خرید زمین ساحلی

 • $۳۶۳تومان

  ساحلی سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  زمین ساحلی سرخرود . خرید زمین سنددار داخل بافت ، نزدیک دریا سرخرود در مازندران در شمال با جواز ساخت . خرید زمین ساحلی سمت دریا در سرخرود

  کد ملک z203 مساحت زیربنا 242 خواب -
 • $۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  زمین ساحلی سرخرود . زمین فروشی در سرخرود مازندران سمت ساحل و داخل بافت مسکونی با اجازه ساخت . خرید زمین خط دریا ساحلی در سرخرود

  کد ملک z198 مساحت زیربنا 175 خواب -
 • $۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  زمین ساحلی شهرکی سرخرود . خرید زمین مجوزدار داخل شهرک ساحلی و بافت مسکونی در سرخرود مازندران شمال . خرید زمین ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک z195 مساحت زیربنا 345 خواب -
 • $۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سنددار در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید و فروش زمین ساحلی داخل کوچه منتهی به دریا، با مجوز ساخت و داخل بافت در سرخرود مازندران در شمال . خرید زمین ساحلی سنددار در سرخرود

  کد ملک z192 مساحت زیربنا 365 خواب -
 • $۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  فروش زمین ساحلی شمال . خرید زمین داخل شهرکی ساحلی در محمودآباد مازندران با سند و ساحل اختصاصی . خرید زمین شهرکی ساحلی در محمودآباد

  کد ملک z189 مساحت زیربنا 650 خواب -
 • $۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید زمین ساحلی شمال . یک قواره زمین ساحلی سنددار و داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت در سرخرود . خرید زمین ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک z183 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • $۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  ساحلی مستقل در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین خوش قواره از جاده اصلی تا لب ساحل دریای نوشهر در استان مازندران در شمال با سند ششدانگ . خرید زمین ساحلی مستقل در نوشهر

  کد ملک z181 مساحت زیربنا 2850 خواب -
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت دریا در سرخرود

  ویلا سرخرود

  یک قواره زمین فروشی در شمال ایران در استان مازندران شهرستان سرخ رود داخل بافت شهرکی و با مجوز ساخت . خرید زمین سمت دریا در سرخرود

  کد ملک z178 مساحت زیربنا 300 خواب -
 • $۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صلاح الدین کلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین ساحلی شهرکی در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش زمین ساحلی در نوشهر . خرید زمین صلاح الدین کلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک z169 مساحت زیربنا 210 خواب -
 • $۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید زمین ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین ساحلی خط دریا سرخرود . خرید زمین درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک z165 مساحت زیربنا 250 خواب 2
 • $۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  زمین ساحلی درویش آباد سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین های ساحلی سمت دریا سرخرود . خرید زمین درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک z164 مساحت زیربنا 226 خواب -
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان ساحلی شهرکی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین ساحلی شهرکی در سیسنگان نوشهر.خرید و فروش زمین شهرکی ساحلی در مازندران.خرید زمین شهرکی در نوشهر . خرید زمین سیسنگان ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک z160 مساحت زیربنا 325 خواب -
 • $۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریاسر ساحلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  زمین ساحلی محمودآباد.زمین ساحلی منطقه دریاسر محمودآباد.خرید و فروش زمین ساحلی دریاسر سمت محمودآباد . خرید زمین دریاسر ساحلی در محمودآباد

  کد ملک z157 مساحت زیربنا 580 خواب -
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  ویلا سرخرود

  زمین ساحلی مستقل فروشی در شمال کشور شهر سرخرود،چسبیده به جاده اصلی و سند مالکیت تک برگ . خرید زمین ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک z153 مساحت زیربنا 450 خواب -
 • $۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین ساحلی متراژ بالا چسبیده به جاده و ساحل با دید جنگل و دریا در نوشهر در شمال کشور استان مازندران . خرید زمین ساحلی در نوشهر

  کد ملک z142 مساحت زیربنا 14241 خواب -
 • $۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  قطعه زمین فروشی واقع شده در شهرکی به سمت ساحل منطقه ویلایی سرخرود، به همراه سند مالکیت،جواز ساخت . خرید زمین ساحلی در سرخرود

