خرید زمین ساحلی

 • ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی و جنگلی در نور

  زمین ساحلی

  دوبلکس ساحلی متراژ بالا داخل بافت . خرید دوبلکس ساحلی و جنگلی در نور

  کد ملک V3237 مساحت 480 زیربنا 220 خواب 3
 • ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  زمین ساحلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا پیلوت ساحلی در نوشهر

  کد ملک V3256 مساحت 1200 زیربنا 220 خواب 3
 • ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در رویان

  زمین ساحلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در رویان

  کد ملک V3255 مساحت 300 زیربنا 230 خواب 4
 • ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در رویان

  زمین ساحلی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در رویان

  کد ملک V3254 مساحت 330 زیربنا 440 خواب 5
 • ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در ایزدشهر

  زمین ساحلی

  زمین ساحلی با کاربری مسکونی در ایزدشهر‌ ۱۰۰۰متری زیبا . خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

  کد ملک Z5005 مساحت 1000 زیربنا خواب
 • ۶۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در ایزدشهر

  زمین ساحلی

  زمین ساحلی در ایزدشهر متری ۳۵میلیون قطعه اول ساحل مناسب سرمایه گزاری . خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

  کد ملک Z5004 مساحت 1755 زیربنا خواب
 • ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در ایزدشهر

  زمین ساحلی

  زمین ساحلی در ایزدشهر زیبا داخل شهرک برند و معروف اماده ساخت قیمت عالی . خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

  کد ملک Z5001 مساحت 736 زیربنا خواب
 • ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنوبی در ایزدشهر

  زمین ساحلی

  فروش زمین ساحلی در منطقه زیبای ایزدشهر بخش ساحلی . خرید زمین جنوبی در ایزدشهر

  کد ملک z5000 مساحت 230 زیربنا خواب 0
 • ۳۶۳تومان

  ساحلی سمت دریا در سرخرود

  زمین ساحلی

  زمین ساحلی سرخرود . خرید زمین سنددار داخل بافت ، نزدیک دریا سرخرود در مازندران در شمال با جواز ساخت . خرید زمین ساحلی سمت دریا در سرخرود

  کد ملک z203 مساحت زیربنا 242 خواب -
 • ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی در سرخرود

  زمین ساحلی

  زمین ساحلی سرخرود . زمین فروشی در سرخرود مازندران سمت ساحل و داخل بافت مسکونی با اجازه ساخت . خرید زمین خط دریا ساحلی در سرخرود

  کد ملک z198 مساحت زیربنا 175 خواب -
 • ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی شهرکی در سرخرود

  زمین ساحلی

  زمین ساحلی شهرکی سرخرود . خرید زمین مجوزدار داخل شهرک ساحلی و بافت مسکونی در سرخرود مازندران شمال . خرید زمین ساحلی شهرکی در سرخرود

  کد ملک z195 مساحت زیربنا 345 خواب -
 • ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی سنددار در سرخرود

  زمین ساحلی

  خرید و فروش زمین ساحلی داخل کوچه منتهی به دریا، با مجوز ساخت و داخل بافت در سرخرود مازندران در شمال . خرید زمین ساحلی سنددار در سرخرود

  کد ملک z192 مساحت زیربنا 365 خواب -
 • ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی ساحلی در محمودآباد

  زمین ساحلی

  فروش زمین ساحلی شمال . خرید زمین داخل شهرکی ساحلی در محمودآباد مازندران با سند و ساحل اختصاصی . خرید زمین شهرکی ساحلی در محمودآباد

  کد ملک z189 مساحت زیربنا 650 خواب -
 • ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  زمین ساحلی

  خرید زمین ساحلی شمال . یک قواره زمین ساحلی سنددار و داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت در سرخرود . خرید زمین ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک z183 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در نوشهر

  زمین ساحلی

  فروش زمین خوش قواره از جاده اصلی تا لب ساحل دریای نوشهر در استان مازندران در شمال با سند ششدانگ . خرید زمین ساحلی مستقل در نوشهر

  کد ملک z181 مساحت زیربنا 2850 خواب -
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت دریا در سرخرود

