خرید باغ

 • ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  باغ

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3243 مساحت 330 زیربنا 230 خواب 3
 • ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  باغ

  فروش یک قطعه باغ مرکبات داخل بافت با ویوی جنگلی و مناسب جهت ساخت ویلا و شهرک ویلایی بین آمل و چمستان . خرید باغ جنگلی در آمل

  کد ملک z42 مساحت زیربنا 2500 خواب -
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  باغ جنگلی در آمل

  باغ

  فروش باغ آمل،باغ مرکبات در اطراف آمل و کنار رودخانه و جنگل،ویوی جنگلی زیبا،کیلومتر6جاده آمل به تهران . خرید باغ باغ جنگلی در آمل

  کد ملک z 17 مساحت زیربنا 5000 خواب -
 • ۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی روستایی در آمل

  باغ

  باغ مرکبات در آمل و چسبیده به بافت و جنگل و آب برق گاز و ویو و چشم انداز جنگلی،کیلومتر10آمل بتهران . خرید باغ جنگلی روستایی در آمل

  کد ملک z15 مساحت زیربنا 1000 خواب -
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  باغ جنگلی در چمستان

  باغ

  فروش باغ در اطراف چمستان با درخت مرکبات و ویوی جنگلی و چسبیده به جنگل،کنار روستایی بین آمل و چمستان . خرید باغ باغ جنگلی در چمستان

  کد ملک z13 مساحت زیربنا 1000 خواب -