت و چمن در سرخرود. خرید و فروش زمین شهرکی بین سرخرود و فریدونکنار . خرید زمین شهرکی روبروی منطقه خط دریا در سرخرود

  کد ملک z162 مساحت زیربنا 350 خواب -
 • ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  زمین شهرکی

  زمین بنجکول شهرکی در رویان. زمین شهرکی جنگلی در منطقه بنجکول شهر رویان. خرید و فروش زمین شهرکی رویان . خرید زمین بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک z161 مساحت زیربنا 300 خواب -
 • ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ونوش شهرکی در نوشهر

  زمین شهرکی

  زمین شهرکی فروشی در نوشهر . فروش زمین قواره ای داخل شهرک در منطقه جنگلی ونوش در نوشهر در شمال کشور . خرید زمین ونوش شهرکی در نوشهر

  کد ملک z159 مساحت زیربنا 340 خواب -
 • ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر.خرید و فروش زمین شهرکی جنگلی در مازندران.خرید زمین شهرکی در نوشهر . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z158 مساحت زیربنا 860 خواب -
 • ۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در رویان

  زمین شهرکی

  فروش زمین شهرکی متراژ بالا به سمت جنگل در منطقه ویلایی در شهر رویان،دید همزمان به جنگل و دریا با سند . خرید زمین شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک z156 مساحت زیربنا 1040 خواب -
 • ۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  قطعه زمین شهرکی جنگلی فروشی در مازندران شهر نوشهر، دید همزمان از دریا و جنگل، با سند مالکیت ششدانگ . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z152 مساحت زیربنا 860 خواب -
 • ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در رویان

  زمین شهرکی

  خرید زمین شهرکی جنگلی در بین شهر رویان و پارک جنگلی سیسنگان در استان مازندران، با سند مالکیت . خرید زمین شهرکی جنگلی در رویان

  کد ملک z147 مساحت زیربنا 314 خواب -
 • ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  فروش زمین شهرکی جنگلی با دید به دریا و جنگل به همراه جواز ساخت در منطقه شمع جاران نوشهر مازندران . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z146 مساحت زیربنا 740 خواب -
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  فروش زمین شهرکی جنگلی در استان مازندران،زمین متراژ بالا مناسب ساخت ویلا با سند و جواز ساخت در نوشهر . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z145 مساحت زیربنا 1000 خواب -
 • ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  زمین شهرکی جنگلی در استان مازندران،زمین فروشی داخل بافت مسکونی با سند و جواز ساخت در استان مازندران . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z143 مساحت زیربنا 300 خواب -
 • ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  فروش زمین جنگلی داخل شهرکی نوساز،داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت در منطقه نخ شمال نوشهر استان مازندران . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z141 مساحت زیربنا 588 خواب -
 • ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  فروش زمین داخل شهرکی جنگلی در منطقه ویلایی نشین نوشهر در شمال کشور استان مازندران با سند و جواز ساخت . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z139 مساحت زیربنا 370 خواب -
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در رویان

  زمین شهرکی

  قطعه زمین فروشی با موقعیت جغرافیایی فوق العاده در بنجکول رویان با سند مالکیت تک برگ و جواز ساخت . خرید زمین جنگلی در رویان

  کد ملک z131 مساحت زیربنا 300 خواب -
 • ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  فروش قطعه زمین شهرکی جنگلی با دید به جنگل و داخل بافت آماده ساخت ویلا در منطقه ونوش نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z130 مساحت زیربنا 500 خواب -
 • ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین شهرکی

  قطعه زمین شهرکی واقع شده در پای کوه با دید همزمان به دریا و جنگل در منطقه زیبا و معروف ونوش نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z129 مساحت زیربنا 850 خواب -