خرید زمین کشاورزی

 • $۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  کشاورزی جنوبی در رستمرود

  ویلا رستمرود

  فروش زمین کشاورزی در رستمرود و ایزدشهر نور در شمال کشور با سند تک برگ شش دانگ نزدیک جاده اصلی و دریا . خرید زمین کشاورزی جنوبی در رستمرود

  کد ملک z87 مساحت زیربنا 18000 خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  کشاورزی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش قطعه زمین کشاورزی متراژ بالا چسبیده به بافت دارای سند و بر جاده با ویوی زیبا بین آمل و سرخرود. . خرید زمین کشاورزی در سرخرود

  کد ملک z53 مساحت زیربنا 5,500 خواب -
 • $۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  متراژ بالا در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش قطعه زمین هکتاری متراژ بالا با موقعیت تجاری مسکونی سنددار و آب برق و گازدار،بین محمودآباد و نور . خرید زمین متراژ بالا در محمودآباد

  کد ملک z48 مساحت زیربنا 21,600 خواب -
 • $۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  متراژ بالا در نور

  ویلا نور

  فروش زمین هکتاری با موقعیت تجاری و کاربری مسکونی با سند مالکیت و چسبیده به دریا بین محموداباد و نور . خرید زمین متراژ بالا در نور

  کد ملک z47 مساحت زیربنا 130,000 خواب -
 • $۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  کشاورزی در آمل

  ویلا آمل

  فروش یک قواره زمین کشاورزی بین آمل و سرخرود،با سند،نزدیک دریای سرخرود،نزدیک جنگل آمل،چسبیده به بافت . خرید زمین کشاورزی در آمل

  کد ملک z41 مساحت زیربنا 5350 خواب -
 • $۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  کشاورزی متراژ بالا در آمل

  ویلا آمل

  فروش زمین با کاربری کشاورزی و چسبیده به جنگل،دارای آب و برق با سند و قسطی در شمال مازندران آمل . خرید زمین کشاورزی متراژ بالا در آمل

  کد ملک z16 مساحت زیربنا 11000 خواب -
 • $۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  کشاورزی جنگلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش زمین کشاورزی کنار جنگل چسبیده به بافت ویوی جنگلی و آب برق گاز در شمال مازندران آمل . خرید زمین کشاورزی جنگلی در شمال

  کد ملک z14 مساحت زیربنا 9000 خواب -
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  کشاورزی سنددار در چمستان

  ویلا چمستان

  فروش قطعه زمین کشاورزی منطقه چمستان،مناسب جهت ویلاسازی و همچنین باغ،نمای جنگلی زیبا،با سند مالکیت . خرید زمین کشاورزی سنددار در چمستان

  کد ملک z4 مساحت زیربنا 2000 خواب -