خرید زمین قطعه ای

 • ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنوبی در ایزدشهر

  زمین قطعه ای

  فروش زمین نزدیک ساحل در منطقه زیبای ایزدشهر‌ با قیمت باور نکردنی یک ویلای عالی . خرید زمین جنوبی در ایزدشهر

  کد ملک Z5003 مساحت 250 زیربنا خواب
 • ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در رویان

  زمین قطعه ای

  خرید و فروش زمین قطعه ای سمت جنگلهای ونوش رویان ، داخل بافت،سند تکبرگ و جواز ساخت در مازندران شمال . خرید زمین دید به دریا و جنگل در رویان

  کد ملک z202 مساحت زیربنا 170 خواب -
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مستقل در نوشهر

  زمین قطعه ای

  زمین فروشی نوشهر . زمین داخل بافت در نوشهر . خرید زمین جنگلی با جواز ساخت و ساز در مازندران نوشهر . خرید زمین جنگلی مستقل در نوشهر

  کد ملک z201 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در نوشهر

  زمین قطعه ای

  فروش زمین قطعه ای در نوشهر . زمین فروشی در شمال . خرید زمین جنگلی داخل بافت مسکونی نوشهر مازندران . خرید زمین سمت جنگل و دشت در نوشهر

  کد ملک z200 مساحت زیربنا 250 خواب -
 • ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  زمین قطعه ای

  زمین جنگلی قطعه ای در نوشهر . فروش زمین جنگلی داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت در نوشهر مازندران . خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک z199 مساحت زیربنا 300 خواب -
 • ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  زمین قطعه ای

  زمین قطعه ای در نوشهر . خرید یک قواره زمین جنگلی داخل بافت مسکونی و مجوز ساخت در نوشهر مازندران شمال . خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک z197 مساحت زیربنا 457 خواب -
 • ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین قطعه ای

  زمین قطعه ای جنگلی شهرکی نوشهر . خرید زمین جنگلی شهرکی با سند و مجوز ساخت در نوشهر مازندران در شمال . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z194 مساحت زیربنا 600 خواب -
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  زمین قطعه ای

  زمین قطعه ای شهرکی نوشهر . خرید زمین جنگلی شهرکی با سند و مجوز ساخت در نوشهر مازندران در شمال ایران . خرید زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک z193 مساحت زیربنا 465 خواب -
 • ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل در نوشهر

  زمین قطعه ای

  خرید زمین در شمال . فروش زمین قطعه ای با ویوی جنگل و داخل بافت مسکونی در منطقه ونوش نوشهر درمازندران . خرید زمین دید به جنگل در نوشهر

  کد ملک z191 مساحت زیربنا 270 خواب -
 • ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در نوشهر

  زمین قطعه ای

  زمین فروشی در شمال . خرید و فروش زمین داخل شهرک جنگلی در نوشهر مازندران شمال با دید عالی به جنگل . خرید زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  کد ملک z188 مساحت زیربنا 630 خواب -
 • ۲۷۲تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  زمین قطعه ای

  خرید و فروش زمین قطعه ای داخل شهرکی با مجوز ساخت و داخل بافت در نوشهر مازمدران در شمال کشور . خرید زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک z187 مساحت زیربنا 320 خواب -
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  زمین قطعه ای

  خرید زمین قطعه ای در نوشهر مازندران شمال ، داخل شهرک جنگلی با مجوز ساخت و سند داخل بافت مسکونی . خرید زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک z186 مساحت زیربنا 400 خواب -
 • ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  زمین قطعه ای

  فروش زمین در شمال . یک قواره زمین جنگلی متراژ بالا، داخل بافت در نوشهر استان مازندران در شمال کشور . خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک z184 مساحت زیربنا 4600 خواب -
 • ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی متراژ بالا در نوشهر

  زمین قطعه ای

  فروش زمین در شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور داخل بافت و دارای مجوز ساخت و متراژ زیاد . خرید زمین جنگلی متراژ بالا در نوشهر

  کد ملک z177 مساحت زیربنا 2500 خواب -
 • ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی پای کوه در نوشهر

  زمین قطعه ای

  زمین قطعه ای مسکونی چسبیده به کوه پایه های جنگلی در شمال کشور نوشهر ، مناسب ویلاسازی با جواز ساخت . خرید زمین جنگلی پای کوه در نوشهر

  کد ملک z155 مساحت زیربنا 2000 خواب -
 • ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین قطعه ای