  کد ملک z140 مساحت زیربنا 242 خواب -
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید قطعه زمین ساحلی قرار گرفته در نزدیکی ساحل دریا در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر، همراه سند تک برگ . خرید زمین ساحلی در نوشهر

  کد ملک z136 مساحت زیربنا 300 خواب -
 • $۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  فروش زمین ساحلی شمال چسبیده به دریا و جاده اصلی و با دید به دریا و جنگل در پارک جنگلی سیسنگان نوشهر . خرید زمین ساحلی در نوشهر

  کد ملک z134 مساحت زیربنا 5000 خواب -
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  خرید زمین ارزان قیمت با فاصله کم از دریا و جاده اصلی در کوچه ای ساحلی و ویلایی نشین در شهر سرخرود . خرید زمین ساحلی در سرخرود

  کد ملک z123 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • $۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  قطعه زمین ساحلی فروشی در سرخرود. زمین قواره ای با دسترسی آسان به جاده اصلی و دریا با مجوز ساخت و سند . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک z109 مساحت زیربنا 130 خواب -
 • $۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  ویلا سرخرود

  فروش زمین ساحلی برای ساخت و ساز ویلا در شهرکی در ساحل بین دو شهر محمودآباد و سرخرود در شمال استان ما . خرید زمین ساحلی در سرخرود

  کد ملک z106 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • $۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین مناسبب خرید برای سرمایه گذاری و شهرک سازی در منطقه خوش آبو هوای نوشهر. . خرید زمین ساحلی در نوشهر

  کد ملک z103 مساحت زیربنا 36000 خواب -
 • $۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین ساحلی با متراژ بالا و موقعیت جغرافیایی عالی در شهر نوشهر مازندران . خرید زمین ساحلی در نوشهر

  کد ملک z102 مساحت زیربنا 11179 خواب 0
 • $۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید زمین ساحلی با سند شش دانگ در نوشهر قابل ساخت و مناسب برای مجموعه مسکونی ویلایی با متراژ هکتاری . خرید زمین ساحلی در نوشهر

  کد ملک z97 مساحت زیربنا 20000 خواب
 • $۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  زمین ساحلی سند ششدانگ در نوشهر با موقعیت چسبیده به ساحل با ویوی جنگلی مناسب ساخت تجاری مسکونی تفریحی . خرید زمین ساحلی در نوشهر

  کد ملک z96 مساحت زیربنا 25000 خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  ویلا نوشهر

  خرید زمین ساحلی با ویوی دریا و دید به ساحل نوشهر در شمال و منطقه ی جنگلی ساحلی ونوش نزدیک به سیسنگان . خرید زمین ساحلی در نوشهر

  کد ملک Z89 مساحت زیربنا 250 خواب
 • $۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در محمودآباد

  ویلا محمودآباد

  زمین ساحلی در محمودآباد با سند شش دانگ تک برگ و قیمت مناسب نزدیک ساحل و دریای شمال و در بافت ویلایی . خرید زمین ساحلی در محمودآباد

  کد ملک z83 مساحت زیربنا 250 خواب
 • $۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سنددار در ایزدشهر

  ویلا ایزدشهر

  فروش زمین قطعه ای ساحلی با سند مالکیت تک برگ و با جواز ساخت و پلاک سوم دریا در شمال ایزدشهر مازندران . خرید زمین ساحلی سنددار در ایزدشهر

  کد ملک z80 مساحت زیربنا 190 خواب -
 • $۲,۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰تومان

  قطعه اول دریا در ایزدشهر

  ویلا ایزدشهر

  فروش قطعه زمین ساحلی پلاک اول دریا با سند مالکیت با رعایت حریم دریا و آماده ساخت در شمال در ایزدشهر . خرید زمین قطعه اول دریا در ایزدشهر

  کد ملک z79 مساحت زیربنا 986 خواب -
 • $۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  داخل شهرک ساحلی در شمال

  ویلا شمال

  فروش قطعه زمین ساحلی با سند مالکیت،داخل شهرک با نگهبانی و داخل بافت در شمال ، بین محمودآباد و سرخرود . خرید زمین داخل شهرک ساحلی در شمال

  کد ملک z77 مساحت زیربنا 200 خواب -