  زمین ساحلی

  یک قواره زمین فروشی در شمال ایران در استان مازندران شهرستان سرخ رود داخل بافت شهرکی و با مجوز ساخت . خرید زمین سمت دریا در سرخرود

  کد ملک z178 مساحت زیربنا 300 خواب -
 • ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  صلاح الدین کلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  زمین ساحلی

  زمین ساحلی شهرکی در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش زمین ساحلی در نوشهر . خرید زمین صلاح الدین کلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک z169 مساحت زیربنا 210 خواب -
 • ۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  زمین ساحلی

  خرید زمین ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین ساحلی خط دریا سرخرود . خرید زمین درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک z165 مساحت زیربنا 250 خواب 2
 • ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  زمین ساحلی

  زمین ساحلی درویش آباد سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین های ساحلی سمت دریا سرخرود . خرید زمین درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک z164 مساحت زیربنا 226 خواب -
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سیسنگان ساحلی شهرکی در نوشهر

  زمین ساحلی

  زمین ساحلی شهرکی در سیسنگان نوشهر.خرید و فروش زمین شهرکی ساحلی در مازندران.خرید زمین شهرکی در نوشهر . خرید زمین سیسنگان ساحلی شهرکی در نوشهر

  کد ملک z160 مساحت زیربنا 325 خواب -
 • ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریاسر ساحلی در محمودآباد

  زمین ساحلی

  زمین ساحلی محمودآباد.زمین ساحلی منطقه دریاسر محمودآباد.خرید و فروش زمین ساحلی دریاسر سمت محمودآباد . خرید زمین دریاسر ساحلی در محمودآباد

  کد ملک z157 مساحت زیربنا 580 خواب -
 • ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  زمین ساحلی

  زمین ساحلی مستقل فروشی در شمال کشور شهر سرخرود،چسبیده به جاده اصلی و سند مالکیت تک برگ . خرید زمین ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک z153 مساحت زیربنا 450 خواب -
 • ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  زمین ساحلی

  زمین ساحلی متراژ بالا چسبیده به جاده و ساحل با دید جنگل و دریا در نوشهر در شمال کشور استان مازندران . خرید زمین ساحلی در نوشهر

  کد ملک z142 مساحت زیربنا 14241 خواب -
 • ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  زمین ساحلی

  قطعه زمین فروشی واقع شده در شهرکی به سمت ساحل منطقه ویلایی سرخرود، به همراه سند مالکیت،جواز ساخت . خرید زمین ساحلی در سرخرود

  کد ملک z140 مساحت زیربنا 242 خواب -
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  زمین ساحلی

  خرید قطعه زمین ساحلی قرار گرفته در نزدیکی ساحل دریا در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر، همراه سند تک برگ . خرید زمین ساحلی در نوشهر

  کد ملک z136 مساحت زیربنا 300 خواب -
 • ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  زمین ساحلی

  فروش زمین ساحلی شمال چسبیده به دریا و جاده اصلی و با دید به دریا و جنگل در پارک جنگلی سیسنگان نوشهر . خرید زمین ساحلی در نوشهر

  کد ملک z134 مساحت زیربنا 5000 خواب -
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  زمین ساحلی

  خرید زمین ارزان قیمت با فاصله کم از دریا و جاده اصلی در کوچه ای ساحلی و ویلایی نشین در شهر سرخرود . خرید زمین ساحلی در سرخرود

  کد ملک z123 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • ۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  زمین ساحلی

  قطعه زمین ساحلی فروشی در سرخرود. زمین قواره ای با دسترسی آسان به جاده اصلی و دریا با مجوز ساخت و سند . خرید ویلا ساحلی در سرخرود

  کد ملک z109 مساحت زیربنا 130 خواب -
 • ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  زمین ساحلی

  فروش زمین ساحلی برای ساخت و ساز ویلا در شهرکی در ساحل بین دو شهر محمودآباد و سرخرود در شمال استان ما . خرید زمین ساحلی در سرخرود

  کد ملک z106 مساحت زیربنا 200 خواب -
 • ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نوشهر

  زمین ساحلی

  زمین مناسبب خرید برای سرمایه گذاری و شهرک سازی در منطقه خوش آبو هوای نوشهر. . خرید زمین ساحلی در نوشهر

  کد ملک z103 مساحت زیربنا 36000 خواب -