  فروش قطعه زمین قواره ای در نوشهر مناسب جهت ساخت و ساز ویلا و سرمایه گذاری در نخ شمال شهر نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z138 مساحت زیربنا 468 خواب -
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین قطعه ای

  خرید قطعه زمین جنگلی با مکان جغرافیایی عالی و دید به جنگل در نزدیکی پارک سیسنگان نوشهر . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z127 مساحت زیربنا 600 خواب -
 • ۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در سرخرود

  زمین قطعه ای

  زمین جنگلی با متراژ وسیع جهت سرمایه گذاری در تجارت ساخت ویلا در شهر سرخرود . خرید زمین جنگلی در سرخرود

  کد ملک z119 مساحت زیربنا 33000 خواب -
 • ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نوشهر

  زمین قطعه ای

  فروش زمین جنگلی مناسب خرید در منطقه زیبای توسکاتک نوشهر در شمال کشور استان مازندران . خرید زمین جنگلی در نوشهر

  کد ملک z105 مساحت زیربنا 612 خواب -
 • ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  زمین قطعه ای

  فروش زمین مناسب ویلاسازی در منطقه جنگلی سیاهرودسر بین دو شهر محمودآباد و سرخرود . خرید زمین جنگلی در محمودآباد

  کد ملک z101 مساحت زیربنا 720 خواب 0
 • ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در نوشهر

  زمین قطعه ای

  فروش قطعه زمین جنگلی با سند مالکیت و داخل شهرک ویلایی و دور محصور و داخل بافت در نوشهر شمال مازندران . خرید زمین جنگلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک z81 مساحت زیربنا 970 خواب -
 • ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک با سند در شمال

  زمین قطعه ای

  فروش قطعه زمین قواره ای داخل بافت مسکونی و داخل شهرک با سند مالکیت و 1500متری ساحل در شمال،محمودآباد . خرید زمین داخل شهرک با سند در شمال

  کد ملک z78 مساحت زیربنا 250 خواب -
 • ۸۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  زمین قطعه ای

  فروش زمین در محمودآباد شمال.فروش قطعه زمین سنددار داخل بافت با مجوز و داخل شهرک در شمال محموداباد . خرید زمین شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک v77 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • ۹۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در محمودآباد

  زمین قطعه ای

  فروش زمین قطعه قواره ای داخل شهرک ویلایی با سند،رو به دشت و شالیزار داخل بافت، جواز در شمال محمواباد . خرید زمین شهرکی جنگلی در محمودآباد

  کد ملک z75 مساحت زیربنا 220 خواب -
 • ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی با سند در نوشهر

  زمین قطعه ای

  فروش قطعه زمین ویلایی قواره ای داخل شهرک و کنار جنگل با سند و مجوز ساخت در شمال ، مازندران ، نوشهر . خرید زمین شهرکی جنگلی با سند در نوشهر

  کد ملک z71 مساحت زیربنا 400 خواب -
 • ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی سنددار در نوشهر

  زمین قطعه ای

  فروش قطعه زمین ویلایی داخل شهرک و کنار جنگل با ویوی جنگل با سند و مجوز ساخت در شمال ،مازندران ،نوشهر . خرید زمین شهرکی جنگلی سنددار در نوشهر

  کد ملک z69 مساحت زیربنا 320 خواب -
 • ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ویلایی با سند در محمودآباد

  زمین قطعه ای

  فروش زمین شهرکی با سند مالکیت و داخل بافت و داخل شهرک با جواز ساخت ویلا در شمال،مازندران محمودآباد . خرید زمین شهرکی ویلایی با سند در محمودآباد

  کد ملک z67 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی با سند جنگلی در نوشهر

  زمین قطعه ای

  فروش قطعه زمین قواره ای شهرکی با ویوی جنگل و نزدیک دریا داخل شهرک و داخل بافت در شمال مازندران نوشهر . خرید زمین شهرکی با سند جنگلی در نوشهر

  کد ملک z66 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • ۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  قطعه ای سنددار در محمودآباد

  زمین قطعه ای

  فروش زمین قطعه ای قسطی با سند و داخل بافت،با فاصله 800متری از ساحل و دریا در شمال مازندران محمودآباد . خرید زمین قطعه ای سنددار در محمودآباد

  کد ملک z64 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  قطعه ای شهرکی در نوشهر

  زمین قطعه ای

  فروش زمین جنگلی قطعه ای قواره ای داخل بافت سند دار داخل شهرک ویلایی در شمال صلاح الدین کلا نوشهر . خرید زمین قطعه ای شهرکی در نوشهر

  کد ملک z63 مساحت زیربنا 250 خواب -